ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ฟุกุโอกะ

ทัวร์ฟุกุโอกะ

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ฟุกุโอกะขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-11JAN-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ – สะพานแขวน โคโคโนเอะ 
หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ – ยูเมะทาวน์ 
แช่ออนเซ็น - ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า) 
โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – วัดโทโชจิ 
DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-24MAR-5APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมซากุระ ณ ปราสาทโคคูระ
ศาลเจ้าริมหาดโมโตโนสุมิ อินาริ
ช้อปปิ้งห้าง Sea Mall - ชมซากุระ ณ สวนโอซาดะ
ศาลเจ้ายูสะ - หมู่บ้านยุฟุอิน - ขุมนรกเบปปุจิโกกุ (ชม 1 บ่อสีฟ้า)
ยูเมะทาวน์ เบปปุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
ชมซากุระ ณ ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอิซูรุ
DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-24MAR-5APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา38,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดเช้าโยบูโกะ – ปราสาทคาระซึ 
คางามิยาม่า - โทซุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต 
หมู่บ้านยุฟุอิน – ทะเลสาบคิริน – เบปปุ 
บ่อนรกจิโคคุดานิ - ยูมิจิ โคคุ – คุรุเมะ 
เก็บสตรอเบอรี่ – ฟุกุโอกะ – สวนไมซุรุ 
ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com