ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย

พบ 16 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์จางเจียเจี้ยขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THB12-FD-CN-26OCT19-23APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินไท่ผิง
ธันวาคม
05 - 09 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
กุมภาพันธ์
06 - 10 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
12 - 16 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
04 - 08 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 13 - 17 เม.ย. 63 23 - 27 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-CZ-CN-19NOV19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา9,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย 
ถ้ำวังมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)
ถนนคนเดินซีปู้เจีย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ตลาดใต้ดิน-ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ธันวาคม
13 - 16 ธ.ค. 62 23 - 26 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
มกราคม
10 - 13 ม.ค. 63 20 - 23 ม.ค. 63 24 - 27 ม.ค. 63 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
20 - 23 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 24 - 27 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-CZ-CN-15NOV-22DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
CZ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านใบชา
OPTION : เขาอวตาร - ร้านยาจีน
ภาพวาดทราย - ร้านเครื่องเงิน
ถ้ำมังกรเหลือง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เขาเทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์
ระเบียงแก้ว - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
ธันวาคม
22 - 24 ธ.ค. 62 ,
เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ 
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)-อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง
จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
มกราคม
06 - 09 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63 18 - 21 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 16 - 19 มี.ค. 63 23 - 26 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-2DEC19-11FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่
ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง-ร้านผ้าไหม
ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
ธันวาคม
24 - 27 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
08 - 11 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 11 - 14 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THC4-CZ-CN-2DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า
หวงซือจ้าย(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่-ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)
เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง
ร้านผ้าไหม-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
ธันวาคม
20 - 23 ธ.ค. 62 24 - 27 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
08 - 11 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
03 - 06 ก.พ. 63 07 - 10 ก.พ. 63 11 - 14 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63 25 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-17DEC-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
CZ
 
ราคา12,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโบราณเฟิ่งหวง  – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า         
จิตรกรรมภาพวาดทราย– ร้านยา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก      
เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์  – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย)    
ธันวาคม
17 - 21 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
มกราคม
03 - 07 ม.ค. 63 05 - 09 ม.ค. 63 07 - 11 ม.ค. 63 13 - 17 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
14 - 18 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63, ,
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองโบราญเฟิ่งหวง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา-ร้านบัวหิมะ
สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62 09 - 13 ธ.ค. 62 10 - 14 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
09 - 13 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
17 - 21 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-25NOV-23DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉางซา  –  ฉางเต๋อ - เมืองฝูหลง
น้ำตกฝูหลง –  จางเจียเจี้ย
ตลาดใต้ดิน-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ศูนย์ยาจีน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย
ร้านเครื่องเงิน-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ธันวาคม
09 - 13 ธ.ค. 62 23 - 27 ธ.ค. 62 ,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com