ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ออสเตรีย

ทัวร์ออสเตรีย

พบ 77 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรียขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300


รหัสทัวร์ : THG10-QR-EU-13OCT-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา53,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-อนุสาวรีย์สิงโต
แองเกิลเบิร์ก(สวิสเซอร์แลนด์)-เขาทิตลิส
อินส์บรุค(ประเทศ ออสเตรีย)-วังหลังคาทองคำ
โบลซาโน-เวนิส (อิตาลี)-เกาะเวนิส-ปิซ่า(อิตาลี)
หอเอนปิซ่า-THE MALL OUTLET-กรุงโรม
กรุงวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม
น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-วิหารแพนเธออน
พฤศจิกายน
17 - 24 พ.ย. 62 22 - 29 พ.ย. 62 ,
เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราก | คลุมลอฟ | ฮัลสตัท
ธันวาคม
20 - 27 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-4NOV19-19MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา – ลินซ์ – ซาลส์บรูก - เบิร์ชเทสการ์เดน 
เซลล์  อัม ซี – อินซ์บรูกซ์
ยอดเขาสตูไบ – อัลพ์บัช – ซาลส์บวก - เซนต์กิลเกน 
เซนต์วูร์ฟกัง – ฮัลสตัทท์ – สไตเยอร์
เมลค์ – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ 
ช้อปปิ้ง - พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet
มกราคม
15 - 22 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
09 - 16 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
19 - 26 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THV3-BR-EU-26DEC19-2JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
BR
 
ราคา54,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราค-นูเรมเบิร์ก
Ingolstadt Village Outlet-มิวนิค
โฮเฮนชวานเกา-ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท
ธันวาคม
26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
ซูริค - เคมเท่น – เอททัล – โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเซนฮาล์ม
ฮัลสตัทท์ – ซาลส์บวร์ก - อินซ์บรูกซ์
หลังคาทองคำ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก
กรินเดลวาลด์ -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค-อินเทอร์ลาเก้น - ฮอร์เก้น
ซาฟเฮาส์เซ่น – สไตน์ อัม ไรน์
พฤศจิกายน
18 - 25 พ.ย. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-18OCT-2DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น
จัตุรัสวีรบุรุษ - ถนนวาซี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
คาลเทิล ฮิลล์ - ปราสาทบูดา - ป้อมชาวประมง
โบสถ์แมนทิอัส - ปราสาทบราทิสลาว่า
ปราก - ปราสาทปราก - อาสนวิหารนักบุญวีตัส
ถนนทองคำ - สะพานชาร์ล - ย่านเมืองเก่า
นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ (ด้านนอก)
เมืองซาลบวร์ก - พระราชวังและสวนมิราเบล
ถนน Getreidegasse - จัตุรัสเรสซิเดนท์
ประติมากรรม Sudliche Dombogen
ฮัลล์สตัท - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน Ringstrasse
พระราชวังโฮฟบวร์ค (ด้านนอก) - ถนนคาร์ทเนอร์
อาสนวิหารสเตฟาน - พระราชวังและสวนเชินน์บรุน
ตลาดแนชมาร์ก - ถนนคาร์ทเนอร์ - อาสนวิหารสเตฟาน
Fashion Outlet Parndorf
ธันวาคม
02 - 09 ธ.ค. 62 ,
เวียนนา – มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซาลส์บวร์ก
อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์   เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี
เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก-อนุสาวรีย์ยานฮุส
สะพานชาร์ลส์-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -  ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ 
 ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS) 
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,900-59,900 บาท
แฟรงค์เฟิร์ต – มิวนิค– โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ซาลส์บวร์ก อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ
ปราสาทคลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี
เข้าชมภายในปราสาทปร๊าก-อนุสาวรีย์ยานฮุส
สะพานชาร์ลส์– ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 
 ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เวียนนา-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS) / LUFTHUNSA (LH)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 55,900-59,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-BR-EU-22JUL-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7คืน
BR
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม

พฤศจิกายน
30 พ.ย. - 09 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
02 - 11 ธ.ค. 62 26 - 04 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-BR-EU-31OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10วัน 7คืน
BR
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  
บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน 
เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก -คาร์โลวี วารี
เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น  
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
ฮัลสตัท – เวียนนา- เมลค์
พฤศจิกายน
30 พ.ย. - 09 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
02 - 11 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com