ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
กิฟุ

ทัวร์กิฟุ

พบ 35 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์กิฟุขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900


รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-8MAY-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
XJ
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว-วัดนาริตะซัง
โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-25,888 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-6JUN-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park
หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ-วัดนาริตะ
อิออน มอลล์ นาริตะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-20,999 บาท
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-1JUN-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชงชาแบบญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค-ห้างโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ ชมกั้นดั้มตัวใหญ่-วัดนาริตะซัน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-29,999 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-5JUN-20SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
XJ
 
ราคา17,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน
ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ-ทาคายาม่า
ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ-เมืองมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้-เมืองยามานาชิ
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ)
เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ
เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-22,888 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-SL-JP-1JUN-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
SL
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว –  วัดอาซากุสะ
โออิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park –  ชินจูกุ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-24,999 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-1JUN-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
XJ
 
ราคา18,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-21,888 บาท
นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท 
ภูเขาไฟฟูจิ-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-19,999 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-SL-JP-23MAR-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง :
SL
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8
เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
เมืองนางาซากิ-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ
ศาลเจ้าดาไซฟุ-ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-29,888 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-31MAY-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
XJ
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ
นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เกียวโต
ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-23,888 บาท
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-5JUN-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
XJ
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ
เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า
เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,888-24,888 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com