ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ลั่วหยาง

ทัวร์ลั่วหยาง

พบ 8 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ลั่วหยางขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889

รหัสทัวร์ : THZ1-CZ-CN-10APR-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CZ
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว-ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-18,999 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-DD-CN-23AUG-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
DD
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจิ้งโจว – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
– ลั่วหยาง – ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) 
– เมืองโบราณลั่วหยาง – เมืองเติงฟง 
– วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) – ป่าเจดีย์
– ชมการแสดงกังฟู – เขตเมืองใหม่ 
– City On Zhengzhou Shopping Center
รหัสทัวร์ : THB15-DD-CN-21AUG-16OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
DD
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจิ้งโจว – เมืองเติงฟง 
วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) 
ป่าเจดีย์– ชมการแสดงกังฟู
เมืองหลิงเป่า 
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) 
ซีอาน – ถนน มุสลิม 
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – วัดลามะ
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก 
พิพิทธภัณฑ์ซีอาน – ลั่วหยาง
ศาลเจ้ากวนอู – ถ้ำหินแกะสลักกงอี้
เขตเมืองใหม่
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-13JUN-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-29,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-29AUG-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา23,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
โชว์การแสดงกังฟู– ประตูเมืองลี่จิง
ถนนโบราณชิงหมิง   ลั่วหยาง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – วัดม้าขาว 
เมืองหลิงเป่า  พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) 
โชว์ราชวงศ์ถัง – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
กำแพงเมืองซีอาน – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง
หอระฆัง – ถนน มุสลิม
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-31OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน 
ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง 
ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง
กำแพงเมืองซีอาน
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-27JUN-17OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู
ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว
อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่
วัดเส้าหลิน (รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-30,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-FD-CN-14NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา26,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) 
ลั่วหยาง  ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) 
ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง  
จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง 
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : TSN01 BEIJING สะท้านภพ 5D3N (221019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,989
ทัวร์จีน : PVG03 SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน 5D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,889
ทัวร์จีน : DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4D2N (201019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,889
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com