ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ซาปา

ทัวร์ซาปา

พบ 41 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ซาปาขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-24APR-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,989-14,989 บาท
กันยายน
25 - 27 ก.ย. 62 27 - 29 ก.ย. 62 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
02 - 04 ต.ค. 62 04 - 06 ต.ค. 62 09 - 11 ต.ค. 62 11 - 13 ต.ค. 62 14 - 16 ต.ค. 62 16 - 18 ต.ค. 62 21 - 23 ต.ค. 62 23 - 25 ต.ค. 62 25 - 27 ต.ค. 62 28 - 30 ต.ค. 62 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 06 - 08 พ.ย. 62 13 - 15 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 20 - 22 พ.ย. 62 22 - 24 พ.ย. 62 27 - 29 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-06OCT-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย - เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ถนนคนเดินซาปา 
เมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊อกเหลียว  
เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
03 - 05 ม.ค. 63 10 - 12 ม.ค. 63 17 - 19 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63 14 - 16 ก.พ. 63 21 - 23 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63 13 - 15 มี.ค. 63 20 - 22 มี.ค. 63 27 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63 10 - 12 เม.ย. 63 17 - 19 เม.ย. 63 24 - 26 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-VN-28JUN-24NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ 
– วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
– ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village– ภูเขาห่ามโหร่ง 
– น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU 
– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี 
– บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
– วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
รหัสทัวร์ : THJ6-VJ-VN-17MAY-20OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลาวไก-ซาปา-หุบเขาปากมังกร
หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์
ฮานอย
สายการบิน : VIETJET (VJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-1JUN-21DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,500-11,500 บาท
รหัสทัวร์ : THB11-SL-VN-28JUN-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย–ลาวไก– ซาปา 
-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จนี+ลาวไก+ตลาดซาปา
-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน
-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
รหัสทัวร์ : THB11-VJ-VN-5JUL-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VJ
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงฮานอย- ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย
- โชว์หุ่นกระบอกน้ำ- ลาวไก- ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต 
- น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา- เขาฮามลอง 
- ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน -นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
- ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย- สุสานโฮจิมินห์
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-19APR-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย-เมืองลาวไก-เมืองซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-เมืองนิงบิงห์-ฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก-เมืองฮาลอง-ร้านยา-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,989-14,989 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-FD-VN-13SEP19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซาปา – สะพานแก้ว มังกรเมฆ 
– ตลาดซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต 
– นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน 
– เมืองลาวไก– เมืองฮานอย 
– ทะเลสาบคืนดาบ –วัดหงอกเซิน 
– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
รหัสทัวร์ : THG15-SL-VN-01DEC-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา10,989
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก  – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา 
 เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย 
เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 22 - 25 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
05 - 08 ม.ค. 63 12 - 15 ม.ค. 63 19 - 22 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63 09 - 12 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 22 - 25 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63, ,
เมษายน
05 - 08 เม.ย. 63 12 - 15 เม.ย. 63 19 - 22 เม.ย. 63 26 - 29 เม.ย. 63 ,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com