ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ฟ่งหวง

ทัวร์ฟ่งหวง

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ฟ่งหวงขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง
จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
06 - 09 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63 18 - 21 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 16 - 19 มี.ค. 63 23 - 26 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-2DEC19-11FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง-ร้านผ้าไหม
ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
ธันวาคม
24 - 27 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
08 - 11 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 11 - 14 ก.พ. 63 ,
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา-ร้านบัวหิมะ
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
09 - 13 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
17 - 21 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
เมืองฉางเต๋อ - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
18 - 23 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-30OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
– ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร
– เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) 
– ถ้ำประตูสวรรค์– ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
– ฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
 สระชมเมืองโบราณฟ่งหวง 
– สะพานสายรุ้ง – ฉางซา
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30NOV19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา18,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-เมืองถงเหริน - เขาฝานจิ้ง   
ร้านยาจีน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
โชว์เชียนกู่เฉิง - ร้านเครื่องเงิน - เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจองพลเฮ่อหลง
ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้-OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว
ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์
ภาพวาดทราย - ตลาดใต้ดิน
กุมภาพันธ์
08 - 12 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
14 - 18 มี.ค. 63 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร - สะพานใต้หล้า อันดับหนึ่ง
สวนจอมพลเฮ่อหลง - โชว์เชียนกู่ฉิง
ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com