Home ABOUT US PORTFOLIO GALLERY CONTACT US WEBBOARD Info
ทัวร์คุณภาพต้อง Hilight Travel Dot Com
Call Center 029488124
Hotline 0819330700
Line Red
Hilight Travel
banner01 banner02 banner03 banner04 banner05
Back Next

บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด

จดทะเบียนบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105555162706

และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 11/07075

เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาธิบาล
ท่านสามารถไว้วางใจใช้บริการกับทางบริษัท ได้อย่างสบายใจ ไม่โดนหลอกลวงแน่นอน

เชิญพบกับทริปน่าเที่ยวๆต่างๆกับเว็บไซต์ของเรา ท่องเว็บเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกตลอดทั้งปี ได้แล้วค่ะ

Top Bottom

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ที่มีขนาดปานกลาง แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือได้ว่า เป็นประเทศมหาอำนาจเพราะ ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจรวมทั้งหลายๆด้านในประเทศญี่ปุ่นที่มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศญี่ปุ่นจึงล้ำหน้ากว่าประเทศต่างๆในเอเชีย เป็นการแสดงให้เห็นว่าถึงจะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะไม่ใหญ่มากนักแต่ก็สามารถที่จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอำนาจได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงเป็นประเทศที่ใครหลายๆคนอยากจะไปเที่ยวชมและเกิดความหลงรักในประเทศญี่ปุ่น  เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยทีมงานมืออาชีพ
วันที่เวลาเดินทางและราคาทัวร์ญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

 

