ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
หังโจว

ทัวร์หังโจว

พบ 9 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์หังโจวขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี
สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน
ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง
ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้
กุมภาพันธ์
03 - 08 ก.พ. 63 05 - 10 ก.พ. 63 19 - 24 ก.พ. 63 24 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63 09 - 14 มี.ค. 63 16 - 21 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-17JAN-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ขึ้นเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ
ช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET-ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)
ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ทาน
ศูนย์ผ้าไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY
ศูนย์หยก – วัดหลงหัว – ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
มกราคม
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
16 - 19 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 20 - 23 มี.ค. 63 22 - 25 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-6NOV19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตลาดเถาเป่า
ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย
Outlet Mall Florentia Village
อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 
กุมภาพันธ์
10 - 14 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
23 - 27 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-15JAN-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศูนย์ไข่มุก –พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย
ล่องเรือคลองขุด - เมืองโบราณอู๋ซี
หังโจว – โรงงานผ้าไหม – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู -อิสระช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET
ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก (ไม่รวมค่าขึ้น)
หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ –  โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้
วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
ถนนนานกิง-Starbuck Reserve roastery
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63 17 - 21 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
02 - 06 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 16 - 20 มี.ค. 63 23 - 27 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CA
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ – ศูนย์ยางพารา
หังโจว – อิสระช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET
ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน
อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY
กุมภาพันธ์
07 - 11 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 27 - 31 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 07 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 24 - 28 เม.ย. 63 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
08 - 12 พ.ค. 63 15 - 19 พ.ค. 63 22 - 26 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
12 - 16 มิ.ย. 63 19 - 23 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-CA-CN-20FEB-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CA
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู้จี้ 
วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป 
หนานไห่กวนอิม - หังโจว 
ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - เซี่ยงไฮ้
ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม 
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์
ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery
กุมภาพันธ์
20 - 24 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 09 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
23 - 27 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
07 - 11 พ.ค. 63 21 - 25 พ.ค. 63 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
18 - 22 มิ.ย. 63 25 - 29 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-CN-11DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา17,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเซียงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
หมู่บ้านเหมยเจียอู-ถนนคนเดินเหอฟางเจีย-เมืองหังโจว
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-อู๋ซี
สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
SHANGHAI FILM PARK-บัวหิมะ-ถนนหนานกิง
ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ร้านหยก
ตลาดถาวเป่าเฉิง
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 19 ก.พ. - 23 ม.ค. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP14-FM-CN-4MAR-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FM
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – ภูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดไผ่ม่วง 
ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป 
องค์หนานไห่กวนอิม - ภูถ่อซาน 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู 
หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี – ฟาร์มไข่มุก – ซูโจว
วัดหลิงซาน ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ฟ) 
วัดฉงหยวน  – ร้านผ้าไหม – หาดไหว้ธาน 
ถนนนานกิง – ตึก STARBUCK 
ร้านบัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์ 
ตลาดร้อยปี – ร้านหยก 
รหัสทัวร์ : THP14-CA-CN-7MAR-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
CA
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน
วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซาน
ขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2 พันปี องค์หนานไห่กวนอิม 
จิ่วหัวซาน สักการะพระโพธิสัตว์ตี้จ้างหวัง
ขึ้นกระเช้า ชมวิหารไป่ซุ้ยกง (วัดร้อยปี)
ลั่วเจียซาน สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับบำเพ็ญเพียรภาวนาของเจ้าแม่กวนอิม
หังโจว ล่องทะเลสาบซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล
เมษายน
04 - 09 เม.ย. 63 18 - 23 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
02 - 07 พ.ค. 63 16 - 21 พ.ค. 63 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
13 - 18 มิ.ย. 63 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com