ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เวียงจันทน์

ทัวร์เวียงจันทน์

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เวียงจันทน์ขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ลาว : สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (221119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,499

รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-27SEP19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา11,688
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครหลวงเวียงจัน - เมืองวังเวียง
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 06 - 08 ธ.ค. 62 07 - 09 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
08 - 10 มี.ค. 63 21 - 23 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-LA-2NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง
วังเวียง–ถนนโรตี-ล่องเรือคายัค
ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ
บลูลากูน –บอลลูนยักษ์ – เวียงจันทน์
พฤศจิกายน
16 - 18 พ.ย. 62 23 - 25 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62 21 - 23 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-27SEP19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน
พฤศจิกายน
23 - 25 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 06 - 08 ธ.ค. 62 07 - 09 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
18 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
09 - 11 มี.ค. 63 22 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-27SEP19-1FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
พฤศจิกายน
16 - 18 พ.ย. 62 23 - 25 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 14 - 16 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
11 - 13 ม.ค. 63 18 - 20 ม.ค. 63 25 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-11OCT19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง – เวียงจัน
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 07 - 09 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
13 - 15 มี.ค. 63 27 - 29 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-11OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
QV
 
ราคา17,998
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - วังเวียง
เวียงจัน
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62 07 - 10 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
18 - 21 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
21 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-10OCT19-8FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
QV
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - โพนสะหวัน
วังเวียง-ทุ่งไทหิน-เวียงจัน
ธันวาคม
07 - 11 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
กุมภาพันธ์
08 - 12 ก.พ. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ลาว : สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (221119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,499
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com