ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เซนได

ทัวร์เซนได

พบ 17 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เซนไดขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-23FEB-1MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา17,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ 
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ 
ชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
กุมภาพันธ์
23 - 27 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 05 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-23FEB-1MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ
เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ
ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี
ท่าเรือชิโกมะ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ
วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ
หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น
ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ   ยูโนะคามิ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ
ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
กุมภาพันธ์
23 - 27 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 05 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-8-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
น้ำตกเคกอน น้ำตกที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ 
ชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-8-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ
น้ำตกเคกอน - เมืองฟุคุชิมะ - ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ
เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ  ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ
วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก)
ทะเลสาบอินะวะชิโระ
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-2JAN-30MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองนิกโก้-อิออนมอลล์
ปีศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER
กินซังออนเซน (Ginzan Onsen)
ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ-มัตสึชิมะ
ตลาดปลา Nakaminato Fish Market
พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ-อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท
มกราคม
18 - 22 ม.ค. 63 20 - 24 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 27 - 31 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 03 - 07 ก.พ. 63 05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 10 - 14 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 17 - 21 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 24 - 28 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
02 - 06 มี.ค. 63 04 - 08 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 09 - 13 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 14 - 18 มี.ค. 63 16 - 20 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 21 - 25 มี.ค. 63 23 - 27 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-05JAN-15MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา25,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ 
ปราสาทสึรุงะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ 
ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว - อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท 
เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ 
วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ 
หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - นาริตะ
มกราคม
18 - 23 ม.ค. 63 19 - 24 ม.ค. 63 20 - 25 ม.ค. 63 21 - 26 ม.ค. 63 22 - 27 ม.ค. 63 23 - 28 ม.ค. 63 24 - 29 ม.ค. 63 25 - 30 ม.ค. 63 ,
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63 09 - 14 มี.ค. 63 11 - 16 มี.ค. 63 15 - 20 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-29MAR-19APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา25,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ 
ชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
เมษายน
05 - 09 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 19 - 23 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-6-11FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
บินตรงลงนีงาตะ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ชมความงามของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ
สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก พร้อมอิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์
06 - 11 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-1APR-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา32,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ 
ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ 
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) - ฟุกุชิมะ 
ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ 
นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ 
ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ 
หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช 
ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ 
เมษายน
01 - 06 เม.ย. 63 02 - 07 เม.ย. 63 03 - 08 เม.ย. 63 04 - 09 เม.ย. 63 05 - 10 เม.ย. 63 07 - 12 เม.ย. 63 08 - 13 เม.ย. 63 09 - 14 เม.ย. 63 10 - 15 เม.ย. 63 11 - 16 เม.ย. 63 12 - 17 เม.ย. 63 13 - 18 เม.ย. 63 16 - 21 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-06FEB-11FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา33,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฟุคุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จุคุ - แช่ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ 
หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุกะ 
ทะเลสาบห้าสี โกชิคินุมะ - ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้า ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว 
อิสระเล่นสกี - กิมซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได
ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - ช้อปปิ้งคลิสโร้ด 
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - เมืองมัตสึชิมะ - ล่องเรือมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ 
วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ 
ศาลเจ้ายาฮิโกะ - ตลาดปลาอาหารทะเล เทระโดมาริ 
นาขั้นบันได โฮชิโทเกะทานาดะ - ผ่านชม สะพานบันได - เมืองนีงาตะ

กุมภาพันธ์
06 - 11 ก.พ. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com