ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ลี่เจียง

ทัวร์ลี่เจียง

พบ 27 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ลี่เจียงขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-27SEP19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง
-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

พฤศจิกายน
17 - 20 พ.ย. 62 24 - 27 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 22 - 25 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63 12 - 15 ม.ค. 63 19 - 22 ม.ค. 63 26 - 29 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63 09 - 12 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 มี.ค. - 04 ก.พ. 63, 08 - 11 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 22 - 25 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 19 - 22 เม.ย. 63 26 - 29 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-27SEP19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

พฤศจิกายน
17 - 20 พ.ย. 62 24 - 27 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 01 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 22 - 25 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63 12 - 15 ม.ค. 63 19 - 22 ม.ค. 63 26 - 29 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63 09 - 09 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 22 - 25 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 19 - 22 เม.ย. 63 26 - 29 เม.ย. 63 ,
คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
**OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว)**
อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ
เมืองโบราณลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
พฤศจิกายน
13 - 16 พ.ย. 62 15 - 18 พ.ย. 62 16 - 19 พ.ย. 62 22 - 25 พ.ย. 62 23 - 26 พ.ย. 62 27 - 30 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62 05 - 08 ธ.ค. 62 06 - 09 ธ.ค. 62 07 - 10 ธ.ค. 62 11 - 14 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 14 - 17 ธ.ค. 62 18 - 21 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 21 - 24 ธ.ค. 62 25 - 28 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
คุนหมิง-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถราง)
เมืองโบราณลี่เจียง-วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-13OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง   
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show)
อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง - เมืองคุนหมิง
วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก
ถนนคนเดินหนานผิงเจีย
พฤศจิกายน
13 - 16 พ.ย. 62 15 - 18 พ.ย. 62 17 - 20 พ.ย. 62 20 - 23 พ.ย. 62 22 - 25 พ.ย. 62 24 - 27 พ.ย. 62 27 - 30 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 04 - 07 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 11 - 14 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 18 - 21 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 22 - 25 ธ.ค. 62 25 - 28 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT18-8L-CN-30SEP19-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองลี่เจียง - จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน
เต๋อชิง - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ยอดเขาหิมะไป๋หมาง
ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง - วัดเฟยไหล
หมู่บ้านหมิงหย่ง - ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(รวมรถแบตเตอรี่)
ทุ่งหญ้านาพาไห่ - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง
พฤศจิกายน
13 - 17 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63 08 - 12 เม.ย. 63 15 - 19 เม.ย. 63 22 - 26 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, ,
เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองต้าหลี่
ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง-ร้านนวดเท้า
ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THJ6-8L-CN-17NOV19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม
ชมโชว์ “ความประทับใจลี่เจียง” จากผู้กำกับชื่อก้องโลก “จางอี้โหมว”
ชมสุดยอดเมืองโบราณ เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองเก่าซู่เหอ
ชมสระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
ที่เที่ยวใหม่ “สะพานแก้วลี่เจียง” สะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน
พฤศจิกายน
17 - 20 พ.ย. 62 24 - 27 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 22 - 25 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63 12 - 15 ม.ค. 63 19 - 22 ม.ค. 63 26 - 29 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63 09 - 12 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 22 - 25 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 19 - 22 เม.ย. 63 26 - 29 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-MU-CN-15NOV-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
MU
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่       
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”-สระน้ำมังกรดำ
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน+ประตูไก่ทองม้าหยก    
วัดหยวนทง
พฤศจิกายน
15 - 20 พ.ย. 62 23 - 28 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 08 ธ.ค. 62 06 - 11 ธ.ค. 62 07 - 12 ธ.ค. 62 13 - 18 ธ.ค. 62 20 - 25 ธ.ค. 62 25 - 30 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-6APR-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com