ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ออสเตรีย

ทัวร์ออสเตรีย

พบ 77 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ออสเตรียขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300


รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-18SEP19-6DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา44,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน  เวโรน่า  เกาะเวนิส  
ปราสาทนอยชวานสไตล์  มิวนิค  ฮัลสตัท  
ครุมลอฟ  คาร์โลวี วารี  ปราก 
พฤศจิกายน
20 - 27 พ.ย. 62 26 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 13 ธ.ค. 62 ,
ปราก – คาโลวี วารี-เข้าชมปราสาทปราก 
สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
ฮัลสตัท – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
ซาลส์เบวร์ก – สวนมิราเบล - เวียนนา
เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า-บราติสลาวา 
Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-ป้อมชาวประมง
พฤศจิกายน
26 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
06 - 14 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-14NOV-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา45,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ซาลบูร์ก 
สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
วิหารเซนต์สตีเฟน - พระราชวังเชินบรุนน์.
McArthurGlen Designer Outlet 
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
กรุงปราก - อิสระช้อปปิ้ง
ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
รหัสทัวร์ : THW5-TG-EU-22OCT-4DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา45,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค – ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลบูร์ก (ออสเตรีย) – ซาลบูร์กเอ้าท์เลท
ฮัลสตัตด์ – เวียนนา – คาร์ทเนอร์ สตรีท
พระราชวังเชินบรุนน์ – CITY HALL
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
พฤศจิกายน
20 - 26 พ.ย. 62 ,
ธันวาคม
04 - 12 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-13NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา46,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค  –  ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค  –  ซาลส์บวร์ก  –  ฮัลสตัท  – เวียนนา
เวียนนา  –  เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  –  กรุงบูดาเปสต์  –  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงบูดาเปสต์  –  กรุงบราติสลาว่า  –  เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ บูดาโจวิค -  คาร์โลวี วารี  -  กรุงปราก
กรุงปราก  –  เข้าชมปราสาทแห่งปราก  –  เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส 
พฤศจิกายน
13 - 20 พ.ย. 62 27 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62, ,
ธันวาคม
03 - 10 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-5SEP19-31JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา46,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – พอสดัม - คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง -  ปราสาทปร๊าก – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ชมเมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช - เชสกี้ บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท์ –  บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - Outlet Parndorf – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ 
มกราคม
19 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 10 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
16 - 24 มี.ค. 63 ,
พฤษภาคม
31 พ.ค. - 08 มิ.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB15-QR-EU-19SEP-12DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา46,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา – เวียนนา –กราซ – ฮัลสตัท – ลินซ์
ลินซ์ – เชสกี้คุมลอฟ – ปราก  
ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสท์
บูดาเปสท์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
โดฮา – กรุงเทพ
ธันวาคม
12 - 19 ธ.ค. 62 ,
เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์
- ปราสาทโฮเฮ็นชวาน เกา - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย 
- ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ 
- หลังคาทองคำ- เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท 
- เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - จัตุรัสใจกลางเมือง 
- โรงแรมเดอะไวทเ์ฮ้าส์อินน์- เมืองซาลซ์บูร์ก  - บ้านเกิดโมสาร์ท 
- ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
- ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง 
- ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้บูเดโจวิซ 
- แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองปราก
 - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - ย่านช่างทองโบราณ 
- สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่า การเมืองหลังเก่า 
- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
- แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
- ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
- น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์- พระราชวังฮอฟบวร์ค 
- พระราชวังเชินบรุนน์- โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์
- ถนนคาร์นท์เนอร์
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-EU-9NOV-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา47,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน์
- ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย 
- ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - เสาอันนาเซาเลอ 
- หลังคาทองคำ- เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท 
- เมืองเซนต์วูฟกัง - โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง 
- จัตุรัสใจ กลางเมือง - โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์- เมืองซาลซ์บูร์ก 
- บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส- เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
- ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง 
- ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองเชสเก้บูเดโจวิซ 
- แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองปราก 
- ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - ย่านช่างทองโบราณ 
- สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่า การเมืองหลังเก่า 
- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
- แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
- ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย 
- น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์- พระราชวังฮอฟบวร์ค 
- พระราชวังเชินบรุนน์- โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - โบสถเ์ซนต์ ชาร์ลส์
- ถนนคาร์นท์เนอร์
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-EU-11OCT-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา47,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู
สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค
ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน
เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น
สถานีรถไฟไอบ์เซ่ - จุดพักซอลอัลพินน์
ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองซาลซ์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท 
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองปราก - ปราสาทปราก
มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า
แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
อาคารรัฐสภา - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์
พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์
โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com