ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
หังโจว

ทัวร์หังโจว

พบ 20 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์หังโจวขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-20APR-21SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา7,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อั้น
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ-หมู่บ้านใบชา
สัมผัสรถไฟหัวจรวด-ร้านผ้าไหม
เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ)
หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง-ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว
ร้านหยก-ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 7,889-10,889 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-5AUG-21OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว
-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ 
-ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
-เมืองหังโจว –ร้านยางพารา –อู๋ซี
- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
-ร้านไข่มุกพิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน 
-ร้านบัวหิมะ- ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน 
-ร้านผ้าไหม –ถนนนานกิง -ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้
รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-11JUL-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ –อู๋ซี– พระใหญ่หลิงซาน 
– ฟาร์มไข่มุก– หังโจว –ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
-ล่องทะเลสาบซีหู– หมู่บ้านใบชา–ร้านยางพารา 
–ร้านไหม – ตึกสตาร์บัค-หาดไหว่ธาน
–ลอดอุโมงค์เลเซอร์ –ถนนนานกิง 
– บัวหิมะนวดเท้า–ร้านหยก– ตลาดเถาเป่า
รหัสทัวร์ : THT18-XW-CN-25FEB-27OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง
ร้านกาแฟ Starbucks
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-15,888 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-XW-CN-21MAR-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา8,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว
เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย-สัมผัสรถไฟหัวจรวด
ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์ เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,889-15,889 บาท
รหัสทัวร์ : THC4-XW-CN-25FEB-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา8,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว
ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว
ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
ร้านหยก
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,899-15,899 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-XW-CN-13MAR-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
เมืองโบราณซินฉาง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-15,888 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-CN-16OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery
หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ย
ตุลาคม
16 - 20 ต.ค. 62 17 - 21 ต.ค. 62 23 - 27 ต.ค. 62 24 - 28 ต.ค. 62 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62 07 - 11 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 14 - 18 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล 
– ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา 
– สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไมร่วม -ค่าล่องเรือ) 
– เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน
รหัสทัวร์ : THG15-XW-CN-1AUG-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้–ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว 
– หมู่บ้านใบชา – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
-ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) 
– เซี่ยงไฮ้–ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – อุโมงค์เลเซอร์ 
–ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com