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

หน้าที่ back 1 2 3 4 5 6 next
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : SURPRISE TOKYO OSAKA 6D3N
รหัสทัวร์ : HLZ1-XJ-JP-7OCT-23DEC14
ID : 5656
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่                           
ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  
ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก 
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา       
ถ่ายรูปคู่กับกัมดั้มยักษ์ ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านดัง ชิบุย่า + ชินไซบาชิ
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมวัดทองคินคะคุจิ 
สายการบิน: AIR ASIA X  (XJ)
กำหนดการเดินทาง : 
07 – 12 ตุลาคม 2557 ราคา 37,900 บาท
08 - 13 ตุลาคม 2557 ราคา 37,900 บาท
09 - 14 ตุลาคม 2557 ราคา 37,900 บาท
14 - 19 ตุลาคม 2557 ราคา 37,900 บาท
21 - 26 ตุลาคม 2557 ราคา 41,900 บาท
23 - 28 ตุลาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน ราคา 37,900 บาท
06 – 11 พฤศจิกายน 2557 ราคา 37,900 บาท
13 - 18 พฤศจิกายน 2557 ราคา 37,900 บาท
20 - 25 พฤศจิกายน 2557 ราคา 37,900 บาท
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ราคา 37,900 บาท
02 – 07 ธันวาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
03 - 08 ธันวาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
04 - 09 ธันวาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
09 - 14 ธันวาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
10 - 15 ธันวาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
11 - 16 ธันวาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
16 – 21 ธันวาคม 2557 ราคา 38,900 บาท
17 - 22 ธันวาคม 2557 ราคา 38,900 บาท
18 -23 ธันวาคม 2557 ราคา 38,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : INSIDE TOKYO 6D 4N BY JETASIA
รหัสทัวร์ : HLZ1-JF-JP-27SEP-19DEC14
ID : 5346
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ    ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ  เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก            
ถ่ายรูปคู่กับกัมดั้มยักษ์ ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังใจที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ  นมัสการขอพร
จากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน: JET ASIA AIRWAYS (JF)
กำหนดการเดินทาง : 
27 กันยายน – 02 ตุลาคม 57
28 กันยายน – 03 ตุลาคม 57
04 - 09 ตุลาคม 2557
11 - 16 ตุลาคม 2557
12 - 17 ตุลาคม 2557
18 - 23 ตุลาคม 2557
19 - 24 ตุลาคม 2557
25 - 30 ตุลาคม 2557
26 – 31 ตุลาคม 2557
ราคา 35,900 บาท
01 – 06 พฤศจิกายน 2557
02 - 07 พฤศจิกายน 2557
08 - 13 พฤศจิกายน 2557
09 - 14 พฤศจิกายน 2557
15 - 20 พฤศจิกายน 2557
16 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 - 27 พฤศจิกายน 2557
23 - 28 พฤศจิกายน 2557
ราคา 34,900 บาท
30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม
06 – 11 ธันวาคม 2557
07 - 12 ธันวาคม 2557
13 – 18 ธันวาคม 2557
14 - 19 ธันวาคม 2557
ราคา 36,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : SANRIO PUROLAND IN TOKYO 6D 4N BY JETASIA
รหัสทัวร์ : HLZ1-JF-JP-5-10OCT14
ID : 5345
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ    ทะเลสาบอาชิ 
ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ              
เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก เพลิดเพลินกับ 
ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ช้อปปิ้งย่านดังใจกลาง
โตเกียวที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบุย่า  นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
สายการบิน: JET ASIA AIRWAYS (JF)
กำหนดการเดินทาง : 
05 – 10 ตุลาคม 2557 ราคา 37,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N
รหัสทัวร์ : HLZ1-TG-JP-1OCT-10NOV14
ID : 5267
เยือนญี่ปุ่นดินแดน  สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ  เกาะฮอกไกโด                               
เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกา
ไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก  ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต  Shiroi Koibito 
ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของนกแพนกวิน และหมีขาว 
ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 
เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 
ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนม ที่มีให้เลือกมากมาย ณ JR TOWER
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
01-06 ตุลาคม 2557 ราคา 49,900 บาท
03-08 ตุลาคม 2557 ราคา 49,900 บาท
08-13 ตุลาคม 2557 ราคา 49,900 บาท
10-15 ตุลาคม 2557 ราคา 51,900 บาท
11-16 ตุลาคม 2557 ราคา 51,900 บาท
13-18 ตุลาคม 2557 ราคา 51,900 บาท
23-28 ตุลาคม 2557 ราคา 53,900 บาท
24-29 ตุลาคม 2557 ราคา 51,900 บาท
25-30 ตุลาคม 2557 ราคา 51,900 บาท
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 57 ราคา 53,900 บาท
01-06 พฤศจิกายน 2557 ราคา 49,900 บาท
05-10 พฤศจิกายน 2557 ราคา 49,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN IN HOKKAIDO 5D3N
รหัสทัวร์ : HLZ1-TG-JP-1OCT-11NOV14
ID : 5265
เยือนญี่ปุ่นดินแดน  สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ  เกาะฮอกไกโด                               
เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกา
ไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก  ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต  Shiroi Koibito 
ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของนกแพนกวิน 
และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 
เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 
ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
01-05 ตุลาคม 2557 ราคา 45,900 บาท
05-09 ตุลาคม 2557 ราคา 45,900 บาท
10-14 ตุลาคม 2557 ราคา 47,900 บาท
12-16 ตุลาคม 2557 ราคา 47,900 บาท
26-30 ตุลาคม 2557 ราคา 47,900 บาท
27-31 ตุลาคม 2557 ราคา 47,900 บาท
7-11 พฤศจิกายน 2557 ราคา 45,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์พม่า : AUTUMN NIKKO IN JAPAN
รหัสทัวร์ : HLZ1-TG-JP-23-30OCT14
ID : 5256
เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลกชมใบไม้เปลี่ยนสี นั่งลิฟท์ ชมความงามของ
น้ำตกเคง่อน ชมศาลเจ้าโทโชกุ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งของอดีตเมืองเอโดะ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด  ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ   นมัสการขอพรจาก
เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุย่านดังใจกลางกรุงโตเกียว 
สายการบิน: THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
23-28 ตุลาคม 57
24-29 ตุลาคม 57
25-30 ตุลาคม 57
ราคา 49,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : SANRIO PUROLAND IN TOKYO
รหัสทัวร์ : HLZ1-JF-JP-28SEP-31OCT14
ID : 5255
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ    
ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ             
เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก 
เพลิดเพลินกับ ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลก
มากกว่า 30 ปี ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบุย่า  
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน: เจ็ท เอเชีย (JF)
กำหนดการเดินทาง : 
28 กันยายน – 03 ตุลาคม 57
05 – 10 ตุลาคม 2557
12 - 17 ตุลาคม 2557
18 - 23 ตุลาคม 2557
19 - 24 ตุลาคม 2557
25 - 30 ตุลาคม 2557
26 – 31 ตุลาคม 2557
ราคา 42,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO SUPER SAVE
รหัสทัวร์ : HLZ1-JF-JP-1OCT-22DEC14
ID : 5254
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ 
สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด
ในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ   
ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ 
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน: เจ็ท เอเชีย (JF)
กำหนดการเดินทาง : 
01 – 05 ตุลาคม 2557 ราคา 32,900 บาท
02 - 06 ตุลาคม 2557 ราคา 32,900 บาท
08 – 12 ตุลาคม 2557 ราคา 32,900 บาท
09 – 13 ตุลาคม 2557 ราคา 32,900 บาท
15 - 19 ตุลาคม 2557 ราคา 32,900 บาท
16 - 20 ตุลาคม 2557 ราคา 32,900 บาท
22 - 26 ตุลาคม 2557 ราคา 35,900 บาท
23 - 27 ตุลาคม 2557 ราคา 35,900 บาท
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน ราคา 32,900 บาท
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน ราคา 32,900 บาท
05 – 09 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
06 - 10 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
12 - 16 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
13 - 17 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
19 - 23 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
20 - 24 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
26 - 30 พฤศจิกายน 2557 ราคา 32,900 บาท
27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ราคา 32,900 บาท
03 - 07 ธันวาคม 2557 ราคา 35,900 บาท
04 – 08 ธันวาคม 2557 ราคา 35,900 บาท
10 – 14 ธันวาคม 2557 ราคา 35,900 บาท
11 - 15 ธันวาคม 2557 ราคา 35,900 บาท
17 - 21 ธันวาคม 2557 ราคา 33,900 บาท
18 - 22 ธันวาคม 2557 ราคา 33,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO DREAM DESTINATION 5D 4N OCT
รหัสทัวร์ : HLZ1-DL-JP-8OCT-2NOV14
ID : 5228
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ    ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ 
ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
สายการบิน: DELTA AIRLINES (DL)
กำหนดการเดินทาง : 
08 – 12 ตุลาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
15 - 19 ตุลาคม 2557 ราคา 39,900 บาท
22 - 26 ตุลาคม 2557 ราคา 43,900 บาท
23 - 27 ตุลาคม 2557 ราคา 43,900 บาท
29 ตุลาคม–02 พฤศจิกายน ราคา 39,900 บาท
 
