ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เจียอี้

ทัวร์เจียอี้

พบ 5 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เจียอี้ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-TW-11APR-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา18,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
พิเศษ เมนู เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ  น้ําดื่มวันละ 1 ขวด
รหัสทัวร์ : THZ1-JX-TW-19MAY-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
JX
 
ราคา20,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป
นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
ปล่อยโคมลอยผิงซี เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THB11-CI-TW-31MAY-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CI
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ TAIWAN
CHINA AIRLINES 2 บินคุ้ม...เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ชมสวนดอกไม้จงเชื่อ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ตัวเหวินห
เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับอีกไทเป 101 ชมอุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต

พิเศษ ! อิ่มอร่อยกับ...ชาบูบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
รหัสทัวร์ : THB11-JX-TW-28APR-19JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
JX
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดซีเหมินติง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
อิ่มอร่อยไปกับ...เมนูเสี่ยวหลงเปา

ฟรี น้ำหนักกระเป๋า 23 kg บินหรูสายการบิน Premium มีบริการ WIFI บนเครื่อง
รหัสทัวร์ : THB11-BR-TW-09AUG-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
BR
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ TAIWAN 6D 5N

นั่งรถไฟอุทยานอาลีซานโรงละครแห่งชาติไถจง •จอความรักวัดหลงซาน • วัดเหวินหวู่ • พระถังชาจิ้ง
• ไทเป 101 • เจียงไคเช็ค • ช้อปปิ้งจุใจ - ตลาดซีเหมินติง

สุดพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา • ซีฟูดใต้หวัน
ฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋า 23 kg.
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com