ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
สิเรียม

ทัวร์สิเรียม

พบ 18 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์สิเรียมขายดี


รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-12MAY-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,299
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี
พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,299-7,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-1JAN2020
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
UB
 
ราคา6,797
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาธรรมรังสี 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – วัดบารมี  – ตลาดสก็อต
พฤศจิกายน
22 - 23 พ.ย. 62 23 - 24 พ.ย. 62 29 - 30 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 07 ธ.ค. 62 07 - 08 ธ.ค. 62 13 - 14 ธ.ค. 62 14 - 15 ธ.ค. 62 20 - 21 ธ.ค. 62 21 - 22 ธ.ค. 62 29 - 30 ธ.ค. 62 30 - 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-13OCT19-26JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า
สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล
พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-เจดีย์กาบาเอ
ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน
เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง
ตลาดสก็อต
พฤศจิกายน
24 - 25 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 02 ธ.ค. 62 04 - 05 ธ.ค. 62 11 - 12 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 18 - 19 ธ.ค. 62 22 - 23 ธ.ค. 62 25 - 26 ธ.ค. 62 29 - 30 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
05 - 06 ม.ค. 63 12 - 13 ม.ค. 63 19 - 20 ม.ค. 63 26 - 27 ม.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-13NOV-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
DD
 
ราคา6,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองสิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า(เทพทันใจ)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)-วัดงาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์สุเล(เทพทันใจ)-เจดีย์ไจ๊กะส่าน (เทพทันใจ)
ตลาดสก๊อต-วัดแมะละมุ-ย่างกุ้ง
ธันวาคม
05 - 06 ธ.ค. 62 18 - 19 ธ.ค. 62 25 - 26 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-MM-16JAN-28MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์คาบาเอ
เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)
พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ
มกราคม
16 - 18 ม.ค. 63 23 - 25 ม.ค. 63 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
13 - 15 ก.พ. 63 20 - 22 ก.พ. 63 27 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 07 มี.ค. 63 11 - 13 มี.ค. 63 12 - 14 มี.ค. 63 19 - 21 มี.ค. 63 26 - 28 มี.ค. 63 ,
เมษายน
01 - 03 เม.ย. 63 02 - 04 เม.ย. 63 22 - 24 เม.ย. 63 23 - 25 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
07 - 09 พ.ค. 63 14 - 16 พ.ค. 63 21 - 23 พ.ค. 63 28 - 30 พ.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-10OCT19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
พฤศจิกายน
20 - 22 พ.ย. 62 21 - 23 พ.ย. 62 22 - 24 พ.ย. 62 28 - 30 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
02 - 04 ธ.ค. 62 05 - 07 ธ.ค. 62 12 - 14 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 19 - 21 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 26 - 28 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
03 - 05 ม.ค. 63 10 - 12 ม.ค. 63 17 - 19 ม.ค. 63 24 - 26 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5JUL-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น 
– พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท 
–  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
– วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว
– เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม 
– เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง 
– พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต 
 พระพุทธรูปหงาทัตจี– เจดีย์กาบาเอ - ช้างเผือก
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
UB
 
ราคา9,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) ตลาดสก็อต
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน
ย่างกุ้ง  - ชเวดากอง-เมืองหงสาวดี -พระธาตุมุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เชียงใหม่
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-2MAY-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ – เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปหงาทัตจี
ช้างเผือก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-11OCT19-1FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว
ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนเจ๊าทัตจี
พระพุทธรูปหงาทัตจี – เจดีย์กาบาเอ
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62 23 - 25 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 06 - 08 ธ.ค. 62 07 - 09 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 14 - 16 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 21 - 23 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
มกราคม
04 - 06 ม.ค. 63 11 - 13 ม.ค. 63 18 - 20 ม.ค. 63 25 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63 ,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com