ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-1OCT19-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ-นครหลวงพระบาง
โปรแกรมเป็นแบบ Package สามารถเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-27SEP-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว -บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า-หอพระบาง
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT24-BUS-LA-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
BUS
 
ราคา11,998
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ปัว จ.น่าน-ด่านพรมแดนห้วยโก๋น
ไชยะ - หลวงพระบาง-ปากแบ่ง
ด่านพรมแดนห้วยโก๋น
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-1-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 08 - 10 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 22 - 24 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-27SEP19-1FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
ตุลาคม
18 - 20 ต.ค. 62 26 - 28 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
02 - 04 พ.ย. 62 09 - 11 พ.ย. 62 16 - 18 พ.ย. 62 23 - 25 พ.ย. 62 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 14 - 16 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
11 - 13 ม.ค. 63 18 - 20 ม.ค. 63 25 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63 ,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-27SEP19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน
ตุลาคม
19 - 21 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
02 - 04 พ.ย. 62 23 - 25 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 06 - 08 ธ.ค. 62 07 - 09 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 28 - 30 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
18 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
09 - 11 มี.ค. 63 22 - 24 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-LA-20SEP-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห - พระราชวังเก่า
วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - พระธาตุษูสี
บายศรีสู่ขวัญ -ใส่บาตรข้าวเหนียว
วัดวิชุนราช - บ้านผานม
ตุลาคม
18 - 20 ต.ค. 62 25 - 27 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 15 - 17 พ.ย. 62 22 - 24 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
07 - 09 ธ.ค. 62 08 - 10 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 20 - 22 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-1OCT-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ-นครหลวงพระบาง
โปรแกรมเป็นแบบ Package สามารถเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-PG-LA-24OCT-05DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์ - ตักบาตรข้าวเหนียว 
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ 
น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม 
วัดแสนสุขาราม - วัดวิชุนราช 
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
ตุลาคม
24 - 26 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
21 - 23 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62 ,
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com