ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เถาหยวน

ทัวร์เถาหยวน

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เถาหยวนขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-13AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด – ไถจง
ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กันยายน
24 - 27 ก.ย. 62 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
01 - 04 ต.ค. 62 03 - 06 ต.ค. 62 06 - 09 ต.ค. 62 08 - 11 ต.ค. 62 10 - 13 ต.ค. 62 13 - 16 ต.ค. 62 17 - 20 ต.ค. 62 20 - 23 ต.ค. 62 22 - 25 ต.ค. 62 24 - 27 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-28NOV19-3JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
มกราคม
16 - 19 ม.ค. 63 23 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63 20 - 23 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 20 - 23 มี.ค. 63 27 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
17 - 20 เม.ย. 63 24 - 27 เม.ย. 63 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
07 - 10 พ.ค. 63 14 - 17 พ.ค. 63 21 - 24 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
03 - 06 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-27SEP-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน
เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
กันยายน
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
03 - 07 ต.ค. 62 04 - 08 ต.ค. 62 08 - 12 ต.ค. 62 10 - 14 ต.ค. 62 11 - 15 ต.ค. 62 12 - 16 ต.ค. 62 13 - 17 ต.ค. 62 15 - 19 ต.ค. 62 17 - 21 ต.ค. 62 18 - 22 ต.ค. 62 19 - 23 ต.ค. 62 20 - 24 ต.ค. 62 21 - 25 ต.ค. 62 22 - 26 ต.ค. 62 25 - 29 ต.ค. 62 26 - 30 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-25SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ผูหลี่– ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง– พายสับปะรด - ไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง
กันยายน
25 - 29 ก.ย. 62 26 - 30 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
03 - 07 ต.ค. 62 10 - 14 ต.ค. 62 11 - 15 ต.ค. 62 ,
ธันวาคม
27 - 31 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THV4-VZ-TW-26SEP-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา12,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 
ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซีเหมินติง
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง
ร้านไอศกรีม MIYAHARA
กันยายน
27 - 30 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
10 - 13 ต.ค. 62 24 - 27 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THV4-VZ-TW-29AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา13,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง- เจียอี้ - เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี 
–ร้านชาอู่หลง–ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง .
-วัดเหวินอู่- ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
– ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติง
-เถาหยวน –ร้านพายสับปะรด+Workshop
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-3-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา14,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน –เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park 
–อี๋หลาน –Jimmy Square –ฮัวเหลียน 
– หน้าผา Qingshui – ถนนคนเดิน Old Railway 
- ตลาดกลางคืน East Gate– หาด Qixingtan 
–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ไทเป 
–ร้านพายสับปะรด – Mitsui Outlet
- ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เครื่องสำอางค์
–  วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THA7-IT-TW-10AUG-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
IT
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 
– แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง 
– ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
– ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด 
– อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้น ตึกชั้น89) 
– ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
– ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-25SEP-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง :
CI
 
ราคา16,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-Cosmetic Shop
ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ
ซีเหมินติง-Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-Gloria Outlet
กันยายน
25 - 28 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
02 - 05 ต.ค. 62 09 - 12 ต.ค. 62 16 - 19 ต.ค. 62 23 - 26 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-5OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62 07 - 10 ธ.ค. 62 ,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com