ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
อู่หลง

ทัวร์อู่หลง

พบ 8 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์อู่หลงขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-5-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง- เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว- อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือ แม่น้ำแยงซีเกียง -หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-17OCT-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง- เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย - ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-2-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง 
– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) 
– จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย 
– ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) 
– เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง 
– ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 
– หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-12-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง 
– อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) 
– จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) 
– ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – ศาลาประชาคม
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-29AUG-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง– ชื่อสุ่ย– น้ำตก4 คูหา–เมืองโบราณปิ่งอัน
 น้ำตกชื่อสุ่ย(สายรุ้ง) –เมืองถู่เฉิง
 เมืองโบราณเหมาไถ – พิพิธภัณฑ์เหมาไถ 
– ฉงชิ่ง–อู่หลง -อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
(นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่– สะพานแก้วสวรรค์)
– ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง –ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
– มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
– หงหยาต้ง 
รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-26JUN-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง- อู่หลง- อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)- ระเบียงกระจก- อู่หลง - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)- ฉงชิ่ง- อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย -ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว- พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว -อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-8OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง – อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถ้ำฝูหยงต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
ต้าจู่ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง
หมู่บ้านฉือชีโข่ว-หงหยาต้ง – นั่งรถไฟทะลุตึก

ตุลาคม
08 - 12 ต.ค. 62 18 - 22 ต.ค. 62 26 - 30 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
05 - 09 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
อู่หลง - เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) 
- ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) 
- โชว์จางอวี้โหมว - ว่านเซิ่น 
- สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่) 
- ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
- ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว 
- ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
- ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย 
- ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง
- ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com