ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ญาตราง

ทัวร์ญาตราง

พบ 10 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ญาตรางขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999


รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-1NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา
วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง
SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 08 - 11 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 22 - 24 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
03 - 05 ม.ค. 63 10 - 12 ม.ค. 63 17 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63 14 - 16 ก.พ. 63 21 - 23 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63 13 - 15 มี.ค. 63 20 - 22 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-PG-VN-23OCT-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา10,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้า)
ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง
สวนสนุกวินเพิร์ล - โบสถ์ญาจาง
วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
ตลาดดัม
ตุลาคม
23 - 25 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 08 - 10 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 22 - 24 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THW5-PG-VN-25OCT-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาตราง
ตลาดไนท์บาร์ซ่า-ปราสาทโพนคร
MUD BATH & SPA - สวนสนุกวินเพิร์ล
ตลาด DAM - ร้าน SANEST

ตุลาคม
25 - 27 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว
เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา-ญาจาง
ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 06 - 09 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63 05 - 08 ม.ค. 63 10 - 13 ม.ค. 63 12 - 15 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63 07 - 10 ก.พ. 63 09 - 12 ก.พ. 63 14 - 17 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 21 - 24 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 06 - 09 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 20 - 23 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-VN-31OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาลัด - ฟานเทียต

มุยเน่ - ทะเลทรายขาวมุยเน่

ญาตราง - สวนดอกไม้

ตุลาคม
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62 02 - 05 พ.ย. 62 03 - 06 พ.ย. 62 07 - 10 พ.ย. 62 08 - 11 พ.ย. 62 09 - 12 พ.ย. 62 10 - 13 พ.ย. 62 14 - 14 พ.ย. 62 15 - 15 พ.ย. 62 16 - 16 พ.ย. 62 21 - 24 พ.ย. 62 22 - 25 พ.ย. 62 23 - 26 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62 06 - 09 ธ.ค. 62 07 - 10 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 12 - 15 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 14 - 17 ธ.ค. 62 19 - 22 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 21 - 24 ธ.ค. 62 26 - 29 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 28 - 31 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
มกราคม
01 - 04 ม.ค. 63 02 - 05 ม.ค. 63 16 - 19 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 18 - 21 ม.ค. 63 25 - 28 ม.ค. 63 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63 06 - 09 ก.พ. 63 07 - 10 ก.พ. 63 08 - 11 ก.พ. 63 13 - 16 ก.พ. 63 14 - 17 ก.พ. 63 15 - 18 ก.พ. 63 20 - 23 ก.พ. 63 21 - 24 ก.พ. 63 22 - 25 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63 06 - 09 มี.ค. 63 07 - 10 มี.ค. 63 12 - 15 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 14 - 17 มี.ค. 63 19 - 22 มี.ค. 63 20 - 23 มี.ค. 63 21 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-PG-VN-22SEP-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ 
Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
น้ำตกดาตันลา - เมืองญาจาง 
วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ)
โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง 
สวนสนุกวินเพิร์ล - โบสถ์ญาจาง 
วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
ตลาดดัม
ตุลาคม
27 - 30 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62 03 - 06 พ.ย. 62 10 - 13 พ.ย. 62 15 - 18 พ.ย. 62 17 - 20 พ.ย. 62 22 - 25 พ.ย. 62 24 - 27 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-1NOV19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว
เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา-ญาจาง
วินเพิร์ลแลนด์-ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง
สวนสนุก VINPEARL LAND-โบสถ์ญาจาง
วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62 03 - 06 พ.ย. 62 08 - 11 พ.ย. 62 10 - 13 พ.ย. 62 15 - 18 พ.ย. 62 17 - 20 พ.ย. 62 22 - 25 พ.ย. 62 24 - 27 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
01 - 04 ธ.ค. 62 06 - 09 ธ.ค. 62 08 - 11 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 15 - 18 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63 05 - 08 ม.ค. 63 10 - 13 ม.ค. 63 12 - 15 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 05 ก.พ. 63 07 - 10 ก.พ. 63 09 - 12 ก.พ. 63 14 - 17 ก.พ. 63 16 - 19 ก.พ. 63 21 - 24 ก.พ. 63 23 - 26 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
01 - 04 มี.ค. 63 06 - 09 มี.ค. 63 08 - 11 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 15 - 18 มี.ค. 63 20 - 23 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-VN-11OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล
ตลาดญาตราง-วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร - ดาลัด
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-โบสถ์หินญาตราง
ตลาด DAM - ร้าน SANEST
ตุลาคม
25 - 28 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62 08 - 11 พ.ย. 62 15 - 18 พ.ย. 62 22 - 25 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 09 ธ.ค. 62 13 - 16 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-25OCT19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร
สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง
ดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-มุยเน่ - ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ชมลำธาร FAIRYSTREAM
โฮจิมินห์ - วัดเทียนฮัว - ตลาดเบนถัน
ตุลาคม
25 - 28 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
13 - 16 ธ.ค. 62 20 - 23 ธ.ค. 62 22 - 25 ธ.ค. 62 25 - 28 ธ.ค. 62 27 - 30 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
03 - 06 ม.ค. 63 10 - 13 ม.ค. 63 17 - 20 ม.ค. 63 26 - 29 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 14 - 17 ก.พ. 63 21 - 24 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63 13 - 16 มี.ค. 63 20 - 23 มี.ค. 63 27 - 30 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-VN-29DEC19-4JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
FD
 
ราคา17,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮจิมินห์ซิตี้ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ฟานเทียด
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM
หมู่บ้านชาวประมง FishingVillage
ญาตราง - ตลาดญาตราง - วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร - สวนสนุกวินเพิร์ล
น้ำตกดาลันตา - พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
ดาลัด - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ธันวาคม
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com