ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3SOF-LH001 Summer in Bulgaria Romania บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (180620)
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3SOF-LH001 Summer in Bulgaria Romania บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (180620)
เส้นทาง ทัวร์โรมาเนีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THG1-LH-RO-19MAY-18JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน LH
แฟรงก์เฟิร์ต - โซเฟีย – ชมเมืองเก่า
อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมืองพลอฟดิฟ 
เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ 
ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์ 
เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า 
บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส 
วิหารซินายา - สลานิค - ย่านเมืองเก่า  
เหมืองเกลือสลานิค - อาคารรัฐสภา 
ประตูชัยโรมาเนียน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 แฟรงก์เฟิร์ต - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย
X อาหาร อาหาร
  Day3 โซเฟีย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมืองพลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซเฟีย -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย เมืองพลอฟดิฟ – ชมเมืองเก่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3SOF-LH001 Summer in Bulgaria Romania บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (180620)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์โรมาเนียขายดี
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 44,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com