ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ปูซาน

ทัวร์ปูซาน

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ปูซานขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา10,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอลโอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
-ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค 
-วัดซัน บังซา-ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู
–หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ
-ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล 
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ 
- ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
-ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง
-ร้านค้าสมนุ ไพร+ร้านละลายเงินวอน 
-ศูนย์เครื่องสำอางค์
รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
- สวนส้มไร้เมล็ด -  ภูเขาซองอัค 
-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
-ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ซอพจิโกจิ-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล 
-  นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ 
- ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
-ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง 
-ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน 
-  ศูนย์เครื่องสำอางค์
รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา12,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
- สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขา ซองอัค -วัดซันบังซา
-ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพูพิงค์มูลลี่ 
- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
- ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจอง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล 
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ 
-ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท -ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
-ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง
รหัสทัวร์ : THB12-TW-KR-12JUN-29OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TW
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน Dongseongno - Gyeongju Donggung Palace - หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอก กูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) –Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์ สาหร่าย - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ– ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท
รหัสทัวร์ : THB12-TW-KR-31OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TW
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World
83 Tower –Magic Art–Dongseongno Street
Gyeongju Donggung Palace
หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน
ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด
วัดพลูกุกซา-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ซองโด สกายวอล์ค - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ปูซานทาวเวอร์ - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ
ตลาดนัมโพดง-วัดแฮดงยงกุงซา
หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด  
Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท
ตุลาคม
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62 14 - 18 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THS5-LJ-KR-3SEP-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล 
- สวนสาธารณะแทฮวา  (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม) 
- จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE 
- เมืองปูซาน – ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK
(รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
- อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House 
- สะพานควางอัน – โบสถ์ JUKSONG 
- COSMETIC SHOP – RED PINE 
- ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา  LOTTE PREMIUM OUTLET 
- อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ 
- ตลาดนัมโพดง-ศูนย์โสมเกาหลี
- ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) 
- ถนนซอมยอน  แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THK9-LJ-KR-17SEP-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนแทวังกัม - สวนสาธารณะแทฮวากัง
แหลม Ganjeolgot-Songdo Sky Walk
นั่งกระเช้าลอยฟ้า  (Busan Air Cruise )  
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  -  Nurimaru APEC House
สะพานควังอัล-โบสถ์ Jukseong -  Cosmetic Shop
Lotte Outlet Mall  -  วัดแฮดง ยงกุกซา
Herb Shop & Red Pine - สวนยงดูซาน & หอคอยปูซาน
ตลาดนัมโพดง & BIFF Square-ศูนย์โสมและดิวตี้ฟรี
ถนนซ็อมย็อน - SUPERMAKET 
กันยายน
24 - 28 ก.ย. 62 25 - 29 ก.ย. 62 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
01 - 05 ต.ค. 62 02 - 06 ต.ค. 62 07 - 11 ต.ค. 62 09 - 13 ต.ค. 62 13 - 17 ต.ค. 62 16 - 20 ต.ค. 62 21 - 25 ต.ค. 62 23 - 27 ต.ค. 62 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, ,
รหัสทัวร์ : THB12-TW-KR-30CT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TW
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art  
ซองโด สกายวอล์ค ปูซานทาวเวอร์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ¬¬วัดพุลกุกซา ถ้ำซอกกูรัม
หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน วัดดงฮวาซา หอดูดาวว็อมซ็องแด วัดแฮดงยงกุงซา 
ล็อตเต้ เอาท์เล็ท ตลาดปลาจากัลป์ซี ตลาดนัมโพดง สตรีทฟูดส์          
พักปูซาน 2คืน แทกู 1คืน
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62 14 - 18 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62 06 - 10 ธ.ค. 62 18 - 22 ธ.ค. 62 26 - 30 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-19SEP-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village
สวนสนุก E-world & 83 Tower-ถนนดงซองโน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล
สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด
โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา
คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว
ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง-Duty Free
ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
กันยายน
26 - 30 ก.ย. 62 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
10 - 14 ต.ค. 62 12 - 16 ต.ค. 62 17 - 21 ต.ค. 62 19 - 23 ต.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THW3-TW-KR-1OCT-25DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TW
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - 83 Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
สวนสนุก E-World - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
สะพานกระจก Oryukdo Sky Walk
สะพานกวางอันแดเคียว - อุทยานแทจงแด
วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด
ศูนย์เวชสำอาง - ตลาดนัมโพดง - ตลาดบูพยอง
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก
DUTY FREE - ตลาดปลาจากัลป์ชี
สวนยงดูซาน + ปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
BIFF Square - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
Lotte Premium เอ้าท์เลท - SUPERMARKET
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62 02 - 06 พ.ย. 62 05 - 09 พ.ย. 62 08 - 12 พ.ย. 62 09 - 13 พ.ย. 62 10 - 14 พ.ย. 62 11 - 15 พ.ย. 62 12 - 16 พ.ย. 62 13 - 17 พ.ย. 62 16 - 20 พ.ย. 62 21 - 25 พ.ย. 62 22 - 26 พ.ย. 62 23 - 27 พ.ย. 62 25 - 29 พ.ย. 62 26 - 30 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
01 - 05 ธ.ค. 62 02 - 06 ธ.ค. 62 07 - 11 ธ.ค. 62 08 - 12 ธ.ค. 62 09 - 13 ธ.ค. 62 10 - 14 ธ.ค. 62 11 - 15 ธ.ค. 62 12 - 16 ธ.ค. 62 13 - 17 ธ.ค. 62 14 - 18 ธ.ค. 62 15 - 19 ธ.ค. 62 16 - 20 ธ.ค. 62 17 - 21 ธ.ค. 62 19 - 23 ธ.ค. 62 20 - 24 ธ.ค. 62 21 - 25 ธ.ค. 62 22 - 26 ธ.ค. 62 23 - 27 ธ.ค. 62 24 - 28 ธ.ค. 62 25 - 29 ธ.ค. 62 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com