ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เกาสง

ทัวร์เกาสง

พบ 1 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เกาสงขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

รหัสทัวร์ : THA7-TG-TW-27DEC19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา40,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดเจดีย์เสือมังกร – ถ่ายรูป  FORMOSA BOULOVARD
ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ Liuhe Night Market
เกาสง – วัดฝอกวงซัน –ช้อปปิ้ง EDA OUTLET MALL
สวนสนุก E-DA Theme Park
ชม I–RIDE EXPERIENCE CENTER
เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
แวะชิมชาท้องถิ่น-เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – SKYWALK
ผูหลี่ - หนานโถว – ไทเป
ร้านขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –GERMANUIM-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com