ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย

พบ 14 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์จางเจียเจี้ยขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989


รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-26OCT19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินไท่ผิง
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 13 - 17 เม.ย. 63 23 - 27 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-TG-CN-7FEB-28JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-ฉางเต๋อ-ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์
จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย 
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-พิธภัณฑ์ภาพหินทราย
OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เหมยลี่เซียงซี
ICE WORLD ZHANGJIAJIE
OPTION:เขาเทียนเหมินซาน
ถนนคนเดินไท่ผิ
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 09 - 12 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63 05 - 08 เม.ย. 63 26 - 29 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
02 - 05 พ.ค. 63 03 - 06 พ.ค. 63 10 - 13 พ.ค. 63 17 - 20 พ.ค. 63 24 - 27 พ.ค. 63 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
05 - 08 มิ.ย. 63 07 - 10 มิ.ย. 63 14 - 17 มิ.ย. 63 21 - 24 มิ.ย. 63 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-20FEB-20JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านใบชา
ร้านยาจีน ZHANGJIAJIE ICE & SNOW WORLD
ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านยางพารา-ถนนคนเดินหวงชิง
กุมภาพันธ์
20 - 23 ก.พ. 63 ,
พฤษภาคม
09 - 12 พ.ค. 63 18 - 21 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
06 - 09 มิ.ย. 63 20 - 23 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-CN-3APR-4JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฉางซา - ร้านเครื่องเงิน
สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา – ช้อปปิ้ง OUTLET
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63 11 - 14 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 17 - 20 เม.ย. 63 24 - 27 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
08 - 11 พ.ค. 63 22 - 25 พ.ค. 63 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63, ,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63 04 - 07 ก.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-WE-CN-18MAR-10JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-ฉางเต๋อ-สวนฟงหลินฮวาไห่
เมืองฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานหงเฉียว 
จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-OPTION:โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
ถนนคนเดินหวงซิงหลู่
มีนาคม
18 - 22 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63 22 - 26 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
02 - 06 พ.ค. 63 20 - 24 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
10 - 14 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-17DEC-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณเฟิ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า         
จิตรกรรมภาพวาดทราย– ร้านยา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก      
เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์  – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย)    
กุมภาพันธ์
14 - 18 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63, ,
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา-ร้านบัวหิมะ
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
กุมภาพันธ์
17 - 21 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง
อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณ
จางเจียเจี้ย-ร้านหยก
ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD
ร้านยา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านยางพารา
เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว
ร้านใบชา-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินหวงชิงลู่
มีนาคม
11 - 15 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
09 - 13 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
06 - 10 พ.ค. 63 20 - 24 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63 17 - 21 มิ.ย. 63 ,
เมืองฉางเต๋อ – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ
เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และค่าเช่าชุดกันหนาวแล้ว)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) 
ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก
เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63 12 - 17 ก.พ. 63 19 - 24 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
11 - 16 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 25 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 06 เม.ย. 63 08 - 13 เม.ย. 63 15 - 20 เม.ย. 63 22 - 27 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
06 - 11 พ.ค. 63 13 - 18 พ.ค. 63 20 - 25 พ.ค. 63 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
03 - 08 มิ.ย. 63 10 - 15 มิ.ย. 63 17 - 22 มิ.ย. 63 24 - 29 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-21MAR-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-เขาอวตาร 
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
Option : โชว์จิ้งจอกขาว
อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลำธารแส้ม้าทอง
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ฉางเต๋อ
เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
มีนาคม
21 - 24 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63 09 - 12 เม.ย. 63 10 - 13 เม.ย. 63 13 - 16 เม.ย. 63 14 - 17 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
16 - 19 พ.ค. 63 23 - 26 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
27 - 30 มิ.ย. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : SCK2 คุนหมิง ที่รัก 5 วัน 2 คืน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,777
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 7,989

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com