ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แอฟริกา : HIGHLIGHT โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (211219)
ทัวร์แอฟริกา : HIGHLIGHT โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (211219)
เส้นทาง ทัวร์แอฟริกา โมรอคโค
ทัวร์แอฟริกา แอฟริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 66,900
รหัสทัวร์ THH1-QR-ZA-13JUL-21DEC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน QR
คาซาบลังก้า - มาราเกซ-สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน
มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เมเดอซาเบนยูเซฟ
เมืองวอซาเซท - ไอท์ เบน ฮาดดู-ป้อมทาเริท
ทอดร้ากอร์จ - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า
พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - บลูเมสกี - เมืองอิเฟรน - เมืองเฟซ
ย่านเครื่องเทศ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ
ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว
เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส -  เชฟชาอูน
เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ป้อมอูดายา
คาซาบลังก้า - จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่น - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2
ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - อิสตันบูล (ตุรกี)
X X X
  Day2 อิสตันบูล - คาซาบลังก้า - มาราเกซ
X X อาหาร
  Day3 สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เมเดอซาเบนยูเซฟ - เมืองวอซาเซท - ไอท์ เบน ฮาดดู
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ป้อมทาเริท - ทอดร้ากอร์จ - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - บลูเมสกี - เมืองอิเฟรน - เมืองเฟซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 เที่ยวชมเมืองเฟซ (ย่านเครื่องเทศ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ- ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ - ประตูพระราชวัง หลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว )
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เชฟชาอูน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 เมืองเชฟชาอูน - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ป้อมอูดายา - คาซาบลังก้า - จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่น - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซัน ที่ 2 - ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 คาซ่าบลังก้า - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  Day10 คาซ่าบลังก้า - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - อิสตันบูล (ตุรกี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล - คาซาบลังก้า - มาราเกซ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เมเดอซาเบนยูเซฟ - เมืองวอซาเซท - ไอท์ เบน ฮาดดู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ป้อมทาเริท - ทอดร้ากอร์จ - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - บลูเมสกี - เมืองอิเฟรน - เมืองเฟซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เที่ยวชมเมืองเฟซ (ย่านเครื่องเทศ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ- ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ - ประตูพระราชวัง หลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว )
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เชฟชาอูน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองเชฟชาอูน - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ป้อมอูดายา - คาซาบลังก้า - จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่น - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซัน ที่ 2 - ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : คาซ่าบลังก้า - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : คาซ่าบลังก้า - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แอฟริกา : HIGHLIGHT โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (211219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์แอฟริกาขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์แอฟริกา : HIGHLIGHT โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (211219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com