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS BY 6D4N
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-03SEP-30NOV14
ID : 5171
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางสายโรแมนติค      
แจแปน เอลป์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ 
ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม”ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน  เมืองเก่าซันมาชิซึจิ  
เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ 
ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโลก ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ และอิออน
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
03 – 08 กันยายน 2557 ราคา 55,900 บาท
09 – 14 กันยายน 2557 ราคา 55,900 บาท
16 – 21 กันยายน 2557 ราคา 55,900 บาท
23 – 28 กันยายน 2557 ราคา 55,900 บาท
30 กันยายน – 05 ตุลาคม ราคา 55,900 บาท
07 - 12 ตุลาคม 2557 ราคา 55,900 บาท
10 - 15 ตุลาคม 2557 ราคา 57,900 บาท
14 - 19 ตุลาคม 2557 ราคา 57,900 บาท
25 - 30 ตุลาคม 2557 ราคา 57,900 บาท
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน ราคา 57,900 บาท
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน ราคา 57,900 บาท
04 - 09 พฤศจิกายน 2557 ราคา 55,900 บาท
11 – 16 พฤศจิกายน 2557 ราคา 55,900 บาท
18 - 23 พฤศจิกายน 2557 ราคา 55,900 บาท
25 - 30 พฤศจิกายน 2557 ราคา 55,900 บาท
 
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น: TOKYO DREAM DESTINATION
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-07JUN-28SEP14
ID : 4832
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด           
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ                            
ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ                        
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
สายการบิน: THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
22 - 26 มิถุนายน 2557
02 – 06 กรกฎาคม 2557
13 - 17 กรกฎาคม 2557
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม
06 – 10 สิงหาคม 2557
13 - 17 สิงหาคม 2557
20 - 24 สิงหาคม 2557
27 - 31 สิงหาคม 2557
04 – 08 กันยายน 2557
10 - 14 กันยายน 2557
17 - 21 กันยายน 2557
24 - 28 กันยายน 2557
ราคา 39,900 บาท
 
