ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THB15-XW-TW-1AUG-24OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่– ร้านชาอู่หลง– ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต- ไถจง–ไทเป– ร้านพายสับปะรด–เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่– ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไถจง–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่– ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com