ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เสียมเรียบ

ทัวร์เสียมเรียบ

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เสียมเรียบขายดี


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
มกราคม
24 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
14 - 16 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
13 - 15 มี.ค. 63 27 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63 10 - 12 เม.ย. 63 24 - 26 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
08 - 10 พ.ค. 63 15 - 17 พ.ค. 63 29 - 31 พ.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม
คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
มกราคม
24 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63 14 - 16 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
13 - 15 มี.ค. 63 27 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63 11 - 13 เม.ย. 63 12 - 14 เม.ย. 63 13 - 15 เม.ย. 63 24 - 26 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63 15 - 17 พ.ค. 63 29 - 31 พ.ค. 63 ,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com