ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
อิตาลี

ทัวร์อิตาลี

พบ 47 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์อิตาลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-22JAN-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน
QR
 
ราคา77,900
รายละเอียดเพิ่มเติม

นครรัฐวาติกันมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่าน้ำพุเทรวี่บันไดสเปน – มอลเตคาตินี่ เทอเม่

มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ เกาะเวนิส

สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า

เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง – บีทเทนเบิร์ก

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EU-18JAN-01JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน
SQ
 
ราคา77,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ – เคเบิ้ลคาร์ Eiger Express 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ธารน้ำแข็ง – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – เมืองบาเซิล – เมืองเก่าบาเซิล
เมืองเอกิสไฮม์ – เมืองกอลมาร์ (Little Venice) – เมืองรีคเวียร์ 
เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน Little France
เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – วิวทิวทัศน์หอไอเฟล – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – ประตูชัยฝรั่งเศส 
ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
รหัสทัวร์ : THB12-EK-EU-10SEP-29OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน
EK
 
ราคา79,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

IEK56  Popular Classic Europe  ITALY SWITZERLAND FRANCE

 มลาน โคโม่ ลูเซิร์น จุงเฟรา ปารีส 8วัน 5คืน


อิตาลี เมืองมิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด ย่านการค้าที่เก่าแก่


สวิส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา โดยกระเช้า Eiger Express ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป เที่ยวเมืองลูเซิร์น 

   สะพานไม้ชาเปล  อนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น ช้อปปิ้ง เมืองซุก นาฬิกาแบรนด์เนม


ฝรั่งเศส เช็คอินปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ต ห้างสินค้าปลอดภาษี

                     นั่งรถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์  พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส โดยบาโตมูช
พักโรงแรม 3-4 ดาว น้ำหนักกระเป๋า 30 kg. + Carry On 7 kg.
รหัสทัวร์ : THZ1-GF-EU-09OCT-30OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
GF
 
ราคา79,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ITALY SWISS FRANCE
มิลาน ลูเซิร์น ทิตลิส คอลมาร์ สตราสบูร์ก ปารีส
ทริปยุโรป 3 ประเทศสุดคุ้ม พิชิตยอดเขาทิตลิส
เยือนเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นอัลซาส เช็คอินมหานครปารีส
เมนูพิเศษ ฟองดูว์ชีส และ หอยเอสคาโก้

รหัสทัวร์ : THZ1-TK-EU-03Sep-24SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา79,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ITALY SWISS FRANCE
มิลาน ลูเซิร์น จุงเฟรา เลาเทอร์บรุนเนิน กอลมาร์ สตราสบูร์ก ปารีส
3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe 
เยือนเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นอัลซาส Check in มหานครปารีส

รหัสทัวร์ : THZ1-SV-EU-27SEP-2024-07JAN-2025
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
SV
 
ราคา79,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-สตราส์บูร์ก) 9 วัน 6 คืน 

ทริปยุโรป 3 ประเทศสุดคุ้ม พิชิตยอดเขาทิตลิส
เยือนเมืองมรดกโลกแคว้นอัลซาล์ เช็คอินมหานครปารีส
พิเศษ!! เมนู ฟองดูว์ชีส และ หอยเอสคาโก้
อาหาร 14 มื้อ  พักโรงแรม 3-4 ดาว
กระเป๋า 2 ใบ ใบละ 23 กก. กระเป๋าใส่รองเท้า

รหัสทัวร์ : THB12-TK-EU-17JUL-21AUG-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
TK
 
ราคา82,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตูริน โมนาโค นีซ คานส์ วาเลนโซล ลียง 8วัน 5คืน
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่ปารีส  
พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง สัมผัสเทศกาลเทศกาลพรหมแดงเมืองคานส์
เช็คอินหอไอเฟล  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ล่องแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส ช้อปปิ้งจุใจ  

▪ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน    
▪ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal  
▪เมนูพิเศษ! หอย Escargots

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.
รหัสทัวร์ : THB12-EY-EU-22APR-27JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
EY
 
ราคา82,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิตาลี นครวาติกัน กรุงโรม โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า ทะเลสาบโคโม่ เมืองมิลาน หอเอนปิซ่า
สวิส พิชิตยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล เมืองซุก
ฝรั่งเศส ปารีส หอไอเฟล ล่องเรือแม่น้าแซน ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง ลาฟาแยตต์
รหัสทัวร์ : THU1-EK-EU-30MAY-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา82,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
UNIQUE GRAND ITALY 8 DAYS
ROME PISA FLORENCE VENICE MILAN
นครรัฐวาติกัน
เที่ยวเกาะเวนิส 
หอเอนปิซ่า 
หมู่บ้านริมผา Cinque Terre
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-02MAY-30MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
QR
 
ราคา84,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรม ปิซ่า มิลาน จุงเฟรา ลูเซิร์น ปารีส 9วัน 6คืน

อิตาลี      มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ มหาวิหารดูโอโม่ 
                     1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
สวิส              นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" 
                     ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก
ฝรั่งเศส      เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่ 
       ล่องแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กก. / CARRY ON 7 กก.
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com