ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
อินชอน

ทัวร์อินชอน

พบ 46 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์อินชอนขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

รหัสทัวร์ : THF4-XJ-KR-3JUN-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลีใต้ (อินชอน)–สะพานแขวนมาจังโฮซู-. เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- พระราชวังถ็อกซูกุง- ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์-ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก– โรงงานพลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลาย เงินวอน
รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-3JUN-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
PAJU PREMIUM OUTLET – ถ้ำควังมยอง- ป้อมฮวาซอง –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนยเ์ครื่องสำอางค์– ตลาดดงแดมุน - ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ -ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-28AUG-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA 
– วัดวาวูจองซา - Anyang Art Park – ซูวอน
- ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– Cosmetic Shop 
- โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
– ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Duty Free – Star Park 
- ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก 
- ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน 
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-1-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน -เมืองอันยาง – ANYANG ART PARK 
– เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 
- คลองชองเกชอน – SEOUL LANTERN FESTIVAL
-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี– วัดโชเกชา 
- ย่านอินซาดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
– ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง– EUNPYEONG HANOK VILLAGE 
–โบสถ์มย็องดงดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง 
-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส 
– ภูเขานำซาน - หอคอย เอ็นโซล ทาวเวอร์
– ALIVE MUSEUM - ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – สวนฮานึล 
- ซุปเปอร์มาเก็ต  หรือ ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-KR-16MAY-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน–สะพานแขวนมาจังโฮซู-เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก–โรงงานพลอยสีม่วง
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,990-16,990 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-04SEP-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน - สวนอิมจินกัก 
เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน  
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง 
Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์ 
Star Park - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี 
Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก 
ซุปเปอร์มาเก๊ต
กันยายน
18 - 22 ก.ย. 62 25 - 29 ก.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-1-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง 
แห่งเมืองอาซาน – ถนนเคียวกีซอน 
- อันซอง ฟาร์มแลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
- เมืองโซล– ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี 
– สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์– โบสถ์มย็องดง 
- ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งย่านเมียงดง 
-พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกงุ 
- ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอยสีม่วง อเมทิส 
- หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์- มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 
– ย่านอีแด - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ
-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! .... 
สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS  
–ร้าน ละลายเงินวอน 

รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-8JUN-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน -วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - ย่านทงแดมุน … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN -ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง เกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี– ย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ– พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์ สาหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-2OCT-20NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน - เกาะนามิ  
Anyang Art Park - ป้อมฮวาซอง 
ซูวอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop 
โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงอิก
ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี 
Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Star Park 
ตลาดเมียงดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตุลาคม
02 ต.ค. - 06 ก.ย. 62, 09 - 13 ต.ค. 62 10 - 14 ต.ค. 62 16 - 20 ต.ค. 62 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, ,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62 20 - 24 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-9OCT-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา13,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ
- เกาะนามิ– ซอรัค-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 
–วัดชินฮึงซา– เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
–เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – พระราชวังถ็อกซูกุง 
– ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง -ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
– ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ภูเขานัมซาน 
– หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง 
-ดิวตี้ฟรี- ย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง 
พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - เมืองพาจู
– สะพานแขวนมาจังโฮซู- PAJU PREMIUM OUTLETS 
- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com