ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 54 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โอซาก้าขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-25MAR-2APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา34,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากุระ)
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค     
ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด
สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ)
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซะกุซ่า
สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ)
ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ
ชิซุยเอาท์เล็ท
มีนาคม
25 มี.ค. - 02 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-9-22OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา34,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า
ช้อปปิ้งซาคาเอะ – ทะเลสาปปลาไหล
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค    
ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า)
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park
ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ
ตุลาคม
09 - 14 ต.ค. 63 21 - 26 ต.ค. 63 22 - 27 ต.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-24-29JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา34,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า
ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ทะเลสาปปลาไหล
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค    
ยามานาชิ – FUJI TEN SKI RESORT
ล่องเรือโจรสลัด – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ
ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท
มกราคม
24 - 29 ม.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-8JAN-14MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา35,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
 ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก 
เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า
เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63 06 - 11 มี.ค. 63 10 - 15 มี.ค. 63 12 - 17 มี.ค. 63 13 - 18 มี.ค. 63 14 - 19 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-10DEC19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา35,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า 
- MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM 
- งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination 
- โอกากิ-เมืองเซกิ - ร้านซันชูHamonoyasan 
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า 
- ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ
- กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น
- ลานสกี (กุโจ/ทาคายาม่า/กิฟุ) 
- เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ 
- ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ– โอซาก้า 
- ดิวตี้ฟรี JTC – ช้อปปิ้งไซบาชิ
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-12-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา35,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา
ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท
ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต
ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เมษายน
12 - 16 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-18DEC19-19FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา37,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออน มอลล์ – ชิงะ 
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
กิฟุ - นารา – นารา ปาร์ค –  วัดโทไดจิ
DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า  – นั่งรถราง – ศาลเจ้า สุมิโยชิ
RINKU OUTLET
มกราคม
22 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-JP-1NOV19-6FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา38,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ
ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ กิจกรรมลานสกี
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE
กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต
รหัสทัวร์ : THS21-JL-JP-19-24FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
JL
 
ราคา39,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า (ด้านในรวมค่าเข้า) - ห้างโดทงพลาซ่า (ตึกซูโม่)
เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับแถบคันไซ - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าจิ้งจอก)
วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) - วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส)
ถนนคนเดินย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองกิฟุ       
กระเช้าชินโฮตากะ - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สกีฟูจิเทน - ขึ้นกระเช้า ณ ลานสกี
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยุ่กับสภาพภูมิอากาศ)
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โอไดบะ
สะพานสายรุ้ง – ห้างไดเวอร์ซิตี้
วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ
หอคอยโตเกียวสกายทรี – Duty Free
ชินจุกุ - ฮาราจุกุ - ชิบุย่า
รหัสทัวร์ : THG15-TG-JP-25MAR-8APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคะคุจิ
วัดคึโยมิสึ – สวนมารุยามะ – สถานีเกียวโต
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
แม่น้ำชินซากาอิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ดิวตี้ฟรี – ชินไชบาชิ - ตลาดคุโรมง
ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท
มีนาคม
25 - 29 มี.ค. 63 26 - 30 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63, ,
เมษายน
08 - 12 เม.ย. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com