ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
โตเกียว

ทัวร์โตเกียว

พบ 90 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์โตเกียวขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900


รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-15JAN-4MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ปราสาททองคินคาคุจิ - นาโกย่า 
งานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO 
เมืองกิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ 
ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) 
แช่ออนเซ็น+DINNER ขาปู
ลานสกีฟูจิเท็น - ร้านชา - โอชิโนะฮักไก 
โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ 
อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)
วัดนาริตะ - อิออนมอลล์ 
มกราคม
29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63 07 - 12 ก.พ. 63 12 - 17 ก.พ. 63 20 - 25 ก.พ. 63 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 09 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THG15-JL-JP-4DEC19-6MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา29,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระใหญ่คามะคุระ-วัดกวนอิม-โอชิโนะ ฮัคไค-โกเท็มบะเอาท์เล็ท
ลานสกี ฟูจิเทน-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ
ดูประดับไฟที่ Germen Village-นาริตะ                                                          
ตลาดปลาซึกิจิ-อาซากุสะ-ชินจุกุ-โอไดบะ         
กุมภาพันธ์
12 - 16 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-XW-JP-12DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา29,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอาท์เล็ท - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)-วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ 
มกราคม
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 06 - 10 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 13 - 17 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-JP-18DEC19-26FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา30,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านจำหน่ายของฝาก
เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – ทะเลสาบซูวะ
กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี้ – อควาซิตี้ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
มกราคม
25 - 30 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
01 - 06 ก.พ. 63 05 - 10 ก.พ. 63 06 - 11 ก.พ. 63 07 - 12 ก.พ. 63 08 - 13 ก.พ. 63 09 - 14 ก.พ. 63 12 - 17 ก.พ. 63 14 - 19 ก.พ. 63 15 - 20 ก.พ. 63 19 - 24 ก.พ. 63 22 - 27 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-12AUG-23SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา31,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - ยามานาชิ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูกุ - คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน
พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - วัดอาซะกุซ่า
หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์
ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท
สิงหาคม
12 - 17 ส.ค. 63 ,
กันยายน
23 - 28 ก.ย. 63 ,
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว
ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดนาริตะ - อิออน มอลล์
มกราคม
24 - 28 ม.ค. 63 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 06 - 10 ก.พ. 63 07 - 11 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 13 - 17 ก.พ. 63 14 - 18 ก.พ. 63 19 - 23 ก.พ. 63 20 - 24 ก.พ. 63 21 - 25 ก.พ. 63 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 11 - 15 มี.ค. 63 18 - 22 มี.ค. 63 21 - 25 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-JL-JP-19DEC19-12MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
JL
 
ราคา31,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระใหญ่คามาคุระ - กระเช้าคาจิ คาจิ
เทศกาลดูไฟทะเลสาบยามานากาโกะ
ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ
ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โอไดบะ
กุมภาพันธ์
05 - 09 ก.พ. 63 12 - 16 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63 12 - 16 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-JP-26MAR-2APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา32,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี –โอชิโนะฮัคไก- แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต -พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว –  ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ –  พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล์
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-19MAR-23SEP20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา32,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที)
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
ช้อปปิ้งชินจูกุ – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท
เมษายน
29 เม.ย. - 04 พ.ค. 63, ,
มิถุนายน
02 - 07 มิ.ย. 63 ,
กรกฎาคม
03 - 08 ก.ค. 63 24 - 29 ก.ค. 63 ,
สิงหาคม
11 - 16 ส.ค. 63 ,
กันยายน
23 - 28 ก.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-1APR-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา32,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ 
ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด - ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ 
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) - ฟุกุชิมะ 
ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ 
นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ 
ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ 
หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช 
ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ 
เมษายน
01 - 06 เม.ย. 63 02 - 07 เม.ย. 63 03 - 08 เม.ย. 63 04 - 09 เม.ย. 63 05 - 10 เม.ย. 63 07 - 12 เม.ย. 63 08 - 13 เม.ย. 63 09 - 14 เม.ย. 63 10 - 15 เม.ย. 63 11 - 16 เม.ย. 63 12 - 17 เม.ย. 63 13 - 18 เม.ย. 63 16 - 21 เม.ย. 63 ,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ173 TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (150320)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 18,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com