ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ซีอาน

ทัวร์ซีอาน

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ซีอานขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

รหัสทัวร์ : THZ1-WE-CN-28NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเจิ้งโจว - วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ถ้ำหลงเหมิน – เมืองหลิงเป่า
เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
พิพิธภัณฑ์ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะ
จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง
ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง
นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-29DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา18,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
กำแพงเมืองซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง - วัดลามะ
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง
อิสระช้อปปิ้งถนนมุสลิม - วัดชิงหลง
ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
13 - 16 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-31OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู
เมืองหลิงเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี
กำแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลามโชว์ราชวงศ์ถัง
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ำหินหลง-เหมิน-ศาลเจ้ากวนอู
ธันวาคม
19 - 23 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-8NOV-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา20,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ถนนแสงสียามค่ำคืน-เขาหัวซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆัง
ถนนมุสลิม – โชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์ซีอาน – วัดลามะ
ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน
ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง – ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู – วัดม้าขาว – เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-31OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน 
ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง 
ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-14NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา26,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
ลั่วหยาง  ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง 
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com