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น: GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO
รหัสทัวร์ : TEZ1-TG-JP-01JUN-05OCT14
ID : 4831
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งวัดโทไดจิ         
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา        
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น            
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ                            
ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต           
นั่งกระเช้าขึ้นโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ  ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ 
สายการบิน: THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
01 – 06 กรกฎาคม 2557
08 – 13 กรกฎาคม 2557
15 - 20 กรกฎาคม 2557
18 - 23 กรกฎาคม 2557
22 - 27 กรกฎาคม 2557
29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม
05 – 10 สิงหาคม 2557
09 - 14 สิงหาคม 2557
12 - 17 สิงหาคม 2557
16 – 21 สิงหาคม 2557
19 - 24 สิงหาคม 2557
20 - 25 สิงหาคม 2557
26 - 31 สิงหาคม 2557
29 สิงหาคม – 03 กันยายน
03 – 08 กันยายน 2557
09 - 14 กันยายน 2557
16 - 21 กันยายน 2557
23 - 28 กันยายน 2557
30 กันยายน – 05 ตุลาคม
ราคา 46,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : AUTUMN HOKKAIDO-HAKODATE
รหัสทัวร์ : HLT8-TG-JP-24OCT-5NOV14
ID : 5712
-สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮ็อกไกโด 
-พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา
-นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน “ภูเขาฮาโกดาเตะ” ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพยามค่ำคืนราวกับเพชรส่องประกาย
-ตื่นตากับการจับจ่ายซื้อของที่ “ตลาดเช้า” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและทานอาหารทะเลแบบสดๆ
-นั่งกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
-ดื่มด่ำกับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลองและต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”
-สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
-ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ” 
-ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ / มิตซุย เอ้าท์เล็ต” ที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
-ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) 
สายการบิน: Thai Airways (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
24-29 ต.ค. 2557
31 ต.ค.-5 พ.ย. 2557
ราคา 53,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : Pro A Ikimacho Tokyo Fuji 5D3N
รหัสทัวร์ : HLR7-JF-JP-8OCT-29DEC14
ID : 5704
เยือนวนอุทยานแห่งชาติ “ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิซุ” แช่ออนเซ็นฟูจิ
ชม “ฟูจิซัง”เอาใจ “Shopaholic” กับแหล่งช้อปสุดอินเทรนด์
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม “วัดอาซะกุซ่า” โตเกียวสกายทรี
สายการบิน: เจ็ทเอเชีย (JF) 
กำหนดการเดินทาง : 
8 – 12 ต.ค. 57 ราคา 32,900.- บาท
22 – 26 ต.ค. 57 ราคา 34,900.- บาท
29 ต.ค. – 2 พ.ย. 57 ราคา 32,900.- บาท
30 ต.ค. – 3 พ.ย. 57 ราคา 32,900.- บาท
6 – 10 พ.ย. 57 ราคา 32,900.- บาท
13 – 17 พ.ย. 57 ราคา 32,900.- บาท
20 – 24 พ.ย. 57 ราคา 32,900.- บาท
26 – 30 พ.ย. 57 ราคา 32,900.- บาท
4 – 8 ธ.ค. 57 ราคา 35,900.- บาท
10 - 14 ธ.ค. 57 ราคา 32,900.- บาท
11 - 15 ธ.ค. 57 ราคา 32,900.- บาท
18 - 22 ธ.ค. 57 ราคา 32,900.- บาท
24 - 28 ธ.ค. 57 ราคา 34,900.- บาท
25 – 29 ธ.ค. 57 ราคา 34,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : โปรแกรม C_Tokyo Shin Fuji 6D4N
รหัสทัวร์ : HLM2-JF-JP-12OCT14-2JAN15
ID : 5702
เยือนวนอุทยานแห่งชาติ “ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิซุ” แช่ออนเซ็นฟูจิ
ชม “ฟูจิซัง”เอาใจ “Shopaholic” กับแหล่งช้อปสุดอินเทรนด์
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม “วัดอาซะกุซ่า” โตเกียวสกายทรี
นั่งรถไฟชินคันเซน สถานีโยโกฮาม่า ShinYokohama เดินทางสู่ เมืองโตเกียว
เมืองโอไดบะ เมืองใหม่บริเวณอ่าวโตเกียว
สายการบิน: เจ็ทเอเชีย (JF) 
กำหนดการเดินทาง : 
12 – 17 ต.ค. 57 ราคา 34,900.-บาท
18 – 23 ต.ค. 57 ราคา 34,900.-บาท
25 – 30 ต.ค. 57 ราคา 34,900.-บาท
26 – 31 ต.ค. 57 ราคา 34,900.-บาท
8 – 13 พ.ย. 57 ราคา 34,900.-บาท
9 – 14 พ.ย. 57 ราคา 34,900.-บาท
15 – 20 พ.ย. 57 ราคา 34,900.-บาท
22 – 27 พ.ย. 57 ราคา 34,900.-บาท
30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 57 ราคา 34,900.-บาท
6 – 11 ธ.ค. 57 ราคา 36,900.-บาท
7 – 12 ธ.ค. 57 ราคา 36,900.-บาท
21 – 26 ธ.ค. 57 ** COMING SOON **
