ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พบ 47 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999

รหัสทัวร์ : THT18-VN-RU-18OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
VN
 
ราคา38,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารโดมทอง – ย่านถนนอาราบัต
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิล
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - Zaryadye Park
ประตูชัยของมอสโคว์ – ขึ้นรถไฟตู้นอน DOUBLE-DECKER TRAIN
อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ - พระราชวังฤดูหนาว
ป้อมปีเตอร์และปอล – จัตุรัสพระราชวัง - ประตูชัย Narva - เมืองพุชกิน
พระราชวังแคทเธอรีน – ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN
ตุลาคม
18 - 25 ต.ค. 62 23 - 30 ต.ค. 62 ,
ธันวาคม
06 - 13 ธ.ค. 62 11 - 18 ธ.ค. 62 18 - 25 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG15-W5-RU-19OCT-21DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
 สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 
– เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ 
– โบสถ์ทรินิตี้– ตลาดอิสไมโลโว่ 
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร ์
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล 
– ห้างกุม   รถไฟความเร็วสูง SAPSAN 
– เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  – พระราชวังแคทเทอรีน 
  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล 
  มหาวิหารเซนต์ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด 
– ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
รหัสทัวร์ : THG15-KC-RU-29OCT-17DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
KC
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
 เชเรเมเตียโว(มอสโคว์) -สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน 
– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง 
– มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม-รถไฟความเร็วสูง SAPSAN 
– เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  – พระราชวังแคทเทอรีน 
-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
– โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
รหัสทัวร์ : THB12-KC-RU-20JUL-14DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
KC
 
ราคา42,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 
-จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
–ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์– Sapsan train 
– พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo
-พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด 
– มหาวิหารเซนต์แซค
รหัสทัวร์ : THF4-GF-RU-15SEP-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
GF
 
ราคา42,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque 
– ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) 
- ตลาดพื้นเมือง Manama Souq - มอสโคว
– จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว - ถนนอาร์บัต 
- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง) 
– พุชกิน – พระราชวังแคเทอรีน 
- พระราชวังฤดูร้อน(ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาว 
– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟสกี้
-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด 
- มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค -พระราชวังเครมลิน 
– จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล 
- พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่-ตลาดอิสไมโลว่า
รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-5-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
KC
 
ราคา42,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE 
MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
SAPSAN EXPRESS TRAIN–มอสโคว์-ถนนอารบัตยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ
จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-RU-16OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา43,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ 
เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก- พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ 
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล 
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
- สถานีรถไฟความเร็วสูง 
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด-
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้
ตุลาคม
16 - 23 ต.ค. 62 22 - 29 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
03 - 10 พ.ย. 62 10 - 17 พ.ย. 62 13 - 20 พ.ย. 62 17 - 24 พ.ย. 62 24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
07 - 14 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63 08 - 10 ก.พ. 63 22 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
14 - 21 มี.ค. 63 21 - 28 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP3-WY-RU-12OCT-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
WY
 
ราคา44,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
โบสถ์อัสสัมชัญ -ห้างกุม-ถนนอารบัต-ชมเซอร์คัส
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronzehorseman
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
ตุลาคม
12 - 17 ต.ค. 62 23 - 28 ต.ค. 62 ,
พฤศจิกายน
09 - 14 พ.ย. 62 23 - 28 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 62 ,
เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต-เมืองซาร์กอร์ส
โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้
ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก-พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน     
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ 
กันยายน
17 - 24 ก.ย. 62 27 ก.ย. - 04 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
01 - 08 ต.ค. 62 08 - 15 ต.ค. 62 10 - 17 ต.ค. 62 13 - 20 ต.ค. 62 ,
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ 
เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก- พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ 
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
 - สถานีรถไฟความเร็วสูง
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด-
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ 
กันยายน
17 - 24 ก.ย. 62 27 ก.ย. - 04 ต.ค. 62, ,
ตุลาคม
01 - 08 ต.ค. 62 08 - 15 ต.ค. 62 10 - 17 ต.ค. 62 13 - 20 ต.ค. 62 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com