ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 53,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-HR-8-19APR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์ - ซาดาร์
ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน 
ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่
นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดูรอฟนิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์
X X อาหาร
  Day3 ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 ซาแกร๊บ
อาหาร X อาหาร
  Day7 ซาแกร๊บ-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซาแกร๊บ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซาแกร๊บ-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com