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 58 ** COMING SOON **
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 58 ** COMING SOON **
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : โปรแกรม B_Nikko-Kawagoe-Tokyo 5D3N
รหัสทัวร์ : HLM2-JF-JP-1OCT-30NOV14
ID : 5700
สัมผัสมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ เที่ยวชมเมืองเก่าสมัยเอโดะ หมู่บ้านนินจา EDO 
WONDERLAND เอโดะน้อย เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะ 
นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งAEON มีร้านค้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
พิเศษ! ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ณ เมืองคูนิกาว่า เมืองออนเซ็นชื่อดัง
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
สายการบิน: เจ็ทเอเชีย (JF) 
กำหนดการเดินทาง : 
1 – 5 ต.ค. 57 
2 – 6 ต.ค. 57
8 – 12 ต.ค. 57
29 ต.ค. – 2 พ.ย. 57
30 ต.ค. – 3 พ.ย. 57
6 – 10 พ.ย. 57 
13 – 17 พ.ย. 57
20 – 24 พ.ย. 57
26 – 30 พ.ย. 57
ราคา 34,900.- บาท
22 – 26 ต.ค. 57
ราคา 36,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : Pro 5_Reroute TOKYO-OSAKA_7D4N
รหัสทัวร์ : HLM2-TG-JP-12-18DEC14
ID : 5698
เที่ยวญี่ปุ่นกันเถอะ พิสูจน์หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา ชมสัญลักษณ์ของ
แดนอาทิตย์อุทัย “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร สัมผัสธรรมชาติ พร้อม
ป้อนอาหารกวาง ณ วัดโทไดจิ ชมมรดกโลก วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส 
ช้อปปิ้งจุใจ กับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ
พิเศษ!!!!! ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ก่อนใคร กับ The Wizarding World of Harry 
Potter แห่งที่ 2 @Universal Studios Japan
ฟรี!! WIFI ON BUS เที่ยวไปอัพรูปตลอดทริป พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่  12-18 ธันวาคม 2557
ราคา 52,900.-บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : Pro 4_TOKYO-OSAKA_6D4N
รหัสทัวร์ : HLM2-TG-JP-9-14DEC14
ID : 5697
ร้อนๆ อย่างนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่า พิสูจน์หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา 
ชมสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร 
สัมผัสธรรมชาติ พร้อมป้อนอาหารกวาง ณ วัดโทไดจิ ชมมรดกโลก วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ กับแหล่งช้อป
ปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ
ฟรี!! WIFI ON BUS เที่ยวไปอัพรูปตลอดทริป พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่  09-14 ธันวาคม 2557
ราคา 51,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : Pro 3_OMG!! TOKYO-OSAKA_6D4N
รหัสทัวร์ : HLM2-TG-JP-4-9DEC14
ID : 5696
ร้อนๆ อย่างนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่า พิสูจน์หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา 
ชมสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร 
สัมผัสธรรมชาติ พร้อมป้อนอาหารกวาง ณ วัดโทไดจิ ชมมรดกโลก วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ กับแหล่งช้อป
ปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ
พิเศษ!!!!! ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ก่อนใคร กับ The Wizarding World of Harry 
Potter แห่งที่ 2 ที่ Universal Studios Japan
ฟรี!! WIFI ON BUS เที่ยวไปอัพรูปตลอดทริป พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
สายการบิน: Thai Airways (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 4-9 ธันวาคม 2557  ราคา  54,900 บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : OSAKA - TOKYO 6 DAYS 4 NIGHTS
รหัสทัวร์ : HLM2-TG-JP-8OCT-13DEC14
ID : 5695
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทโอซาก้า 
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ “ซินไซบาซิ” ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ พิสูจน์หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่อุดมไปด้วย
แร่กำมะถันพวยพุ่งขึ้นมา ชมสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย “ภูเขาไฟฟูจิ” ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ 
หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ฟรี!! WIFI ON BUS เที่ยวไปอัพรูปตลอดทริป พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
สายการบิน: ไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง : 
วันที่ 8-13 ตุลาคม 2557
ราคา 49,900.- บาท
วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557
ราคา 52,900.- บาท
ดาว์นโหลดโปรแกรมทัวร์ แบบฟอร์มจองทัวร์ จองแพคเกจทัวร์
หน้าที่ back 1 2 3 4 5 6 next