ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

พบ 74 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EASY TURISMO ESPANA 7D4N (250220)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,990

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900


รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-1FEB-2JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา75,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์
อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส
บริก – แทซ – เซอร์แมท - แทซ – เวเว่ย์
มองเทรอซ์ - เจนีวา – อินเทอร์ลาเกน
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวด์
ลูเซิร์น - ซูก
กุมภาพันธ์
01 - 10 ก.พ. 63 20 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
03 - 12 มี.ค. 63 ,
เมษายน
04 - 13 เม.ย. 63 05 - 14 เม.ย. 63 06 - 15 เม.ย. 63 07 - 16 เม.ย. 63 08 - 17 เม.ย. 63 09 - 18 เม.ย. 63 10 - 19 เม.ย. 63 11 - 20 เม.ย. 63 12 - 21 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
22 - 31 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
02 - 11 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THE9-LX-EU-7APR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
LX
 
ราคา76,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - น้ำตกไรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน 
ชไตน์ อัม ไรน์ – เกาะไมนาว – ซังท์ กาลเลิน 
นั่งรถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซ์เพรส VORALPEN EXPRESS 
รัพเพอร์สวิล –ไอน์ซีเดิลน์ - ลาเวอเตซโซ 
หุบเขาเวอร์ซาสก้า – ลูกาโน (ขึ้นเขาเมาท์เบร)
โลกาโน – นั่งรถไฟสายเซนโตวาลลี่ CENTOVALLI 
โดโมดอสโซลา - โลซานน์ – อีเวอร์ดง เล บาห์ 
แกรนด์ซง – ฟรีบูร์ก – อาเรา
เมษายน
07 - 14 เม.ย. 63 08 - 15 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 63, ,
มิถุนายน
03 - 10 มิ.ย. 63 ,
กันยายน
17 - 24 ก.ย. 63 ,
ตุลาคม
09 - 16 ต.ค. 63 13 - 20 ต.ค. 63 21 - 28 ต.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG10-QR-EU-6DEC19-22JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา77,777
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน
วิหารแพนเธออน – ปิซ่า - หอเอนปิซ่า
เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค - มิลาน
อินเทอร์ลาเค่น - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี
สวิสสฟิงซ์ – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก
ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส
ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
กุมภาพันธ์
03 - 11 ก.พ. 63 14 - 22 ก.พ. 63 17 - 25 ก.พ. 63 21 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
02 - 10 มี.ค. 63 07 - 15 มี.ค. 63 13 - 21 มี.ค. 63 16 - 24 มี.ค. 63 21 - 29 มี.ค. 63 30 มี.ค. - 07 เม.ย. 63, ,
เมษายน
27 เม.ย. - 05 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
11 - 19 พ.ค. 63 25 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
08 - 16 มิ.ย. 63 22 - 30 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THE9-LX-EU-8APR-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
LX
 
ราคา77,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - ชไตน์ อัม ไรน์ – น้ำตกไรน์ 
ทิทิเซ่ (ป่าดำ) - สตราสบูร์ก 
อารามมงแซงโอดิล - กอลมาร์ – แบลฟอร์
SALINE ROYAL (UNESCO) 
ลียง – อันซี – อีวัวร์ – ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000

เมษายน
08 - 15 เม.ย. 63 09 - 16 เม.ย. 63 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THG10-QR-EU-22DEC19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา82,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส”
เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS
เซอร์แมทซ์ - นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์
ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น
บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก
ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก
มกราคม
23 - 31 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
10 - 18 ก.พ. 63 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
09 - 17 มี.ค. 63 26 มี.ค. - 03 เม.ย. 63, ,
รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-11-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา82,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปารีส - แวร์ซายส์ - เวอร์ลิซี่ - TGV
สตราสบรูก - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น
ลินเดา - โฮเฮนชวานเกา - อินน์สบรูค
เวโรน่า - เวนิส เมสเตร้ - ปิซ่า
เซียน่า - โรม
เมษายน
11 - 20 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-11-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา83,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอร์ลิซี่
ปารีส-TGV-ดิจอง-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
ยอดเขาจุงฟราว (สวิตเซอร์แลนด์)
โคโม่-โลมาสโซ่-ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอ๊าท์เล็ต
มิลาน-เจนัว-ซิงเควเทอเร่-ปิซา-ฟลอเร้นซ์
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-18JAN-20JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา96,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - เบิร์น - โลซานน์ - มงเทรอซ์
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส
อันเดอร์แมท - ลูกาโน่
ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS
ซังมอริทซ์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์
นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น
มกราคม
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 08 ก.พ. 63 08 - 15 ก.พ. 63 15 - 22 ก.พ. 63 22 - 29 ก.พ. 63 29 ก.พ. - 07 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
07 - 14 มี.ค. 63 21 - 28 มี.ค. 63 ,
เมษายน
11 - 18 เม.ย. 63 25 เม.ย. - 02 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
02 - 09 พ.ค. 63 09 - 16 พ.ค. 63 16 - 23 พ.ค. 63 23 - 30 พ.ค. 63 30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
06 - 13 มิ.ย. 63 13 - 20 มิ.ย. 63 20 - 27 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า 
มิลาน - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ 
Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - อินเทอลาเก้น
นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ 
ขึ้นชั้น2หอไอเฟล (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง 
พระราชวังแวร์ซายส์ - มองต์มาตร์ 
พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - ช้อปปิ้ง
กุมภาพันธ์
21 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
06 - 15 มี.ค. 63 20 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
10 - 19 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
01 - 10 พ.ค. 63 22 - 31 พ.ค. 63 29 พ.ค. - 07 มิ.ย. 63, ,
มิถุนายน
05 - 14 มิ.ย. 63 19 - 28 มิ.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-11JAN-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา109,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ 
ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ 
อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA 
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) 
เมืองอินเทอลาเก้น
มกราคม
25 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 09 ก.พ. 63 08 - 16 ก.พ. 63 15 - 23 ก.พ. 63 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 08 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
07 - 15 มี.ค. 63 14 - 22 มี.ค. 63 21 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
09 - 17 เม.ย. 63 12 - 20 เม.ย. 63 18 - 26 เม.ย. 63 25 เม.ย. - 02 พ.ค. 63, ,
พฤษภาคม
01 - 09 พ.ค. 63 09 - 17 พ.ค. 63 16 - 24 พ.ค. 63 23 - 31 พ.ค. 63 ,
มิถุนายน
06 - 14 มิ.ย. 63 13 - 21 มิ.ย. 63 20 - 28 มิ.ย. 63 27 มิ.ย. - 05 ก.ค. 63, ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EASY TURISMO ESPANA 7D4N (250220)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 38,990

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com