ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ไทเป

ทัวร์ไทเป

พบ 35 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ไทเปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-18APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN 4วัน 2คืน

พิเศษ!! พักซีเหมินติง 2 คน
มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า ขอความร่ํารวย ชมตึกหลากสีท่าเรือ เจิ้นปิง

Highlight!... ห้ามพลาด!!
ถ่ายรูปอาคารหลากสี ท่าเรือเจิ้นปิง บูราโนแห่งไต้หวัน
ถ่ายรูปตึกไทเป101 จากมุมยอดฮิต ชื่อชื่อหนานชุน
ขอพรเพื่อความปัง วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ซีเหมินติง / กลอเรีย เอาท์เล็ท
GLORIA OUTLETS

เมนูพิเศษ
พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
พระกระโดดก่าแพง ซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-22APR-30SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง
เมืองลับริมทะเล บูราโน่แห่งไต้หวัน
ชมตึกหลากสีท่าเรือ เจิ้นปิง

ห้ามพลาด !! ถ่ายรูปอาคารหลากสี ท่าเรือเจ้นปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน
ถ่ายรูปตึกไทเป101 จากมุมยิดฮิต ซื่อซื่อหนานชุน
มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า ขอความร่ำรวย
ช้อปปิ้งปังสุดมันส์ ซีเหมินติง/กลอเรีย เอาท์เล็ท

เมนูพิเศษ! พระกระโดดกำแพง 
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-11MAY-02OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
SL
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

TAIPINGSHAN 5วัน 3คืน
ไท่ผิงซาน - ไทเป - อิสระ 1 วัน

นํ้าหนัก 20KG กระเป๋า

ชมป่าดึกดาบรรพ์ อุทยานไท่ผิงซาน
 เช็กอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ท่าเรือสีรุ้งเจิ้นปิง
Highlight!...
ชมธรรมชาติ อุทยานไท่ผิงชาน
• ชมตึกหลายสี หมู่บ้านเจิ้งปิง
ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน 
• เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน
ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค
• ช้อปสุดมันส์ GLORIA OUTLET

รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-22APR-30SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
TAIWAN
ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องทะเลสาบ ไหว้เจ้า 8 วัดดัง
เสริมความปัง เพิ่มความเฮง ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งมู


ห้ามพลาด !! สือเฟิน ลอยโคมขอพร

รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-5JUN-10JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : ุ6วัน4คืน
SL
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ALISHAN 6วัน 4คืน
ไทเป ล่องทะเลสาบ อาหลีซ่าน

พิเศษ!! เมนู ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไม่ซ้ําใคร!! ไปไถหนาน 
นั่งรถไฟอุทยานอาหลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 

Highlight!...
• นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซาน
• ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา • ถ่ายรูปตึกหลากสี ท่าเรือเจิ้งปิง
 • ยอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมหมู่บ้านโบราณชื่อดัง หมู่บ้านจิ่วเฟิน
เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ไถหนาน ถนนโบราณอันผิง วัดเจ้าแม่หม่าอู่ไถหนาน
ช้อปปิ้ง อี๋จงไนท์มาร์เก็ต ไถหนานไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ห้างฮายาชิ 

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-01MAY-02JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ขอความรักวัดหลงซาน อนุสรณ์สถานจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ฟรี น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-15MAY-29SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน
CI
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
5วัน 3คืน TAIPINGSHAN
ไท่ผิงซาน - ไทเป - อิสระ 1 วัน

การันตี!!
พักซีเหมินติง 2 คืน นอนโรงแรม Midtown Richardson
น้ําหนักกระเป๋า – 23 กก.

เช็กอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ไต้หวัน นั่งรถไฟ ปอง ปอง อุทยานไท่ผิงซาน
Highlight!...
• ชมธรรมชาติ อุทยานไท่ผิงชาน ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค
• ชมตึกหลายสี หมู่บ้านเจิ้งปิง เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน • ช้อปสุดมันส์ GLORIA OUTLET

รหัสทัวร์ : THV4-JX-TW-03APR-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
JX
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน Free day สุดคุ้ม!!!
ตลาดกลางคืนเถาหยวน
เมืองไทเป
วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งเหมินติง

นอนไทเป 2 คืน
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-03APR-09SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ Taiwan มหานครแห่งเมืองสีสัน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง
อร่อยอิ่มกับ เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์
รหัสทัวร์ : THB12-VZ-TW-15AUG-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน
VZ
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
TVZ25 Wonderful Time Taiwan 

ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน


มหัศจรรย์จากธรรมชาติ อุทยานธรณีเย่หลิว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101 

วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง

ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง

พิเศษ!!  อิ่มอร่อยกับ Buffet shabu และ เมนู ปลาประธานาธิบดี

พิเศษ!!  พักไทจง 1 คืน ไทเป 2 คืน


10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com