ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 14,555
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-3-24OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เถาหยวน –เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park 
–อี๋หลาน –Jimmy Square –ฮัวเหลียน 
– หน้าผา Qingshui – ถนนคนเดิน Old Railway 
- ตลาดกลางคืน East Gate– หาด Qixingtan 
–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ไทเป 
–ร้านพายสับปะรด – Mitsui Outlet
- ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เครื่องสำอางค์
–  วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
X X X
  Day2 เถาหยวน –เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park –อี๋หลาน –Jimmy Square –ฮัวเหลียน – หน้าผา Qingshui – ถนนคนเดิน Old Railway - ตลาดกลางคืน East Gate
อาหาร อาหาร X
  Day3 ฮัวเหลียน – หาด Qixingtan –อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ไทเป –ร้านพายสับปะรด – Mitsui Outlet
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เครื่องสำอางค์– วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง– สนามบินเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เถาหยวน –เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park –อี๋หลาน –Jimmy Square –ฮัวเหลียน – หน้าผา Qingshui – ถนนคนเดิน Old Railway - ตลาดกลางคืน East Gate
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ฮัวเหลียน – หาด Qixingtan –อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ไทเป –ร้านพายสับปะรด – Mitsui Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เครื่องสำอางค์– วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง– สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com