ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
สิเรียม

ทัวร์สิเรียม

พบ 21 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์สิเรียมขายดี
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999


รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-1OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
FD
 
ราคา5,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์สุเล – พระเจดีย์เองตอหย่า
วัดงาทัตจี – วัดเจาทัตจี  –พระเจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระวัดบารมี พระเกษาธาตุมีชีวิต
ตุลาคม
01 - 02 ต.ค. 62 02 - 03 ต.ค. 62 03 - 04 ต.ค. 62 05 - 06 ต.ค. 62 08 - 09 ต.ค. 62 09 - 10 ต.ค. 62 15 - 16 ต.ค. 62 16 - 17 ต.ค. 62 17 - 18 ต.ค. 62 23 - 24 ต.ค. 62 24 - 25 ต.ค. 62 26 - 27 ต.ค. 62 29 - 30 ต.ค. 62 30 - 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
05 - 06 พ.ย. 62 06 - 07 พ.ย. 62 07 - 08 พ.ย. 62 12 - 13 พ.ย. 62 13 - 14 พ.ย. 62 16 - 17 พ.ย. 62 19 - 20 พ.ย. 62 20 - 21 พ.ย. 62 23 - 24 พ.ย. 62 26 - 27 พ.ย. 62 27 - 28 พ.ย. 62 28 - 29 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 04 ธ.ค. 62 04 - 05 ธ.ค. 62 10 - 11 ธ.ค. 62 11 - 12 ธ.ค. 62 12 - 13 ธ.ค. 62 14 - 15 ธ.ค. 62 17 - 18 ธ.ค. 62 18 - 19 ธ.ค. 62 19 - 20 ธ.ค. 62 21 - 22 ธ.ค. 62 24 - 25 ธ.ค. 62 28 - 29 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-12MAY-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,299
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี
พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,299-7,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-1JAN2020
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
UB
 
ราคา6,797
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาธรรมรังสี 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – วัดบารมี  – ตลาดสก็อต
กันยายน
20 - 21 ก.ย. 62 27 - 28 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
04 ต.ค. - 05 ก.ย. 62, 05 - 06 ต.ค. 62 12 - 13 ต.ค. 62 13 - 14 ต.ค. 62 18 - 19 ต.ค. 62 19 - 20 ต.ค. 62 25 - 26 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
01 - 02 พ.ย. 62 02 - 03 พ.ย. 62 08 - 09 พ.ย. 62 09 - 10 พ.ย. 62 15 - 16 พ.ย. 62 16 - 17 พ.ย. 62 22 - 23 พ.ย. 62 23 - 24 พ.ย. 62 29 - 30 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 07 ธ.ค. 62 07 - 08 ธ.ค. 62 13 - 14 ธ.ค. 62 14 - 15 ธ.ค. 62 20 - 21 ธ.ค. 62 21 - 22 ธ.ค. 62 29 - 30 ธ.ค. 62 30 - 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-15SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า
สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล
พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-เจดีย์กาบาเอ
ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน
เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง
ตลาดสก็อต
กันยายน
22 - 23 ก.ย. 62 29 - 30 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
06 - 07 ต.ค. 62 13 - 14 ต.ค. 62 20 - 21 ต.ค. 62 23 - 24 ต.ค. 62 27 - 28 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
03 - 04 พ.ย. 62 10 - 11 พ.ย. 62 17 - 18 พ.ย. 62 24 - 25 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 02 ธ.ค. 62 04 - 05 ธ.ค. 62 11 - 12 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 18 - 19 ธ.ค. 62 22 - 23 ธ.ค. 62 25 - 26 ธ.ค. 62 29 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5JUL-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น 
– พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท 
–  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
– วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว
– เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม 
– เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง 
– พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต 
 พระพุทธรูปหงาทัตจี– เจดีย์กาบาเอ - ช้างเผือก
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
UB
 
ราคา9,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) ตลาดสก็อต
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน
ย่างกุ้ง  - ชเวดากอง-เมืองหงสาวดี -พระธาตุมุเตา
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เชียงใหม่
กันยายน
20 - 20 ก.ย. 62 ,
ตุลาคม
06 - 08 ต.ค. 62 11 - 13 ต.ค. 62 18 - 20 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-2MAY-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ – เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปหงาทัตจี
ช้างเผือก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-5JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
DD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง- เมืองสิเรียม
(เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
- ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระธาตุอินทร์แขวน - ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน
พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)
พระไผเลื่อน - ผ่านชม(เจดีย์คู่)
เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวดากอง
เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดพระหินอ่อน
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-4JUL-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น 
– พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท 
–  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
– วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว 
– เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม 
– เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – พระนอนเจ๊าทัตจี 
- ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี
– เจดีย์กาบาเอ - ช้างเผือก
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com