ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง

พบ 39 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ย่างกุ้งขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999


รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-4-27FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า
กุมภาพันธ์
04 - 04 ก.พ. 63 05 - 05 ก.พ. 63 06 - 06 ก.พ. 63 11 - 11 ก.พ. 63 12 - 12 ก.พ. 63 13 - 13 ก.พ. 63 14 - 14 ก.พ. 63 16 - 16 ก.พ. 63 17 - 17 ก.พ. 63 18 - 18 ก.พ. 63 19 - 19 ก.พ. 63 20 - 20 ก.พ. 63 24 - 24 ก.พ. 63 25 - 25 ก.พ. 63 26 - 26 ก.พ. 63 27 - 27 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-2MAR-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงย่างกุ้ง - เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) 
พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) 

มีนาคม
02 - 02 มี.ค. 63 03 - 03 มี.ค. 63 04 - 04 มี.ค. 63 09 - 09 มี.ค. 63 10 - 10 มี.ค. 63 11 - 11 มี.ค. 63 12 - 12 มี.ค. 63 16 - 16 มี.ค. 63 17 - 17 มี.ค. 63 19 - 19 มี.ค. 63 23 - 23 มี.ค. 63 24 - 24 มี.ค. 63 25 - 25 มี.ค. 63 26 - 26 มี.ค. 63 30 - 30 มี.ค. 63 31 - 31 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-1FEB-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี
พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี
ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก
กุมภาพันธ์
01 - 01 ก.พ. 63 02 - 02 ก.พ. 63 07 - 07 ก.พ. 63 14 - 14 ก.พ. 63 15 - 15 ก.พ. 63 16 - 16 ก.พ. 63 21 - 21 ก.พ. 63 22 - 22 ก.พ. 63 23 - 23 ก.พ. 63 28 - 28 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 06 มี.ค. 63 07 - 07 มี.ค. 63 13 - 13 มี.ค. 63 14 - 14 มี.ค. 63 15 - 15 มี.ค. 63 20 - 20 มี.ค. 63 21 - 21 มี.ค. 63 22 - 22 มี.ค. 63 27 - 27 มี.ค. 63 28 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-4MAR-27AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี
วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน
เมษายน
30 - 30 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
20 - 20 พ.ค. 63 27 - 27 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
04 - 04 มิ.ย. 63 10 - 10 มิ.ย. 63 17 - 17 มิ.ย. 63 18 - 18 มิ.ย. 63 24 - 24 มิ.ย. 63 25 - 25 มิ.ย. 63 ,
กรกฎาคม
01 - 01 ก.ค. 63 02 - 02 ก.ค. 63 08 - 08 ก.ค. 63 09 - 09 ก.ค. 63 15 - 15 ก.ค. 63 16 - 16 ก.ค. 63 22 - 22 ก.ค. 63 23 - 23 ก.ค. 63 29 - 29 ก.ค. 63 30 - 30 ก.ค. 63 ,
สิงหาคม
05 - 05 ส.ค. 63 06 - 06 ส.ค. 63 12 - 12 ส.ค. 63 13 - 13 ส.ค. 63 19 - 19 ส.ค. 63 20 - 20 ส.ค. 63 26 - 26 ส.ค. 63 27 - 27 ส.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-21NOV19-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
SL
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดพระหินอ่อน 
มกราคม
30 - 30 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
06 - 06 ก.พ. 63 13 - 13 ก.พ. 63 20 - 20 ก.พ. 63 27 - 27 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 05 มี.ค. 63 12 - 12 มี.ค. 63 19 - 19 มี.ค. 63 26 - 26 มี.ค. 63 ,
เมษายน
02 - 02 เม.ย. 63 09 - 09 เม.ย. 63 13 - 13 เม.ย. 63 16 - 16 เม.ย. 63 23 - 23 เม.ย. 63 30 - 30 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
07 - 07 พ.ค. 63 14 - 14 พ.ค. 63 21 - 21 พ.ค. 63 28 - 28 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
04 - 04 มิ.ย. 63 11 - 11 มิ.ย. 63 18 - 18 มิ.ย. 63 25 - 25 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-4OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา3,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตา ทาวน์
-เทพทันใจ-เทพกระซิบ -ตลาดสก๊อต
-เข้าชมช้างเผือก-พระหินอ่อน
รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-17DEC19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา4,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตะทาวน์-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
มกราคม
28 - 28 ม.ค. 63 29 - 29 ม.ค. 63 30 - 30 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 02 ก.พ. 63 04 - 04 ก.พ. 63 05 - 05 ก.พ. 63 06 - 06 ก.พ. 63 08 - 08 ก.พ. 63 11 - 11 ก.พ. 63 12 - 12 ก.พ. 63 13 - 13 ก.พ. 63 15 - 15 ก.พ. 63 18 - 18 ก.พ. 63 19 - 19 ก.พ. 63 20 - 20 ก.พ. 63 22 - 22 ก.พ. 63 25 - 25 ก.พ. 63 26 - 26 ก.พ. 63 27 - 27 ก.พ. 63 29 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 01 มี.ค. 63 03 - 03 มี.ค. 63 04 - 04 มี.ค. 63 05 - 05 มี.ค. 63 07 - 07 มี.ค. 63 10 - 10 มี.ค. 63 11 - 11 มี.ค. 63 12 - 12 มี.ค. 63 17 - 17 มี.ค. 63 18 - 18 มี.ค. 63 19 - 19 มี.ค. 63 21 - 21 มี.ค. 63 22 - 22 มี.ค. 63 24 - 24 มี.ค. 63 25 - 25 มี.ค. 63 26 - 26 มี.ค. 63 28 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-1JAN-28JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา5,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี
พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี

กุมภาพันธ์
09 - 10 ก.พ. 63 16 - 17 ก.พ. 63 23 - 24 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
08 - 09 มี.ค. 63 15 - 16 มี.ค. 63 22 - 23 มี.ค. 63 29 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
05 - 06 เม.ย. 63 19 - 20 เม.ย. 63 26 - 27 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
10 - 11 พ.ค. 63 17 - 18 พ.ค. 63 24 - 25 พ.ค. 63 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
07 - 08 มิ.ย. 63 14 - 15 มิ.ย. 63 21 - 22 มิ.ย. 63 28 - 29 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-19DEC19-10MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
FD
 
ราคา6,490
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์ชเวดากอง – พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี
เจดีย์กาบาเอ - ถ้ำมหาปาสาณคูหา - วัดโกทัตจี 
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต – วัดงาทัตจี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  - วัดบารมี -  โรงงานหยก
กุมภาพันธ์
25 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
10 - 11 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-18DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
DD
 
ราคา6,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
พระเจตุนพญาจี-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์เอ็งต่อหยา
เจดีย์ไจ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
กุมภาพันธ์
01 - 02 ก.พ. 63 05 - 06 ก.พ. 63 13 - 14 ก.พ. 63 19 - 20 ก.พ. 63 20 - 21 ก.พ. 63 22 - 23 ก.พ. 63 26 - 27 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
05 - 06 มี.ค. 63 07 - 08 มี.ค. 63 11 - 12 มี.ค. 63 14 - 15 มี.ค. 63 19 - 20 มี.ค. 63 21 - 22 มี.ค. 63 25 - 26 มี.ค. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com