ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 68 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โอซาก้าขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THB15-XJ-JP-18DEC19-26FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา30,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจำหน่ายของฝาก
เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – ทะเลสาบซูวะ
กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี้ – อควาซิตี้ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
ธันวาคม
18 - 23 ธ.ค. 62 21 - 26 ธ.ค. 62 24 - 29 ธ.ค. 62 25 - 30 ธ.ค. 62 26 - 31 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
04 - 09 ม.ค. 63 08 - 13 ม.ค. 63 10 - 15 ม.ค. 63 11 - 16 ม.ค. 63 15 - 20 ม.ค. 63 17 - 22 ม.ค. 63 18 - 23 ม.ค. 63 22 - 27 ม.ค. 63 25 - 30 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63 05 - 10 ก.พ. 63 06 - 11 ก.พ. 63 07 - 12 ก.พ. 63 08 - 13 ก.พ. 63 09 - 14 ก.พ. 63 12 - 17 ก.พ. 63 14 - 19 ก.พ. 63 15 - 20 ก.พ. 63 19 - 24 ก.พ. 63 22 - 27 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน มอลล์-ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจ้าคิตาโน่
ริงกุเอ้าท์เล็ท-ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ
ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ธันวาคม
17 - 22 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
09 - 14 ม.ค. 63 15 - 20 ม.ค. 63 17 - 22 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
07 - 12 ก.พ. 63 12 - 17 ก.พ. 63 21 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 11 มี.ค. 63 13 - 18 มี.ค. 63 19 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-JL-JP-11DEC19-29FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา31,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ – อาราชิยาม่า
สวนลิงอิวาตายามา - อิออน มอลล์ – กิฟุ
ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - กุโจ
นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ - DUTY FREE
ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – สถานีแมวเหมียว
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ – Porto Europa
ตลาดปลาคุโรชิโอ
ธันวาคม
18 - 23 ธ.ค. 62 19 - 24 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
มกราคม
09 - 14 ม.ค. 63 20 - 25 ม.ค. 63 25 - 30 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
20 - 25 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-JP-10JAN-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา31,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน
ปราสาททอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
สะพานนาคะบาชิ  - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
ลานสกี - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ตลาดปลาคุโรมง
วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท
มกราคม
10 - 14 ม.ค. 63 11 - 15 ม.ค. 63 15 - 19 ม.ค. 63 16 - 20 ม.ค. 63 17 - 21 ม.ค. 63 22 - 26 ม.ค. 63 23 - 27 ม.ค. 63 24 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 21 - 25 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-27DEC19-2JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา32,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
EXPO CITY – โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า – อิออน มอลล์
ย่านชินเซไก - DUTY FREE
ช็อปปิ้งชินไซบาชิ
ธันวาคม
27 - 31 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THZ2-JL-JP-1FEB-9MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - ลานสกีฟูจิเทน
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ
ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree
ช้อปปิ้งชิบุยะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63 09 - 13 ก.พ. 63 17 - 21 ก.พ. 63 25 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
09 - 13 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ2-JL-JP-10DEC19-29JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ทะเลสาบฮามานะ – มิชิม่า สกายวอร์ค
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - ลานสกีฟูจิเทน
พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ศาลเจ้าเมจิ
อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ
มกราคม
07 - 12 ม.ค. 63 16 - 21 ม.ค. 63 21 - 26 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB12-JL-JP-11DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา34,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดโอสุคันนอน – มัตสึโมโต้- ปราสาทมัตสึโมโต้
นากาโนะออนเซ็น - ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ
วัดเซนโคจิ – มัตสึโมโต้ - ทาคายาม่า
ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นาโกย่า
ห้างAeon Mall - โอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรี JTC
ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ริงกุเอ้าท์เลท
ธันวาคม
18 - 23 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63 22 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
19 - 24 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63 18 - 23 มี.ค. 63 25 - 30 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-8JAN-14MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา35,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
 ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก 
เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า
เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63 15 - 20 ม.ค. 63 22 - 27 ม.ค. 63 25 - 30 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
มีนาคม
03 - 08 มี.ค. 63 06 - 11 มี.ค. 63 10 - 15 มี.ค. 63 12 - 17 มี.ค. 63 13 - 18 มี.ค. 63 14 - 19 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-10DEC19-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา35,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า 
- MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM 
- งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination 
- โอกากิ-เมืองเซกิ - ร้านซันชูHamonoyasan 
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า 
- ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ
- กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น
- ลานสกี (กุโจ/ทาคายาม่า/กิฟุ) 
- เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ 
- ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ– โอซาก้า 
- ดิวตี้ฟรี JTC – ช้อปปิ้งไซบาชิ
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com