ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์มัณฑะเลย์ขายดี


รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-27APR-29SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา12,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-เนปิดอว์  3วัน 2 คืน

นมัสการมหาบูชาสถานแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ 
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 
UNSEEN พระพุทธรูปซ่อนกาย

โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 4-5 ดาว
รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-19JUL-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ MANDALAY 4 วัน 3 คืน
มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ 
วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดติโลมินโล วัดอนันดา
ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋า 30 kg.
รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-22FEB-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
 มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์
9 วัดเจดีย์ชเวสิกอง
ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
พระราชวังไม้สัก ชเวนานจองรหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-03MAY-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
MYANMA
บัณฑะเลย์ ๐ เนปยีดอ ๐ พุกาม
สักการะเจดีย์อุปะสันติ วิหารติโลมินโล
© ล่องเรือแม่น้ําอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-16MAR-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

MANDALAY BAGAB MINGUN 4 DAYS BY 8M มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน


พาไปมู ตามรอยดาราดัง
ณวัดพญางู มุยพญา
ราคารวมค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่ารักษาพยาบาล COVID
นน.กระเป๋า 30 kg

รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-13APR-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา15,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์ 
วัดกุโสดอ 
มัณฑะเลย์ฮิลล์
เมืองพุกาม 
วัดติโลมินโล 
วัดมนุหะ 
วัดอานันดา 
วิหารธรรมมายันจี 
จุดชมวิวทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวสิกอง 
วิหารสัพพัญญู 
เมืองอมรปุระ 
สะพานไม้สักอูเบ็ง
รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com