ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 10,555
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-28NOV19-3JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
X X X
  Day2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่–ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น –เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day4 สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่–ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น –เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
12 - 15 ธ.ค. 62
11,111
14,111
11,111
11,111
11,111
19 - 22 ธ.ค. 62
11,111
14,111
11,111
11,111
11,111
28 - 31 ธ.ค. 62
16,999
19,999
16,999
16,999
16,999
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
17,777
20,777
17,777
17,777
17,777
30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
16,999
19,999
16,999
16,999
16,999
16 - 19 ม.ค. 63
10,555
13,555
10,555
10,555
10,555
23 - 26 ม.ค. 63
10,555
13,555
10,555
10,555
10,555
13 - 16 ก.พ. 63
10,555
13,555
10,555
10,555
10,555
20 - 23 ก.พ. 63
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
06 - 09 มี.ค. 63
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
13 - 16 มี.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
20 - 23 มี.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
27 - 30 มี.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
17 - 20 เม.ย. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
24 - 27 เม.ย. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
12,555
15,555
12,555
12,555
12,555
07 - 10 พ.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
14 - 17 พ.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
21 - 24 พ.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
03 - 06 มิ.ย. 63
12,222
15,222
12,222
12,222
12,222

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com