ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ฟ่งหวง

ทัวร์ฟ่งหวง

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ฟ่งหวงขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-30AUG-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์
ร้านยาจีน - เขาอวตาร(ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง
ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก 
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี - ร้านชา 
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านเครื่องเงิน  
ถ้ำมังกรเหลือง - ภาพวาดทรายตลาดใต้ดิน
จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง
จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
พฤศจิกายน
22 - 25 พ.ย. 62 26 - 29 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
03 - 06 ธ.ค. 62 11 - 14 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
06 - 09 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63 18 - 21 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 16 - 19 มี.ค. 63 23 - 26 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-2DEC19-11FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง-ร้านผ้าไหม
ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62 24 - 27 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
08 - 11 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 11 - 14 ก.พ. 63 ,
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา-ร้านบัวหิมะ
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62 09 - 13 ธ.ค. 62 10 - 14 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
09 - 13 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
17 - 21 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-30SEP-25NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแมน้ำถัวเจียง
บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
เมืองเฟิ่งหวง– เมืองจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย
เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า
ร้านยา –ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สีเสียง เหมย่ลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก –ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ตุลาคม
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
15 - 19 พ.ย. 62 25 - 29 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-12MAY-27OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา15,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,899-16,899 บาท
เมืองฉางเต๋อ - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลิฟท์แก้วไป๋หลง-แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
04 - 09 ธ.ค. 62 11 - 16 ธ.ค. 62 18 - 23 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
พฤศจิกายน
13 - 18 พ.ย. 62 20 - 25 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย 
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
ตุลาคม
24 - 29 ต.ค. 62 25 - 30 ต.ค. 62 26 - 31 ต.ค. 62 ,
ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง 
- ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน 
- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน 
- สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง 
- เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง- แกรนด์แคนยอน 
- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) 
- ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) 
- ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
- เมืองเฟิ่งหวง- สะพานสายรุ้ง 
- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com