ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง

พบ 60 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ย่างกุ้งขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-3DEC19-10MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
FD
 
ราคา6,490
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา - พระนอนเจาทัตจี 
วัดงาทัตจี - วัดโกทัตจี - เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์ชเวดากอง        
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี 
เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต - โรงงานหยก 
ธันวาคม
10 - 11 ธ.ค. 62 11 - 12 ธ.ค. 62 17 - 18 ธ.ค. 62 19 - 20 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
มกราคม
08 - 09 ม.ค. 63 22 - 23 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
25 - 26 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
10 - 11 มี.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-2NOV-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
DD
 
ราคา6,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)- พระงาทัตจี
พระโกทัตจี-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)
พระเจตุนพญาจี-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์เอ็งต่อหยา
เจดีย์ไจ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-ย่างกุ้ง
ธันวาคม
14 - 15 ธ.ค. 62 18 - 19 ธ.ค. 62 21 - 22 ธ.ค. 62 25 - 26 ธ.ค. 62 28 - 29 ธ.ค. 62 29 - 30 ธ.ค. 62 ,
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-21SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
DD
 
ราคา6,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-MM-8DEC19-3MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,588
รายละเอียดเพิ่มเติม
ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ ขอพระจากพระอุปคุต
ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต
มกราคม
05 - 06 ม.ค. 63 12 - 13 ม.ค. 63 19 - 20 ม.ค. 63 26 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 03 ก.พ. 63 09 - 10 ก.พ. 63 16 - 17 ก.พ. 63 23 - 24 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 02 มี.ค. 63 08 - 09 มี.ค. 63 15 - 16 มี.ค. 63 22 - 23 มี.ค. 63 29 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
05 - 06 เม.ย. 63 12 - 13 เม.ย. 63 19 - 20 เม.ย. 63 26 - 27 เม.ย. 63 ,
พฤษภาคม
03 - 04 พ.ค. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-1JAN2020
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
UB
 
ราคา6,797
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาธรรมรังสี 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – วัดบารมี  – ตลาดสก็อต
ธันวาคม
13 - 14 ธ.ค. 62 14 - 15 ธ.ค. 62 20 - 21 ธ.ค. 62 21 - 22 ธ.ค. 62 29 - 30 ธ.ค. 62 30 - 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, ,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-24NOV19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า
สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล
พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-เจดีย์กาบาเอ
ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน
เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง
ตลาดสก็อต
มกราคม
05 - 06 ม.ค. 63 12 - 13 ม.ค. 63 19 - 20 ม.ค. 63 26 - 27 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 03 ก.พ. 63 09 - 10 ก.พ. 63 16 - 17 ก.พ. 63 23 - 24 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 02 มี.ค. 63 08 - 09 มี.ค. 63 15 - 16 มี.ค. 63 22 - 23 มี.ค. 63 29 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
05 - 06 เม.ย. 63 19 - 20 เม.ย. 63 26 - 27 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP19-8M-MM-3JAN-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
8M
 
ราคา6,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระลาภมุนี - พระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ  
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดงาทัตจี -  วัดบารมี 
เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต 
มกราคม
03 - 04 ม.ค. 63 10 - 11 ม.ค. 63 17 - 18 ม.ค. 63 24 - 25 ม.ค. 63 31 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, ,
กุมภาพันธ์
14 - 15 ก.พ. 63 21 - 22 ก.พ. 63 28 - 29 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
06 - 07 มี.ค. 63 13 - 14 มี.ค. 63 20 - 21 มี.ค. 63 27 - 28 มี.ค. 63 ,
เมษายน
17 - 18 เม.ย. 63 24 - 25 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THP19-8M-MM-4JAN-25APR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
8M
 
ราคา6,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระลาภมุนี - พระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ  
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดงาทัตจี 
วัดบารมี - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดส
มกราคม
04 - 05 ม.ค. 63 11 - 12 ม.ค. 63 18 - 19 ม.ค. 63 25 - 26 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
08 - 09 ก.พ. 63 15 - 16 ก.พ. 63 22 - 23 ก.พ. 63 29 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, ,
มีนาคม
14 - 15 มี.ค. 63 21 - 22 มี.ค. 63 28 - 29 มี.ค. 63 ,
เมษายน
04 - 05 เม.ย. 63 11 - 12 เม.ย. 63 12 - 13 เม.ย. 63 18 - 19 เม.ย. 63 26 - 26 เม.ย. 63 ,
รหัสทัวร์ : THZ2-DD-MM-13AUG19-10MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
DD
 
ราคา6,998
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ- ย่างกุ้ง
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-4DEC19-26APR20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ 
เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน 
หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย 
พระราชวังบุเรงนอง -  เจดีย์ไจ้ปุ่น 
พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) 
พระนอนตาหวาน 
      
ธันวาคม
25 - 26 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
05 - 06 ม.ค. 63 12 - 13 ม.ค. 63 19 - 20 ม.ค. 63 ,
กุมภาพันธ์
02 - 03 ก.พ. 63 09 - 10 ก.พ. 63 16 - 17 ก.พ. 63 23 - 24 ก.พ. 63 ,
มีนาคม
01 - 02 มี.ค. 63 08 - 09 มี.ค. 63 15 - 16 มี.ค. 63 22 - 23 มี.ค. 63 29 - 30 มี.ค. 63 ,
เมษายน
05 - 06 เม.ย. 63 19 - 20 เม.ย. 63 26 - 27 เม.ย. 63 ,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com