ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 66 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โอซาก้าขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-18DEC19-19FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา37,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออน มอลล์ – ชิงะ 
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
กิฟุ - นารา – นารา ปาร์ค –  วัดโทไดจิ
DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า  – นั่งรถราง – ศาลเจ้า สุมิโยชิ
RINKU OUTLET
ธันวาคม
18 - 22 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
15 - 19 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-JP-1NOV19-6FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา38,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ กิจกรรมลานสกี
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE
กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-JP-27DEC-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา39,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า– เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจำหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – ทะเลสาบซูวะ
กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี้ – อควาซิตี้ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-7-18DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา39,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน เมืองเกียวโต
ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก  
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์
นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ
รหัสทัวร์ : THS21-JL-JP-19-24FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
JL
 
ราคา39,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า (ด้านในรวมค่าเข้า) - ห้างโดทงพลาซ่า (ตึกซูโม่)
เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับแถบคันไซ - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าจิ้งจอก)
วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) - วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส)
ถนนคนเดินย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองกิฟุ       
กระเช้าชินโฮตากะ - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สกีฟูจิเทน - ขึ้นกระเช้า ณ ลานสกี
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยุ่กับสภาพภูมิอากาศ)
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โอไดบะ
สะพานสายรุ้ง – ห้างไดเวอร์ซิตี้
วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ
หอคอยโตเกียวสกายทรี – Duty Free
ชินจุกุ - ฮาราจุกุ - ชิบุย่า
กุมภาพันธ์
19 - 24 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-27DEC19-3JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา45,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาระ
ชิราคาวาโกะ - ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ - Mitsui Outlet
ชมความน่ารักของฝูงลิงแช่ออนเซ็น
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-4DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 
– หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ.
– อิชิคาว่า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอิ
– หน้าผาโทจินโบเกียวโต 
–วัดคินคะคุจิ –วัดคิโยมิสึเดระ 
– โอซาก้า–ย่านชินไชบาชิ
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-JP-30DEC19-3JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา52,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต-อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ – KOBE HARBERLAND
ลานสกี ROKKO SNOW LAND -โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-Duty free
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้
รหัสทัวร์ : THJ8-PR-JP-10-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
PR
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว – วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
ฟูจิ-นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ-นากาโน่
ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) – จุดชมวิวชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRING FESTIVAL)
นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
เกียวโต – วัดน้ำใส คิโยะมิซุ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแดง)
โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ช้อปปิ้งรินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
เมษายน
10 - 16 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-TG-JP-30DEC19-5JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) –  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจำหน่ายของฝาก – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ 
ทะเลสาบซูวะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ-กิจกรรม ณ ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – โตเกียว –  ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุซะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
ธันวาคม
30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com