ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์จิ่วจ้ายโกวขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989

รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-30OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง  
ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่
พฤศจิกายน
17 - 21 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 24 - 28 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62 04 - 08 ธ.ค. 62 08 - 12 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 15 - 19 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 22 - 26 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB12-8L-CN-13OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว 

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)

ถนนจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่

พฤศจิกายน
17 - 21 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 24 - 28 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62 04 - 08 ธ.ค. 62 08 - 12 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 15 - 19 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 22 - 26 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-8L-CN-11OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 
ร้านใบชา-ถนนโบราณจิ่งหลี่ - ร้านบัวหิมะ
ร้านยางพารา - ย่านไท่กู่หลี่ - วัดต้าซื่อ
พฤศจิกายน
23 - 27 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-MU-CN-11OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
จิ่วจ้ายโกว - ผ่าน ชมทะเลสาบเตี๋ยซี
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
- เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
- เฉิงตู - ร้านใบชา 
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THZ1-8L-CN-9OCT-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
8L
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง
เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา
ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่
พฤศจิกายน
15 - 20 พ.ย. 62 16 - 21 พ.ย. 62 17 - 22 พ.ย. 62 18 - 23 พ.ย. 62 19 - 24 พ.ย. 62 20 - 25 พ.ย. 62 21 - 26 พ.ย. 62 22 - 27 พ.ย. 62 23 - 28 พ.ย. 62 24 - 29 พ.ย. 62 25 - 30 พ.ย. 62 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62, ,
รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-11OCT-17DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
MU
 
ราคา17,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนอุทยาน)
ชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ
ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ธันวาคม
02 - 06 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 17 - 21 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP14-MU-CN-9OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
MU
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉินตู– ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน –กันไห่จือ 
–จิ่วไจ้โกว-ฉวนจูซื่อ–เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
จิ่วไจ้โกว– ทะเลสาบเต๋อซี –เมืองเล่อซาน 
ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน–ถนนโบราณจินหลี่
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ
–ถนนคนเดินซุนซีลู่
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-10OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง–เม่าเสี้ยน –อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า)
– ฉวนจูซื่อ–เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
 –จิ่วไจ้โกว–เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี 
–เฉินตู– ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ 
– ร้านผ้าไหม –ถนนซุนซีหลู่– โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
– ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว
รหัสทัวร์ : THB15-TG-CN-11OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น -ลง)
- ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
- อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)
- จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
- ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉิงตู
- ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- ร้านนวด - ร้านชา - ถนนคนเดิน ซุนซีลู่
- โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านยางพารา
- ถนนคนเดินจิ่งหลี่
รหัสทัวร์ : THB15-TG-CN-26-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา28,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่-อุทยานสวรรค์การ์เซีย
เม่าเสี้ยน-หวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ร้านยางพารา
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์จีน : PVG06 SHANGHAI มังกรหยก 5D3N (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,899
ทัวร์จีน : PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N (180320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 7,989
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com