ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
เยอรมัน

ทัวร์เยอรมัน

พบ 68 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์เยอรมันขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-12OCT-27DEC
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา89,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค (เยอรมนี) – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – โฮเฮนชวานเกา
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น
นั่งกระเข้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เซนต์วูฟกัง 
 เชสกี้ คลุมลอฟ (เชค)
ปราสาทคลุมลอฟ - ปร้าก – ปราสาทปร้าก - เวียนนา (ออสเตรีย) 
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวแม่น้ำดานูบ - คาสเซิ่ล ฮิลล์
ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์ – บราติสลาวา
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-20SEP-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา90,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค - เอ็ททาล - พระราชวังลินเดอร์โฮฟ
โอเบอรามาเกา - อินน์บรูค - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ
ลานหิมะ - เมืองอาร์มเซา - เบิร์ชเทสกาเด้น
ล่องเรือทะเลสาบโคนิค - โบสถ์บาร์โธโลมิว
ซอลล์เบิร์ก – เซนต์วูฟกัง
นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์
เข้าชมเหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลสตัทท์
กราซ - รถไฟสาย เซมเมอร์ริง - เวียนนา
ดินเนอร์มื้อพิเศษ ณ หมู่บ้านกริ่นซิ่ง
เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์-พระราชวังเชินบรุนน์
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-20SEP-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา92,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
แฟรงค์เฟิร์ต – มันไฮม์ม – ไฮเดลเบิร์ก – เม็ตซ์ - น็องซี่ – สตราซบูร์ก - ดอมแบค ลา วิลล์
ริบูวิลเล่ – ริคเวียร์ - กอลมาร์ – ไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – คอนสแตนซ์
รถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตัด สู่ ยอดเขาพิลาตุส  - อินเทอร์ลาเค่น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์
น้ำตกกิสบาค – อาเร่ชลุคท์ – หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาเฟียส – ซูริค

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-20SEP-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา92,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
แฟรงค์เฟิร์ต – มันไฮม์ม – ไฮเดลเบิร์ก –เม็ตซ์
– น็องซี่– สตราซบูร์ก– ดอมแบค ลา วิลล์
–ริบูวิลเล่–ริคเวียร์ กอลมาร์ –ไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา
– ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – คอนสแตนซ์
–รถไฟฟันเฟืองแอลป์แนสสตัด สู่ ยอดเขาพิลาตุส 
-อินเทอร์ลาเค่น-ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ 
– น้ำตกกิสบาค –อาเร่ชลุคท์ – หมู่บ้านกรินเดลวาลด์
–ยอดเขาเฟียส – ซูริค– น้ำตกไรน์ 
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-13SEP19-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา93,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
แฟรงค์เฟิร์ต - เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก - วือซ์บวร์ก 
พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก - อูล์ม – ชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น - ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูแรมเบิร์ก 
เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า - เบอร์ลิน (มรดกโลก)
ชมเมือง – ช้อปปิ้ง - เควดลินบวร์ก(มรดกโลก) - กอสลา (มรดกโลก) 
วัปเพอทาล – โคโลญจน์ (มรดกโลก) - เซนต์กอร์ 
บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – คอเคม 
เบิร์นคาสเทล ครูส – แฟรงค์เฟิร์ต – ชมเมือง 

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-19JUL-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา93,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
แฟรงค์เฟิร์ต –เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก
-วือซ์บวร์ก– พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
-โรเธนเบิร์ก –อูล์ม – ชวานเกา 
- ปราสาทนอยชวานสไตน์ -การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
–ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูแรมเบิร์ก
–เดรสเดน –เดินเล่นชมเมืองเก่า 
–เบอร์ลิน (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง 
–เควดลินบวร์ก(มรดกโลก) -กอสลา (มรดกโลก)
–วัปเพอทาล–โคโลญจน์ (มรดกโลก) 
–เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด –ล่องเรือแม่น้ำไรน์
–คอเคม  เบิร์นคาสเทล ครูส
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-18OCT-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่
เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ - อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก
โฮเฮนซาลส์เบิร์ก - เซนต์กิลเกน – เซนต์วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา 
เซลล์ อัม ซี – วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World – อินซ์บรูกซ์
บรีเกนซ์ – ชไว้ซ์ - สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ลาเค่น
กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - เวงเก็น
เลาเทอบรุนเน่น – น้ำตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี
ซุก – ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น -  ซูริค
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-9AUG-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค –โอเบอรามาเกา –เอททัล
–เบดโทรซ์-แฮเรนคิมเซ่ –เบิร์ชเทสกาเด้น
– ทะเลสาบกษัตริย์–อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก
–โฮเฮนซาลส์เบิร์ก–เซนต์กิลเกน 
– เซนต์วูล์ฟกัง –ฮัลล์ชตัทท์–โกเซา 
- เซลล์ อัม ซี–วัทเทนส์-Swarovski Crystal World 
-อินซ์บรูกซ์– บรีเกนซ์– ชไว้ซ์– สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ 
–อินเทอร์ลาเค่น–กรินเดลวาลด์ 
– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
- ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - เวงเก็น –เลาเทอบรุนเน่น 
– น้ำตกสโทบบาค –อินเทอร์ลาเค่น
– ทะเลสาบเบลาซี– ซุก–ลูเซิร์น -ซูริค
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com