ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ฟุกุโอกะ

ทัวร์ฟุกุโอกะ

พบ 16 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ฟุกุโอกะขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-3JUL-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา16,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ 
– บ่อนรก- เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– เมืองนางาซากิ 
– สวนสันติภาพนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
- อิสระท่องเที่ยว
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
มกราคม
03 - 07 ม.ค. 63 04 - 08 ม.ค. 63 07 - 11 ม.ค. 63 08 - 12 ม.ค. 63 09 - 13 ม.ค. 63 10 - 14 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 14 - 18 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 18 - 22 ม.ค. 63 21 - 25 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 25 - 29 ม.ค. 63 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 04 - 08 ก.พ. 63 05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 08 - 12 ก.พ. 63 11 - 15 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 15 - 19 ก.พ. 63 18 - 22 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 22 - 26 ก.พ. 63 25 - 29 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
03 - 07 มี.ค. 63 04 - 08 มี.ค. 63 05 - 09 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 07 - 11 มี.ค. 63 10 - 14 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 14 - 18 มี.ค. 63 17 - 21 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 19 - 23 มี.ค. 63 20 - 24 มี.ค. 63 21 - 25 มี.ค. 63 24 - 28 มี.ค. 63 25 - 29 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 27 - 31 มี.ค. 63 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-1NOV-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน
ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ
จุดชมวิวไดคังโบ-มิล์คโรด
ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก)
ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี
หลวงพ่อโตฟุกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62 05 - 09 พ.ย. 62 07 - 11 พ.ย. 62 09 - 13 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 15 - 19 พ.ย. 62 19 - 23 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 23 - 27 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62 05 - 09 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 09 - 13 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 13 - 17 ธ.ค. 62 17 - 21 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 27 - 31 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-SL-JP-11SEP-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - แช่ออนเซ็น
วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง) - ฟุกุโอกะ
กันยายน
20 - 24 ก.ย. 62 25 - 29 ก.ย. 62 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62, ,
ธันวาคม
13 ธ.ค. - 17 ก.ย. 62, ,
รหัสทัวร์ : THT18-SL-JP-1-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา21,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟุอิน
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เมืองเปปปุ
บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองนางาซากิ
เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ
ซากปราสาทฟูกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี
ห้างคาแนลซิตี้
ตุลาคม
01 - 05 ต.ค. 62 02 - 06 ต.ค. 62 03 - 07 ต.ค. 62 04 - 08 ต.ค. 62 05 - 09 ต.ค. 62 06 - 10 ต.ค. 62 07 - 11 ต.ค. 62 08 - 12 ต.ค. 62 09 - 13 ต.ค. 62 10 - 14 ต.ค. 62 11 - 15 ต.ค. 62 12 - 16 ต.ค. 62 13 - 17 ต.ค. 62 14 - 18 ต.ค. 62 15 - 19 ต.ค. 62 16 - 20 ต.ค. 62 17 - 21 ต.ค. 62 18 - 22 ต.ค. 62 19 - 23 ต.ค. 62 20 - 24 ต.ค. 62 21 - 25 ต.ค. 62 22 - 26 ต.ค. 62 23 - 27 ต.ค. 62 24 - 28 ต.ค. 62 25 - 29 ต.ค. 62 26 - 30 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-SL-JP-18APR-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
SL
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ
หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-25,999 บาท
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-2NOV-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน
ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ
เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ
โรงงานผลิตสาเกประจำเมือง-ห้างอิออน
ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น
ช้อปปิ้งริมทะเล Marinoha City
หลวงพ่อโตฟุกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน
พฤศจิกายน
02 - 06 พ.ย. 62 06 - 10 พ.ย. 62 08 - 12 พ.ย. 62 12 - 16 พ.ย. 62 14 - 18 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 26 - 30 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 10 - 14 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 14 - 18 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 24 - 28 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-17OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,990
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ-ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – พิธีชงแบบญี่ปุ่น

ย่านชินจูกุ-วัดนาริตะซัน ชินโชจิ

อิออน นาริตะ มอลล์ 

ตุลาคม
17 - 20 ต.ค. 62 24 - 27 ต.ค. 62 26 - 29 ต.ค. 62 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
02 - 05 พ.ย. 62 07 - 10 พ.ย. 62 09 - 12 พ.ย. 62 14 - 17 พ.ย. 62 23 - 26 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
21 - 24 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-9OCT-6NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา36,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ–เนินซุยะโนะซะกะ
– บ่อน้ำแร่นรก –เบปบุ 
– หมู่บ้านยุฟุอิน – ทะเลสาบคินริน 
– ฟุกุโอกกะ -วัดนันโซอิน ซางะ 
– ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ–โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท 
– ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - ห้างคาแนลซิตี้
รหัสทัวร์ : THV3-TG-JP-11-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุคุโอกะ -ศาลเจ้าดาไซฟุ 
-นางาซากิ-สวนโกลฟเวอร์ 
-ไชน่า ทาวน์- นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาอินาสะ
-อิสระท่องเที่ยวภายในมืองนางาซากิ
-สวนสันติภาพ- พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
-ซากะ- ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ
- โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 
-โออิตะ- หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน 
-เบปปุ - บ่อนรกจิโกขุดานิ
- ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
ตุลาคม
11 - 16 ต.ค. 62 18 - 23 ต.ค. 62 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : WONDERFUL JAPAN 6 DAYS 3 NIGHTS (121019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HONSHU IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (161019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : HIGHLIGHT KYUSHU 6 DAYS 4 NIGHTS (181019)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com