ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 76 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โอซาก้าขายดี


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-24OCT19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา19,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
โกเบ - หุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28
นารา - วัดโทไดจิเกียวโต - โอซาก้า 
วัดคิโยมิสึ – ปราสาทโอซาก้า
DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ตุลาคม
24 - 28 ต.ค. 62 26 - 30 ต.ค. 62 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
02 - 06 พ.ย. 62 05 - 09 พ.ย. 62 07 - 11 พ.ย. 62 09 - 13 พ.ย. 62 12 - 16 พ.ย. 62 14 - 18 พ.ย. 62 16 - 20 พ.ย. 62 19 - 23 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 23 - 27 พ.ย. 62 26 - 30 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 10 - 14 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 14 - 18 ธ.ค. 62 17 - 21 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 24 - 28 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
มกราคม
02 - 06 ม.ค. 63 04 - 08 ม.ค. 63 07 - 11 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 14 - 18 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 21 - 25 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 04 - 08 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 11 - 15 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 18 - 22 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 25 - 29 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
03 - 07 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 10 - 14 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 14 - 18 มี.ค. 63 17 - 21 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 21 - 25 มี.ค. 63 24 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-2DEC19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โกเบ - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ
วัดคินคะคุจิ -โอซาก้า - ชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62 05 - 08 ธ.ค. 62 09 - 12 ธ.ค. 62 12 - 15 ธ.ค. 62 14 - 17 ธ.ค. 62 16 - 19 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 21 - 24 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
มกราคม
02 - 05 ม.ค. 63 06 - 09 ม.ค. 63 09 - 12 ม.ค. 63 11 - 14 ม.ค. 63 13 - 16 ม.ค. 63 16 - 19 ม.ค. 63 18 - 21 ม.ค. 63 20 - 23 ม.ค. 63 23 - 26 ม.ค. 63 25 - 28 ม.ค. 63 27 - 30 ม.ค. 63 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63 03 - 06 ก.พ. 63 06 - 09 ก.พ. 63 08 - 11 ก.พ. 63 10 - 13 ก.พ. 63 13 - 16 ก.พ. 63 15 - 18 ก.พ. 63 17 - 20 ก.พ. 63 20 - 23 ก.พ. 63 22 - 25 ก.พ. 63 24 - 27 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
02 - 05 มี.ค. 63 05 - 08 มี.ค. 63 07 - 10 มี.ค. 63 09 - 12 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 14 - 17 มี.ค. 63 16 - 19 มี.ค. 63 19 - 22 มี.ค. 63 21 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-11-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - กิฟุ
เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
โทคิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค
โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
พฤศจิกายน
11 - 15 พ.ย. 62 12 - 16 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 14 - 18 พ.ย. 62 15 - 19 พ.ย. 62 16 - 20 พ.ย. 62 19 - 23 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 23 - 27 พ.ย. 62 25 - 29 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-19OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า - โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์

ชินเซไก-เกียวโต – อาราชิยาม่า - ป่าไผ่

ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว - นั่งรถไฟ Sagano Romantic Train

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้าน JTC Duty free

ชินไซบาชิ

ตุลาคม
19 - 23 ต.ค. 62 20 - 24 ต.ค. 62 21 - 25 ต.ค. 62 22 - 26 ต.ค. 62 23 - 27 ต.ค. 62 24 - 28 ต.ค. 62 26 - 30 ต.ค. 62 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
02 - 06 พ.ย. 62 06 - 10 พ.ย. 62 07 - 11 พ.ย. 62 09 - 13 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-11DEC19-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง

เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชินไซบาชิ

วัดโทไดจิ - สวนกวาง - พิธีชงชา

ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า

ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ

ลานสกี Rokko Snow Park

ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 02 - 06 ม.ค. 63 04 - 08 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-9OCT19-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ
ลิตเติ้ล เกียวโต – กิฟุ - โอชิโนะ ฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE 
หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ
ย่านโอไดบะ –ย่านชินจุกุ
ตุลาคม
16 - 20 ต.ค. 62 23 - 27 ต.ค. 62 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63 08 - 12 เม.ย. 63 09 - 13 เม.ย. 63 10 - 14 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 13 - 17 เม.ย. 63 14 - 18 เม.ย. 63 15 - 19 เม.ย. 63 22 - 26 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-9OCT19-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หรือ ลานสกีฟูจิเท็น
โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
DUTY FREE - Nabana No Sato Winter Illumination
นาโงย่า - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ
ชินไซบาชิ - โอซาก้า
ตุลาคม
16 - 20 ต.ค. 62 23 - 27 ต.ค. 62 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63 08 - 12 เม.ย. 63 09 - 13 เม.ย. 63 10 - 14 เม.ย. 63 11 - 15 เม.ย. 63 12 - 16 เม.ย. 63 13 - 17 เม.ย. 63 14 - 18 เม.ย. 63 15 - 19 เม.ย. 63 22 - 26 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-25SEP-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
– เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 
– ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้
-ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
– เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท
-อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน 
- เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
-นาโกย่า - ทาคายาม่า 
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
- ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า 
- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -อิออน มอลล์
-ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ
-ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ 
- โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
-เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา 
- วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน 
- เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
- นาโกย่า - ทาคายาม่า 
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
- ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า 
- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -  อิออน มอลล์
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค 
- ศาลเจา้โอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ
- โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ
- เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา 
- วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ 
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com