ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง

พบ 60 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ย่างกุ้งขายดี


รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-10SEP-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,987
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า
พฤศจิกายน
12 - 12 พ.ย. 62 13 - 13 พ.ย. 62 14 - 14 พ.ย. 62 19 - 19 พ.ย. 62 20 - 20 พ.ย. 62 21 - 21 พ.ย. 62 26 - 26 พ.ย. 62 27 - 27 พ.ย. 62 28 - 28 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-27AUG-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน - พระงาทัตยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) 
เทพกระซิบ - ร้านหยกพม่า
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี
ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก
ธันวาคม
13 - 13 ธ.ค. 62 20 - 20 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
17 - 17 ม.ค. 63 24 - 24 ม.ค. 63 31 - 31 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 07 ก.พ. 63 14 - 14 ก.พ. 63 21 - 21 ก.พ. 63 28 - 28 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 06 มี.ค. 63 13 - 13 มี.ค. 63 20 - 20 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-30OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
SL
 
ราคา2,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดพระหินอ่อน 
พฤศจิกายน
14 - 14 พ.ย. 62 16 - 16 พ.ย. 62 21 - 21 พ.ย. 62 23 - 23 พ.ย. 62 28 - 28 พ.ย. 62 30 - 30 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
07 - 07 ธ.ค. 62 12 - 12 ธ.ค. 62 14 - 14 ธ.ค. 62 19 - 19 ธ.ค. 62 21 - 21 ธ.ค. 62 26 - 26 ธ.ค. 62 28 - 28 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-13OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา3,333
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตะทาวน์-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
พฤศจิกายน
13 - 13 พ.ย. 62 14 - 14 พ.ย. 62 16 - 16 พ.ย. 62 17 - 17 พ.ย. 62 19 - 19 พ.ย. 62 20 - 20 พ.ย. 62 21 - 21 พ.ย. 62 23 - 23 พ.ย. 62 24 - 24 พ.ย. 62 26 - 26 พ.ย. 62 27 - 27 พ.ย. 62 28 - 28 พ.ย. 62 30 - 30 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 01 ธ.ค. 62 03 - 03 ธ.ค. 62 04 - 04 ธ.ค. 62 05 - 05 ธ.ค. 62 08 - 08 ธ.ค. 62 10 - 10 ธ.ค. 62 11 - 11 ธ.ค. 62 12 - 12 ธ.ค. 62 14 - 14 ธ.ค. 62 15 - 15 ธ.ค. 62 17 - 17 ธ.ค. 62 18 - 18 ธ.ค. 62 19 - 19 ธ.ค. 62 21 - 21 ธ.ค. 62 22 - 22 ธ.ค. 62 24 - 24 ธ.ค. 62 25 - 25 ธ.ค. 62 26 - 26 ธ.ค. 62 28 - 28 ธ.ค. 62 29 - 29 ธ.ค. 62 30 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-4MAR-27AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
FD
 
ราคา3,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี
วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน
มีนาคม
04 - 04 มี.ค. 63 18 - 18 มี.ค. 63 25 - 25 มี.ค. 63 ,
เมษายน
30 - 30 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
20 - 20 พ.ค. 63 27 - 27 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
04 - 04 มิ.ย. 63 10 - 10 มิ.ย. 63 17 - 17 มิ.ย. 63 18 - 18 มิ.ย. 63 24 - 24 มิ.ย. 63 25 - 25 มิ.ย. 63 ,
กรกฎาคม
01 - 01 ก.ค. 63 02 - 02 ก.ค. 63 08 - 08 ก.ค. 63 09 - 09 ก.ค. 63 15 - 15 ก.ค. 63 16 - 16 ก.ค. 63 22 - 22 ก.ค. 63 23 - 23 ก.ค. 63 29 - 29 ก.ค. 63 30 - 30 ก.ค. 63 ,
สิงหาคม
05 - 05 ส.ค. 63 06 - 06 ส.ค. 63 12 - 12 ส.ค. 63 13 - 13 ส.ค. 63 19 - 19 ส.ค. 63 20 - 20 ส.ค. 63 26 - 26 ส.ค. 63 27 - 27 ส.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-4OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา3,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
-พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตา ทาวน์
-เทพทันใจ-เทพกระซิบ -ตลาดสก๊อต
-เข้าชมช้างเผือก-พระหินอ่อน
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-1DEC19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา3,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี
ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก
ธันวาคม
01 - 01 ธ.ค. 62 05 - 05 ธ.ค. 62 14 - 14 ธ.ค. 62 15 - 15 ธ.ค. 62 21 - 21 ธ.ค. 62 22 - 22 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
11 - 11 ม.ค. 63 18 - 18 ม.ค. 63 19 - 19 ม.ค. 63 25 - 25 ม.ค. 63 26 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
01 - 01 ก.พ. 63 02 - 02 ก.พ. 63 15 - 15 ก.พ. 63 16 - 16 ก.พ. 63 22 - 22 ก.พ. 63 23 - 23 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
07 - 07 มี.ค. 63 14 - 14 มี.ค. 63 15 - 15 มี.ค. 63 21 - 21 มี.ค. 63 22 - 22 มี.ค. 63 27 - 27 มี.ค. 63 28 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-DD-MM-7DEC-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 1 วัน
DD
 
ราคา4,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี
ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก
ธันวาคม
07 - 07 ธ.ค. 62 10 - 10 ธ.ค. 62 28 - 28 ธ.ค. 62 29 - 29 ธ.ค. 62 30 - 30 ธ.ค. 62 31 - 31 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-19OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
FD
 
ราคา5,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระนอนเจาทัตจี
วัดงาทัตจี - วัดโกทัตจี
เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ – วัดบารมี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน
ตลาดสก็อต - โรงงานหยก - วัดแม๊ะละมุ
พฤศจิกายน
13 - 14 พ.ย. 62 16 - 17 พ.ย. 62 19 - 20 พ.ย. 62 20 - 21 พ.ย. 62 23 - 24 พ.ย. 62 26 - 27 พ.ย. 62 27 - 28 พ.ย. 62 28 - 29 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 04 ธ.ค. 62 04 - 05 ธ.ค. 62 10 - 11 ธ.ค. 62 11 - 12 ธ.ค. 62 12 - 13 ธ.ค. 62 14 - 15 ธ.ค. 62 17 - 18 ธ.ค. 62 18 - 19 ธ.ค. 62 21 - 22 ธ.ค. 62 24 - 25 ธ.ค. 62 25 - 26 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com