ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

พบ 26 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THG15-EY-CH-11OCT-14NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
 
ราคา89,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานไม้โบราณชาเปล  
กระเช้า Eiger Express ตัวใหม่ล่าสุด 
พิชิต จุงเฟรา Top of Europe 
 เที่ยว Zermatt หมู่บ้านสุดโรแมนติค
รหัสทัวร์ : THG15-CX-CH-19OCT-26OCT-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
CX
 
ราคา89,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานไม้โบราณชาเปล  
กระเช้า Eiger Express ตัวใหม่ล่าสุด 
พิชิต จุงเฟรา Top of Europe  
เที่ยว Zermatt หมู่บ้านสุดโรแมนติค
รหัสทัวร์ : THB11-EK-CH-10OCT-2023-5MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา89,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมทุกอย่าง!! ไม่ต้องจ่ายหน้างาน
นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS 
เดินสะพาน PEAK WALK
เก็บไฮไลท์หลัก - เบิร์น - เวอเวย์ - เซอแมท - อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น
พิเศษ! ลิ้มลอง ฟองดู 3 ชนิด
รหัสทัวร์ : THZ1-EY-CH-18NOV-26NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
EY
 
ราคา98,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
Christmas Market
ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาจุงเฟรา
ปราสาทซีลอน
ทะเลสาบลูเซิร์น
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
เมนูพิเศษ ฟองดูชีส ช็อคโกแลต
รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-CH-07DEC-14DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
SQ
 
ราคา98,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
โบสถ์หอคอย
กรอสมุนเตอร์ 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
ซูริค โอเปร่า เฮาส์ 
ทะเลสาบลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก 
สะพานไม้ชาเปล
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส 
ถ้ำธารน้ำแข็ง 
สะพานแขวนทอดยาว 
ทะเลสาบเบรียนซ์ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express 
ไอเกอร์เกล็ทเชอร์ 
ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ 
ยอดเขาจุงเฟรา 
ถ้ำน้ำแข็งพันปี 
ลานสฟิงซ์ 
ธารน้ำแข็ง 
ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป 
ปราสาทชิลยอง 
พิพิธภัณฑ์อาหาร Alimentarium 
อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน 
ส้อมยักษ์ 
มหาวิหารโลซานน์
น้ำพุเจ็ดโด้ 
วิหาร เซนต์ปิแอร์ 
Reformation Wall 
จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
วิหาร Bern Munster 
Church of the Holy Ghost
รหัสทัวร์ : THZ1-WY-CH-08OCT-14OCT-2023
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน5คืน
WY
 
ราคา98,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมบ่อหมีสีน้ําตาล
ขมน้ําพุปีศาจกินเด็ก
ชมหอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
ชมทะเลสาบเบรียนซ์
ขมสถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล
ชมยอดเขาจุงเฟรา
ขมถ้ําน้ําแข็งพันปี
ชมเทศกาล คริสต์มาสมาร์เก็ต

รหัสทัวร์ : THF5-OS-CH-27DEC-02JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
OS
 
ราคา99,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ชมหอเอนปิซ่า
ชมมหาวิหารแห่งมิลาน
ชมทะเลสาบโคโม่
ชมสิงโตหินแกะสลัก
ชมสะพานไม้ชาเปล
ชมขึ้นกระเช้า EIGER EXPRESS
ชมนั่งรถไฟสู่สถานีจุงเฟรา
ชมภูเขาจุงเฟรา
ชมล่องเรือแม่น้าเเซน
ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ถ่ายรูปด้านหน้า)-
ชมพระราชวังแวร์ซายส์
ชมมหาวิหารซาเครเกอร์
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-CH-14NOV-2023-04JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
TG
 
ราคา99,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ 
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
ป้อมปราการลินเดนฮอฟ 
เขตนีเดอร์ดอร์ฟ
โฮฟซตราสเซอ 
ถนนออกัสตินเนอร์กาส 
เมืองเบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล 
ประตูเมืองโบราณ 
น้ำพุปีศาจกินเด็ก 
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
นั่งรถไฟขึ้นสู่เทือกเขากอร์เนอร์แกรต 
ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ทะเลสาบลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก 
สะพานไม้ชาเปล 
เมืองบาเซิล 
พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum 
เมืองเก่าบาเซิล 
บาเซิลมินสเตอร์ 
ศาลากลางบาเซิล 
จัตุรัส Marktplatz
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
ประตูชัยฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-CH-28NOV-06DEC-2023
จำนวนวันเดินทาง : 9วัน6คืน
TG
 
ราคา99,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
น้ำตกไรน์ 
เมืองเบิร์น 
บ่อหมีสีน้ำตาล
ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ 
ประตูเมืองโบราณ 
น้ำพุปีศาจกินเด็ก 
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 
ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
ปราสาท Oberhofen 
สะพานไม้ Untere Schleuse
หมู่บ้านสปีซ 
ทะเลสาบทูน 
ทะเลสาบเบรียนซ์ 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น
สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ 
ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ 
ยอดเขาจุงเฟรา 
ถ้ำน้ำแข็งพันปี
ลานสฟิงซ์ 
ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป 
เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เทือกเขากอร์เนอร์แกรต 
ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ทะเลสาบลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก 
สะพานไม้ชาเปล
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ 
เทศกาล คริสต์มาส
รหัสทัวร์ : THG15-TK-CH-14NOV-30NOV-2023
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา99,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมหมู่บ้าน Zermatt
เมนูพิเศษ ฟองดูร์
รวมค่าขึ้นรถไฟกรอนนาแกรต + กระเช้าจุงเฟราแล้ว
ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ - ทะเลสาบเคามา - น้ำตกเตาบ์บาค - มองเทรอซ์ - โลซานน์
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com