ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
หังโจว

ทัวร์หังโจว

พบ 20 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์หังโจวขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-4NOV19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมนั่งรถราง)
ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
ร้านผ้าไหม  - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
ร้านยางพารา - เมืองเซี่ยงไฮ้
ร้านยาบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝั่ง - ย่านซินเทียนตี้
ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 09 - 13 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
มกราคม
08 - 12 ม.ค. 63 13 - 17 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 10 - 14 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 24 - 28 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 09 - 13 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา7,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี
สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู
ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน
ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง
ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้
พฤศจิกายน
27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
11 - 16 ธ.ค. 62 16 - 21 ธ.ค. 62 25 - 30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63 13 - 18 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
03 - 08 ก.พ. 63 05 - 10 ก.พ. 63 19 - 24 ก.พ. 63 24 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63 09 - 14 มี.ค. 63 16 - 21 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-11JUL-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ –อู๋ซี– พระใหญ่หลิงซาน 
– ฟาร์มไข่มุก– หังโจว –ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
-ล่องทะเลสาบซีหู– หมู่บ้านใบชา–ร้านยางพารา 
–ร้านไหม – ตึกสตาร์บัค-หาดไหว่ธาน
–ลอดอุโมงค์เลเซอร์ –ถนนนานกิง 
– บัวหิมะนวดเท้า–ร้านหยก– ตลาดเถาเป่า
รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-6NOV19-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตลาดเถาเป่า
ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย
Outlet Mall Florentia Village
อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 25 - 29 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
09 - 13 ธ.ค. 62 16 - 20 ธ.ค. 62 ,
กุมภาพันธ์
10 - 14 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
23 - 27 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-CN-16OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery
หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ย
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-CN-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล 
– ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา 
– สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไมร่วม -ค่าล่องเรือ) 
– เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-22NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-เมืองจำลองสามก๊ก-ซูโจว
จัตุรัสหยวนหยง-ฮาร์โมนี ไทม์ สแควร์
เมืองหังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-วัดหลงหัว-เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย-He ma Supermarket
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค 
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 13 - 17 ธ.ค. 62 14 - 18 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THC4-FM-CN-11OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FM
 
ราคา13,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย-อู๋ซี-ร้านไข่มุก
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)
เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก
ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้
พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-CA-CN-12OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CA
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ
ศูนย์ยางพารา – หังโจว – HANGZHOU OUTLET
ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ศูนย์ผ้าไหม – หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์
ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว)
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY
พฤศจิกายน
23 - 26 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-11OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ศูนย์ไข่มุก – คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี - หังโจว
โรงงานผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – ตลาดก๊อปปี้ TAOBAO CHENG
หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ –  ถนนนานกิง-กายกรรม ERA
วัดหลงหัว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com