ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 80 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โอซาก้าขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-24OCT19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา19,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28
นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - โอซาก้า 
วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า
DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
พฤศจิกายน
19 - 23 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 23 - 27 พ.ย. 62 26 - 30 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 10 - 14 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 14 - 18 ธ.ค. 62 17 - 21 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 24 - 28 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
มกราคม
02 - 06 ม.ค. 63 04 - 08 ม.ค. 63 07 - 11 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 14 - 18 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 21 - 25 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 04 - 08 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 11 - 15 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 18 - 22 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 25 - 29 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
03 - 07 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 10 - 14 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 14 - 18 มี.ค. 63 17 - 21 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 21 - 25 มี.ค. 63 24 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-6JAN-15MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า
ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า 
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ และเฉิดฉายย่านกิออน
ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น และสักการะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน 
พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน 
ช้อปปิ้งจุใจ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
มกราคม
06 - 10 ม.ค. 63 07 - 11 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 12 - 16 ม.ค. 63 13 - 17 ม.ค. 63 14 - 18 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 19 - 23 ม.ค. 63 20 - 24 ม.ค. 63 21 - 25 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 26 - 30 ม.ค. 63 27 - 31 ม.ค. 63 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 02 - 06 ก.พ. 63 03 - 07 ก.พ. 63 04 - 08 ก.พ. 63 05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 09 - 13 ก.พ. 63 10 - 14 ก.พ. 63 11 - 15 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 16 - 20 ก.พ. 63 17 - 21 ก.พ. 63 18 - 22 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 23 - 27 ก.พ. 63 24 - 28 ก.พ. 63 25 - 29 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
01 - 05 มี.ค. 63 02 - 06 มี.ค. 63 03 - 07 มี.ค. 63 04 - 08 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 08 - 12 มี.ค. 63 09 - 13 มี.ค. 63 10 - 14 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 14 - 18 มี.ค. 63 15 - 19 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-2DEC19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โกเบ - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ
วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62 05 - 08 ธ.ค. 62 09 - 12 ธ.ค. 62 12 - 15 ธ.ค. 62 14 - 17 ธ.ค. 62 16 - 19 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 21 - 24 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63 06 - 09 ม.ค. 63 09 - 12 ม.ค. 63 11 - 14 ม.ค. 63 13 - 16 ม.ค. 63 16 - 19 ม.ค. 63 18 - 21 ม.ค. 63 20 - 23 ม.ค. 63 23 - 26 ม.ค. 63 25 - 28 ม.ค. 63 27 - 30 ม.ค. 63 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63 03 - 06 ก.พ. 63 06 - 09 ก.พ. 63 08 - 11 ก.พ. 63 10 - 13 ก.พ. 63 13 - 16 ก.พ. 63 15 - 18 ก.พ. 63 17 - 20 ก.พ. 63 20 - 23 ก.พ. 63 22 - 25 ก.พ. 63 24 - 27 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
02 - 05 มี.ค. 63 05 - 08 มี.ค. 63 07 - 10 มี.ค. 63 09 - 12 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 14 - 17 มี.ค. 63 16 - 19 มี.ค. 63 19 - 22 มี.ค. 63 21 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-11-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - กิฟุ
เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
โทคิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
พฤศจิกายน
19 - 23 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 23 - 27 พ.ย. 62 25 - 29 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-29DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า-เมืองเก่าซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ                
สะพานนาคะบาชิ-ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
โกเบ-ลานสกี Rokko Snow Park-ปราสาทโอซาก้า
ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่)-หมู่บ้านอเมริกัน
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า 
OPTION A หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ OPTION B          
ธันวาคม
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
มกราคม
10 - 14 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
14 - 18 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-27DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า-หมู่บ้านนินจาอิงะ-ปราสาทโอซาก้า-ศาลเจ้าสุมิโยชิ 
สะพานแดง-ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่)
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า
เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าจิ้งจอก)
เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับฉบับเกียวโต  
วัดคินคะคุจิ (วัดปราสาททอง)-วัดคิโยมิซุ (วัดน้ำใส)
ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮิกาชิยาม่า 
OPTION A หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ OPTION B    
ธันวาคม
27 - 31 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
มกราคม
10 - 14 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
14 - 18 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-11NOV-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา20,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ + DUTY FREE-เกียวโต-อาราชิยาม่า
ป่าไผ่-ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว
นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO ROMANTIC TRAIN สถานี SAGA สู่ สถานี KAMEOKA
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-โอซาก้า-อิออนมอลล์
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)-EXPO CITY 
พฤศจิกายน
18 - 21 พ.ย. 62 25 - 28 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62 05 - 08 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-5JAN-15MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น 
ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่
ชมดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร
ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ
ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ
เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน 
พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน 
ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
มกราคม
05 - 09 ม.ค. 63 06 - 10 ม.ค. 63 07 - 11 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 12 - 16 ม.ค. 63 13 - 17 ม.ค. 63 14 - 18 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 19 - 23 ม.ค. 63 20 - 24 ม.ค. 63 21 - 25 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 26 - 30 ม.ค. 63 27 - 31 ม.ค. 63 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 02 - 06 ก.พ. 63 03 - 07 ก.พ. 63 04 - 08 ก.พ. 63 05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 09 - 13 ก.พ. 63 10 - 14 ก.พ. 63 11 - 15 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 16 - 20 ก.พ. 63 17 - 21 ก.พ. 63 18 - 22 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 23 - 27 ก.พ. 63 24 - 28 ก.พ. 63 25 - 29 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
01 - 05 มี.ค. 63 02 - 06 มี.ค. 63 03 - 07 มี.ค. 63 04 - 08 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 08 - 12 มี.ค. 63 09 - 13 มี.ค. 63 10 - 14 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 14 - 18 มี.ค. 63 15 - 19 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-19OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า - โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

ชินเซไก-เกียวโต – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่

ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - นั่งรถไฟ Sagano Romantic Train

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้าน JTC Duty free

ชินไซบาชิ

พฤศจิกายน
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-11DEC19-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง

เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชินไซบาชิ

วัดโทไดจิ - สวนกวาง - พิธีชงชา

ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า

ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ

ลานสกี Rokko Snow Park

ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 02 - 06 ม.ค. 63 04 - 08 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com