ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ซัปโปโร

ทัวร์ซัปโปโร

พบ 66 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ซัปโปโรขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THZ1-XW-JP-22NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน 
จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - หอนาฬิกาซัปโปโร 
ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ + ขาปู
ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 13 - 17 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
03 - 07 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-30OCT-13DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ร้าน Duty Free
โนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway
โทยะ – ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโล
ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 13 - 17 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-30OCT19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
คิโรโระ สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
มิตชุยเอ้าท์เลท – Duty Free Shop
เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ผ่านชมสวนโอโดริ – ตึกรัฐบาลเก่า
หอนาฬิกาโบราณ
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-30OCT19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโรโระสกีรีสอร์ท
โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ – ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ร้าน Duty Free – มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 13 - 17 ธ.ค. 62 ,
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-2OCT-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา22,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
โจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว – น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ  
IWATO KANNONDO-มหาลัยฮอกไกโด 
โอตารุ– คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว –ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้
ดิวตี้ฟรี- โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-15NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟาร์มม้า Northern Horse Park
เมืองโทยะ - สวนฟูกิดาชิ – เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - มิตชุยเอ้าท์เลท
Duty Free Shop - เมืองซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนโอโดริ
ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ
ธันวาคม
13 - 17 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 03 - 07 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 10 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THH3-XW-JP-20NOV19-15APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อาซาฮิกาว่า- shikisai no ("Snow Land") 
- เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬิกาไอน้ำ 
- โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ - DUTY FREEE- อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน 
-ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-18DEC19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - Duty Free
โนโบริเบทสึ - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway
โทยะ – ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโล
ลานสโนว์โมบิล WATTS SNOW WORLD
เนินพระพุทธเจ้า – คิโรโระ สกีรีสอร์ท
มิตซุยเอ้าท์เลต – ทำเนียบรัฐบาลเก่า
ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาโจไก
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 03 - 07 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-15NOV19-7FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5 วัน 3 คืน
พักโทยะออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครบครันไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 
แหล่งช้อปปิ้ง ร้านกินดื่ม โทยะ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชิกตสึ-โทยะ บนเกาะฮกไกโด 
ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตั้งอยู่คือเกาะนากาโนะ โอตารุ เมืองท่าเรือเล็กๆสุดน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนติกชวนให้หลงใหล 
***เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่เสริมเตียง ราคา 7,000 บาท***
พฤศจิกายน
20 - 24 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63 03 - 07 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-2OCT-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ
กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์-เนินพระพุทธเจ้า
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ร้านสินค้ามือสอง
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
พฤศจิกายน
18 - 22 พ.ย. 62 19 - 23 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com