ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
พนมเปญ

ทัวร์พนมเปญ

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์พนมเปญขายดี


รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-6APR-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม – เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-23AUG19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ 
วัดพนม - คุกตวลสเลง 
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน 
ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก 
องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม - ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม 
นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-14JUL-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม 
– คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล 
–พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม– เสียมเรียบ 
– ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊กองค์จอม 
– ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี 
– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
รหัสทัวร์ : THB11-EK-KH-20SEP19-24JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
EK
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - วัดพนม - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม
ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
พฤศจิกายน
15 - 17 พ.ย. 62 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 06 ธ.ค. 62 13 - 15 ธ.ค. 62 27 - 29 ธ.ค. 62 29 - 31 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
10 - 12 ม.ค. 63 24 - 26 ม.ค. 63 ,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com