ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

พบ 60 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โตเกียวขายดี


รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-29MAY-02JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
XJ
 
ราคา26,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
TOKYO FUJI
SHIZUOKA OBUCHI SASABA
สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด “ภูเขาไฟฟูจิ" ที่สถานีที่ 5
 ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ เกี่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ 
ชมไร่ชา Obuchi Saisaba
 ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Gotemba Outlets
อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม!!
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 67
พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คิน
รหัสทัวร์ : THB11-XJ-JP-30MAY-23JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา26,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความงามดอกไฮเดรนเยีย
สีสีนแห่งฤดูร้อน ณ ฟาร์มฮัตโตริ เยือนไร่ชาต้นตํารับ ณ ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน 
ดิสนีย์แลนด์ อิสระ

พิเศษ! ขาปูยักษ์
ฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋า 20 kg.

รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-04JUL-03SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
XJ
 
ราคา27,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

JXJ126 Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน3คืน

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • นาริตะ 2 คืน • พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น


ชมวิวฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 สวนโออิชิปาร์ค ขอพรวัดอาซากุสะ 

ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ต


อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวัน

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-04JUN-30JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3คืน
XJ
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลาเวนเดอร์ ยืน1 5 วัน  3คืน

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ OISHIPARK เดินเล่นหมู่บ้านน่าใส อิสระ 1 วัน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ นอนออนเซน 1 คืน


รหัสทัวร์ : THB11-XJ-JP-24APR-28MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์...JAPAN โตเกียว พิ้งค์มอส คาวาโกเอะ ฟรีเดย์ 
พิเศษ!! พักออนเซ็น 1 คืน+ขาปูยักษ์
ชมความงามของดอกพิงค์มอส ณ เทศกาลชิบะซากุระ
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-02AUG-29SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
NRT61 XJ BKK TOKYO ช้อปกระจาย ยืน1 5 วัน 3 คืน

ชมวัดนาริตะ เดินเล่นหมู่บ้านน้ําใส ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านชิบูย่า
วัดนาริตะซัน  หมู่บ้านน้ําใส  ย่านชิบูย่า  ย่านชินจูกุ 

พิเศษ !! บุฟเฟฟต์ขาปูยักษ์ นอนอนเซน 1 คืน
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-25APR-08MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
XJ
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัน พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ โอโมเตะซังโดะ นาริตะ
สักการะ ศาลเจ้าฮิเอะจิงจะ ศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ตลาดเก่าแก่ของโตเกียว มีของอร่อยมากมายหลากหลายให้ท่านได้ชิม ณ ตลาดปลาซึกิจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-31MAR-22APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
XJ
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น (จุดชมซากุระขึ้นกับภูมิอากาศ)
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ
ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ เมืองเก่าซาวาระ เดินเล่น เมืองแห่งสายน้า
ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นกับภูมิอากาศ)
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า (จุดชมซากุระขึ้นกับภูมิอากาศ)
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)
ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-25MAY-02OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซุปตาร์ คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี

สัมผัสความงามของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ หรือ 
เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ ตามฤดูกาล
ไฮไลท์ คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น Sado
รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-03JUL-08SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3คืน
XJ
 
ราคา29,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

JXJ127 Explore Journey.. TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe 5 วัน 3คืน

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน นาริตะ 1 คืน  พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พิเศษเที่ยวครบทุกวัน

ประตูสู่ดินแดนเทือกเขาเจแปนเอลป์ “คามิโคจิ”

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 ลิตเติ้ลเอโดะ คาวาโกเอะ

วัดนาริตะซัน ปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.


10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com