ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
อู่หลง

ทัวร์อู่หลง

พบ 8 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์อู่หลงขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

รหัสทัวร์ : THB12-WE-CN-7FEB-20JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-เมืองอู่หลง             
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถอุทยาน+ลิฟท์+ระเบียงแก้ว) 
OPTION: อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟฟ้า) +โชว์IMPRESSIONWULONG 
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63 28 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63 04 - 06 เม.ย. 63 25 - 07 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63 08 - 10 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
13 - 15 มิ.ย. 63 20 - 22 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-4APR-18SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ)
เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)
ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม
เมษายน
04 - 07 เม.ย. 63 11 - 14 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 24 - 27 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
01 - 04 พ.ค. 63 03 - 06 พ.ค. 63 08 - 11 พ.ค. 63 ,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63 ,
กันยายน
18 - 21 ก.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-5DEC19-21FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉงชิ่ง-อุทยานเขานางฟ้า-เมืองอู่หลง-จุดชมวิวระเบีงแก้ว
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
ตลาดหงหยาต้ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง-ศาลาประชาคม
กุมภาพันธ์
21 - 04 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-5FEB-3APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขานางฟ้า 
เมืองหิมะนางฟ้า ชมน้ำแข็งแกะสลัก 
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) 
สะพานแก้วสวรรค์ - เล่อซาน  
ถ้ำพระแกะสลักตงฟางฝ๋อจู – ถนนคนเดินเจียโจว   
เฉินตู – วัดเจ้าเจี๋ย – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ 
วัดต้าซื่อ - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน 
ศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย 
หงหยาต้ง
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63 06 - 11 มี.ค. 63 11 - 16 มี.ค. 63 13 - 18 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 20 - 25 มี.ค. 63 25 - 30 มี.ค. 63 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
เมษายน
01 - 06 เม.ย. 63 03 - 08 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-11APR-23OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานนางฟ้า 
จุดชมวิวระเบียงแก้ว 
สะพานสวรรค์ - ถนนคนเดิน - เจียฟ่างเป่ย
ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม 
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - หงหยาต้ง 
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63 ,
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 63 ,
ตุลาคม
10 - 12 ต.ค. 63 23 - 25 ต.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-11APR-22OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง - เผิงสุ่ย -โชว์และระบำรอบกองไฟ
เผิงสุ่ย - ลงลิฟท์+ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ - หมู่บ้านแม้ว 
อู่หลง - อุทยานนางฟ้า - จุดชมวิวระเบียงแก้ว 
อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) 
ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย 
หงหยาต้ง 
เมษายน
11 - 14 เม.ย. 63 ,
กรกฎาคม
04 - 07 ก.ค. 63 ,
ตุลาคม
10 - 13 ต.ค. 63 22 - 25 ต.ค. 63 ,
ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
โชว์จางอวี้โหมว - ว่านเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่)
ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง
ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง
กุมภาพันธ์
22 - 26 ก.พ. 63 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
11 - 15 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63 10 - 14 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 22 - 26 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
09 - 13 พ.ค. 63 19 - 23 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
02 - 06 มิ.ย. 63 17 - 21 มิ.ย. 63 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63, ,
ฉงชิ่ง-ถนนโบราณหลงเหมินห้าว
อู่หลง-เมืองโบราณหยางเจี่ยว-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว
พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
กุมภาพันธ์
19 - 23 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
13 - 17 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 27 - 31 มี.ค. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com