ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ซีอาน

ทัวร์ซีอาน

พบ 11 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ซีอานขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889

รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-9OCT-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วจ้ายโกว
-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) 
- เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง 
- เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา 
- ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
รหัสทัวร์ : THB15-DD-CN-21AUG-16OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
DD
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจิ้งโจว – เมืองเติงฟง 
วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) 
ป่าเจดีย์– ชมการแสดงกังฟู
เมืองหลิงเป่า 
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) 
ซีอาน – ถนน มุสลิม 
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – วัดลามะ
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก 
พิพิทธภัณฑ์ซีอาน – ลั่วหยาง
ศาลเจ้ากวนอู – ถ้ำหินแกะสลักกงอี้
เขตเมืองใหม่
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-11-14OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา20,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน - โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา 
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) 
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
เกี๊ยวซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม
พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จตุรัสหอกลอง
หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
วัดลามะ - วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-21AUG-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อู่หลง  หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) 
– ระเบียงแก้ว Option :โชว์จางอวี้โหมว (Impression of Wulong)
– ถ้ำฝูหยงต้ง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
– ต้าจู่– เมืองโบราณชางโจว 
– ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง – ฉงชิ่ง 
– หมู่บ้านฉือชีโข่ว – หงหยาต้ง 
– นั่งรถไฟทะลุตึก 
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-1MAY-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน-โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม
พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จตุรัสหอกลอง-หอระฆัง
ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม-วัดลามะ–วัดชิงหลง
ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,900-23,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-29AUG-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
โชว์การแสดงกังฟู– ประตูเมืองลี่จิง
ถนนโบราณชิงหมิง   ลั่วหยาง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – วัดม้าขาว 
เมืองหลิงเป่า  พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) 
โชว์ราชวงศ์ถัง – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
กำแพงเมืองซีอาน – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง
หอระฆัง – ถนน มุสลิม
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-31OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน 
ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง 
ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-27JUN-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-30,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-14NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา26,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
ลั่วหยาง  ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง 
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com