ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ฉางซา

ทัวร์ฉางซา

พบ 13 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ฉางซาขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-26OCT19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินไท่ผิง
พฤศจิกายน
21 - 25 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 09 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 13 - 17 เม.ย. 63 23 - 27 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-19JUL-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา –จางเจียเจี้ย –ร้านชา 
– ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)– ทางเดินกระจก 
–ถ้ำประตูสวรรค์ -แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า
-ถนนคนเดินซีปูเจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
–ร้านยางพารา –ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-25MAY-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา – จางเจียเจี้ย  – ร้านชา
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า)
ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก
บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท
เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ 
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-25NOV-23DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา  –  ฉางเต๋อ - เมืองฝูหลง
น้ำตกฝูหลง –  จางเจียเจี้ย
ตลาดใต้ดิน-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์ยาจีน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย
ร้านเครื่องเงิน-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
พฤศจิกายน
25 - 29 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
09 - 13 ธ.ค. 62 23 - 27 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-17JUL-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา–เมืองโบราณฟ่งหวง –ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง 
-ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์ 
-ร้านหยก – ชมสะพานแขวนอ่ายจ้าย 
– ทางเดินกระจก – หมู่บ้านแม้ว ชมแกรนด์แคนยอน โต๊ะฐานสวรรค์  
-จางเจียเจี้ย –ร้านผ้าไหม –ถนนซีปู้เจีย
-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – ศูนย์สมุนไพรจีน 
– ภาพวาดทราย –ร้านใบชา 
–วัดไคฟู– ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-15-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางเต๋อ - ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ
เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-7NOV-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
- เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
- ถ้ำประตสูวรรค์- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
- อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น -ลงลิฟท์แก้ว) 
- เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- ลำธารแส้ม้าทอง - ฉางเต๋อ 
- เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง 
- ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 
- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน 
- สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง- แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
- เมืองเฟิ่งหวง- สะพานสายรุ้ง 
- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com