ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/11504  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

พบ 57 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


นครรัฐวาติกัน มหาวิหาร
เซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา เมืองโรม 
สนามกีฬาโคลอสเซียม กลุ่มโรมันฟอรัม
น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เมืองปราโต้
จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม 
มหาวิหารดูโอโม 
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเวนิสเมสเตร
เมืองเวนิสเมสเตร ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เกาะเว
นิส ท่าเรือซานมาร์โค สะพานถอนหายใจ วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์
ซานมาร์โค เมืองมิลาน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ห้าง แกลเลอรี่วิคเตอร์ 
เมืองมิลาน เมืองโคโม ทะเลสาบโคโม เมืองลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล ช้อปปิ้งชวาเน่นท์พลัทซ์
เมืองกรินเดลวัลท์ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express 
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็งพันปี ลานสฟิงซ์ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป สถานีรถไฟไอ
เกอร์เกล็ทเชอร์ ลง เคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล เมืองดีจอง
เมืองปารีส ทรอกาเดโร หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส ถนนช็องเซลิเซ่
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน
แกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบลูเซิร์น – ชวาเน่นท์พลัทซ์
เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟ
ไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธาร
น้ำแข็ง – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – สถานีรถไฟเลาเทอร์บ
รุนเนิน เทอร์มินอล – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บาค – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EU-21OOCT-28OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
SQ
 
ราคา89,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน

เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย ซาลส์บรู๊ก และฮัลล์สตัทท์เมืองมรดกโลก พิชิตเขาทิตลิส 
Check-in เมืองสวยริมทะเลสาป อินเทอร์ลาเก้น
พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส และขาหมูเยอรมัน

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
แถมฟรี!!  กระเป๋ารองเท้า

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EU-07NOV-27NOV2024
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
SQ
 
ราคา89,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน

พิชิต 2 ยอดเขาแห่งสวิตฯ จุงเฟรา และ กอร์เนอร์แกรต เยือนเซอร์แมทเมืองสวยกลางหุบเขา เที่ยวอินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ

เมนูพิเศษ!! + ฟองดูว์ชีส และ ช็อคโกแลต 
พักโรงแรม 3-4 ดาว
นํ้าหนักกระเป๋า 25 + แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EU-10SEP-17SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
SQ
 
ราคา89,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์-แวร์ซายส์) 8 วัน 5 คืน 

เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งยุโรป พิชิต TOP OF EUROPE
เยือนเมืองมรดกโลกแคว้นอัลซาส เช็คอินมหานครปารีส

พิเศษ!! ชิมเมนูหอยเอสคาโก้ ฟองดูว์ชีส และช็อกโกแลต
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ําแซน M
พักโรงแรม 3-4 ดาว
นํ้าหนักกระเป๋า 25 กก.

ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น สวยฟ้าประทาน อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

ขึ้นกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา
พิชิตยอดเบากรอนเนอร์แกรต แห่งเมืองเซอร์แมต
ล่องเรือแม่น้ําแซนน์ ชมกรุงปารีส
ชมมหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งวาติกัน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-04DEC-15DEC-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา96,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ SWITZERLAND
กลาเซีย 3000  เฟียส
นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS 
เดินสะพาน PEAK WALK
เก็บไฮไลท์หลัก เบิร์น เวอเวย์  มองซ์เทรอ เซอแมท  อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น 
พิเศษ ลิ้มลอง ฟองดู 3 ชนิด

รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-13OCT-15DEC-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา99,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์ SWITZERLAND
กลาเซีย 3000 • จุงเฟรา 7 วัน 4 คืน

นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS เดินสะพาน PEAK WALK 
เก็บไฮไลท์หลัก + เบิร์น • เวอเวย์ • มองซ์เทรอ • เชอแมท • อินเทอลาเก้น 
• ลูเซิร์น พิเศษ! ลิ้มลอง ฟองดู 3 ชนิด

รวมทุกอย่าง!! ไม่ต้องจ่ายหน้างาน
ฟรี! นํ้าหนักกระเป๋า 30 kg
รหัสทัวร์ : THB12-TG-EU-19SEP-29NOV-2024
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 6คืน
TG
 
ราคา105,888
รายละเอียดเพิ่มเติม

ITG62 Exclusive Trip ITALY SWITZERLAND FRANCE 

มิลาน  เวนิส  โคโม่  จุงเฟรา  ปารีส 9วัน 6คืน

พิเศษ ! ล่องเรือทะเลสาบโคโม่


อิตาลี ล่องเรือสู่เกาะเวนิส ดินแดนแห่งสายน้ำ  มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน โรงละครลาสกาล่า

   เมืองโคโม่ ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด

สวิส     นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟ "TOP OF EUROPE" 

เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์ดัง

ฝรั่งเศส     เมืองปารีส ชมหอไอเฟล  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  ล่องแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช 

      ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

พักโรงแรมหรู 4 ดาว + น้ำหนักกระเป๋า  25 kg. Carry On 7 kg.
รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-17MAY-2024-06JAN-2025
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา109,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 9 วัน 6 คืน
เที่ยวครบ 3 ประเทศไอคอนนิกแห่งยุโรป
โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า 2 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
นั่งกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราว
ล่องเรือแม่น้ำแซน
พิเศษ หอยเอสคาโก้ ไวน์แดงฝรั่งเศส  ชีสฟองดูสวิตเซอร์แลนด์
สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com