ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เรือสำราญ

เรือสำราญ

พบ 14 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เรือสำราญขายดี


เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-26JUN19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์– (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-7JUL-6OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,099
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์– (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
- ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย- ท่าเรือ ลังกาวี
- (อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ) -ชมเมืองสิงคโปร์
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THS12-SL-SG-26JUN19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์– (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) -ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลย์เซีย - ชมเมืองสิงคโปร์
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THK8-HX-HK-18JUL-13DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
HX
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์– เขาวิคตอเรีย 
– ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal 
Star Pisces-FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน 
–วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่
– ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THK8-CX-HK-19JUL-13DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
CX
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์– เขาวิคตอเรีย 
– ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal 
 Star Pisces-FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน 
– วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่
– ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-4AUG-6OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
SQ
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิงคโปร์– (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
-ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย-ท่าเรือ ลังกาวีประเทศ
- (อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย )- ชมเมืองสิงคโปร์
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-13SEP-6DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
FD
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง 
– หงหยาต้ง-วัดลั่วหาน –อี๋ชาง 
–เรือสำราญหรู PRESIDENT CRUISE
-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) 
– ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า –งานเลี้ยงต้อนรับ
-ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย
–เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 
–เจดีย์สือเป่าไจ้–กัปตันเลี้ยงอำลา
– ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย 
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-21AUG-11DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย 
- หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ
- ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้
- งานเลี้ยงต้อนรับ - ชวีถังเสีย 
- อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก)
- ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
- เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- อี่ชาง(รถไฟความเร็วสูง) 
- วัดพระอรหันต์( วัดหลัวฮั่น) 
- ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THB15-WE-CN-6AUG-8OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง
- ขึ้นเรือสำราญ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
- เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
- ชวีถังเสีย - อูเสีย
- เสินหนีซวี - งานเลี้ยงอำลา
- เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)
- อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง
- ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว
เส้นทาง :
รหัสทัวร์ : THS3-WE-CN-13JUL-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
WE
 
ราคา31,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE -ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้- งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่อแคบชวีถังเสีย- ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี- งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง- นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า- ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง- นั่งรถไฟควำมเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย- ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com